Egészségügyi kormányrendeleteket módosítana a kormány

A közforgalmú gyógyszertárak részére kamatmentes, visszatérítendő támogatás nyújtása, a kisforgalmú patikák működési támogatásának súlyozottabb elosztása, valamint a védőnők által elvégzendő méhnyakszűrés finanszírozása is szerepel az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló rendelettervezetben.

A kormány honlapján olvasható dokumentum szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások egy évben egyszer kamatmentes, visszatérítendő előleget kaphatnak az Egészségbiztosítási Alap éves gyógyszer-támogatási előirányzata terhére. A jogalkotó szándéka szerint az előlegre rendelkezésre álló keretösszeg hatékonyabb felhasználásával javul a patikák gazdasági helyzete, így a gyógyszerek készletezésére fordított többletforrás biztosítása magával vonhatja a betegellátás színvonalának emelkedését is.

A rendelkezés szerint az igénybe vett előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a tárgyév december 15-ig havi egyenlő részletekben levonja. Ha az OEP az előleg összegét nem tudja levonni, felmondhatja a gyógyszer támogatással történő finanszírozására kötött szerződést.

A tervezet szerint a kisforgalmú patikák működési célú támogatásának negyedéves összegét kívánja a jogalkotó súlyozottabban elosztani. A mindenkori előirányzatot a jogosult gyógyszertárak között úgy osztják fel, hogy azok a patikák, amelyek árréstömege az ötmillió forintot nem haladja meg, 1,5-szörös, a hatmillió forintos árréstömeget meg nem haladóak pedig 1,25-szörös szorzóval súlyozottan kapják a támogatást.

A jogalkotó úgy véli, hogy a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg súlyozottabb felhasználásával javul az egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosító legkisebb forgalmú gyógyszertárak gazdasági helyzete, amely magával vonhatja a vidéki gyógyszerellátás színvonalának emelkedését is.

A rendelettervezet kitér a méhnyakszűrést végző védőnők javadalmazására. Eszerint az egy esetre járó díj kétezer forint, amelyet a tárgyhónapot követő második hónapban utalnak.

A kormányrendelet-módosítás értelmében a jövőben a szervdonorok hozzátartozói számára felmerült, Magyarországon belül történő halottszállítással kapcsolatos költségeket megtérítik, szemben a jelenlegi szabályozással. A változtatástól a szervdonációk számának növekedését várják.

A dokumentum további öt új vegyület felvételét kezdeményezi a pszichotróp anyagok jegyzékébe. E jegyzék bővítése lehetővé teszi az előállítókkal és terjesztőkkel szembeni szigorúbb fellépést, mert a szerhasználók hozzáférése nehezítetté válik.

| egészségügy, jogalkotás, egészségpolitika
2015-06-22 16:07:21


Ónodi-Szűcs: évről évre többen kapnak életmentő szervet

Magyarországon rendkívül jól működik a szervkoordináció, és örömteli, hogy évről évre növekszik azok száma, akik életmentő szervhez jutnak - mondta az egészség...


Biometrikus személyazonossági igazolványt vezetnek be Romániában

Romániában jövő nyáron kezdik meg a fokozatos áttérést az internetes ügyintézést lehetővé tevő, biometrikus információkat is tartalmazó elektronikus személyazonos...


Az LMP javaslatot nyújt be a védőnők bérrendezésére

AZ LMP társelnök-frakcióvezetője szerint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss kereseti adatai is mutatják, hogy hiába a kétszámjegyű béremelkedés, az átlagfizet...


Másodízben végeznek ingyenes egészségügyi szűrést budapesti orvostanhallgatók Kárpátalján

Négy kárpátaljai települést érintő négynapos ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat- és méréssorozatot indított a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciá...


A kormányablakoknál még senki nem rendelkezett egészségügyi adatairól

A kormányablakoknál még senki nem jelentkezett, hogy rendelkezzen egészségügyi adatai kezeléséről - írta pénteki számában a Népszava az Állami Egészségügyi Ellát...


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^