Hajózás az élet vizén
Hogyan adjunk célt életünknek?

Előfordult már többször is, hogy nem tudja, miért keljen fel reggelente? Nem tudja, mit kezdjen magával, ambícióival, energiájával? Nem motiválja semmi, vagy csak végzi a napi robotot? Sokak számára elképzelhetetlen, hogy ilyen gondja van valakinek, mert olyan céltudatosan és energikusan élik napjaikat. Ám vannak, akik csak sodródnak a hétköznapi árral. Nem tudják, merrefelé tartsanak, s gyakran érzik úgy, hogy nem látják a fától az erdőt...

| Ideál - Reforméletmód magazin 2002 ;14(11):8-9   Celsus Kft. | Balaicza, E.
A jó közérzet, a megelégedettség és a boldogság egyik feltétele, hogy tudjuk, honnan hova tartunk, s ne csak parttalanul hányódjunk az élet tengerén. Aki ugyanis nem tudja, hol szeretne kikötni, nem is tud soha célba érni, s úgy fogja érezni, hogy állandóan a külső körülmények (a szél, a vihar, a hullámok - a szülei, a párja, a gyerekei, a főnöke, az ország politikai döntései...) szabják meg sorsát, vagyis csak sodródik boldogtalanul és tehetetlenül az árral. Legtöbb ember számára ez sohasem tudatosul, csak azt érzi, hogy semmi sem úgy sikerül, ahogy lelke mélyén vágyik rá; áldozatnak érzi magát, hiszen mindent a környezete határoz meg. Örökké elégedetlenkedik, boldogtalannak és sikertelennek érzi magát, és mégsem tud kitörni abból a kátyúból, amiben megrekedt.

Vannak, akik tudatosan adják át magukat az élet sodrásának, s ezt még élvezni is tudják, ám ehhez óriási lélekjelenlétre, nyitottságra és rugalmasságra van szükség. Erre csak az érett, edzett személyiséggel rendelkezők képesek.

Persze mindent meghatározni, előre megtervezni, és apró részletekig végigvinni az élet egészén át teljesen lehetetlen - hiszen számtalan olyan körülmény jöhet közbe, amivel senki sem számolhat előre (betegség, politikai, gazdasági krízisek, a munkahely összeomlása...). Ám a tudatosság és céltalanság a legtöbb esetben lelki széthulláshoz, boldogtalansághoz, sikertelenséghez és végül betegségek kialakulásához vezet.

A LEGFONTOSABB ERŐ BENNÜNK VAN

A sikeres élet egyik elemi feltétele, hogy tudjunk értelmes célt adni életünknek, napjainknak. Meg tudjuk tervezni, hogy honnan hova akarunk eljutni, s ezt meg is tudjuk valósítani. Ha pedig ehhez még egy jó adag rugalmasság is társul, vagyis hogy tudjunk mit kezdeni a váratlan helyzetekkel, akkor igen nagy eséllyel érezzük majd magunkat boldognak, elégedettnek és kiegyensúlyozottnak.

A célok az elérni kívánt teljesítmény kazánjának fűtőanyagai. Akinek nincsenek céljai, az olyan, mint egy kormány nélküli hajó, ami előbb-utóbb zátonyra fut.

Talán közhelynek tűnik, ám jórészt mégis igaz, hogy ahol most vagyunk, ahova eddig eljutottunk az életben, azt jórészt magunknak, döntéseinknek, tetteinknek, gondolatainknak és az élet dolgaihoz való hozzáállásunknak köszönhetjük. Ha valamit erősen el akarunk érni, kevés dolog állíthat meg minket. A legfőbb korlátot többnyire mi magunk jelentjük - önbizalomhiány, bizonytalankodás, félelem, szorongás...

SIKER- ÉS KUDARCMECHANIZMUSOK

Életünkben két ellentétes erő: a sikermechanizmus és a kudarcmechanizmus küzd egymással.

A kudarcmechanizmus abból a - természetünkből adódó - hajlamból ered, hogy alapvetően a legkisebb ellenállás irányába haladunk, legszívesebben konformizmusra törekszünk, mert az a könnyebb, a felszínen látszólag jobb. Segítségével gyorsabban és könnyebben kielégülnek vágyaink, s nem kell mélyrehatóan foglalkoznunk tetteink hosszú távú eredményével sem. Ez az "örömelvűség" nevű hajtóerő a nap minden percében automatikusan működik: tehát amikor döntünk valamiben, ösztönösen az motivál bennünket, hogy mi okoz azonnal nagyobb örömet, mit könnyebb elérni, melyik megoldás a kényelmesebb stb.

"Pechünkre" azonban valahogy belénk plántálódott a sikermechanizmus is. Ezt pedig olyan célok irányítják, melyeket csak hoszszabb idő után, több testi-lelki energia bevetésével és kevesebb kényelem árán tudunk elérni. Ehhez szilárd akaratra, mély hitre, önbecsülésre, kitartásra, óriási önfegyelemre, rugalmasságra és bölcsességre van szükség. S bár sokszor érthetetlen, mások számára felfoghatatlan, hogy miért kell ennyit beleinvesztálni egy cél elérésébe, mégis ezek visznek bennünket óriási sebességgel előre. Az ilyen erőfeszítések gyümölcse igen gyakran nem földi javakban mutatkozik meg - mondhatnánk azt is, a szemnek sokszor láthatatlan, csak a szívével érzi az ember. Mert ha látszólag kudarcba is fullad, hiszen nem úgy jött be a terv üzleti része, ahogy akartuk, ám küzdeni tudásban, emberismeretben, tapasztalatban, önuralomban, lelki állóképességben stb. sokat gyarapodunk ilyenkor is.

"A sikerhez előbb el kell dönteni, hogy mit akar elérni az ember. (A legtöbben még idáig sem jutnak el, s csak tétován tengődnek.) Majd meg kell határozni, hogy mekkora árat hajlandó fizetni érte, aztán el kell szánnia magát, hogy - akár már előre - fizet is érte" - állította egy híres arkansasi olajmágnás, aki csődbe ment gyapotültetvénye után a semmiből teremtette elő dollármillióit. Egyszerűbben fogalmazva: aratni csak akkor tudunk, ha előtte vetettünk is, s a vetést rendesen gondoztuk. Tehát az ok-okozat törvénye, az akció-reakció elve alapján várhatunk eredményt gondolataink, cselekedeteink után. Jövőnket jelenlegi életünk eseményei fogják leginkább meghatározni.

A célok segítik életünk irányítását, a bekövetkező változások feldolgozását. Ha világos céljaink, részletes terveink vannak, s mindehhez kellő flexibilitás is társul, akkor sokkal kevésbé kell félnünk a nem várt eseményektől, nem kell állandóan szorongunk a bizonytalanságtól.

A CÉLKITÛZÉS ALAPELVEI

Ha megfelelő módon határozzuk meg céljainkat, a célkitűzés és annak megvalósítása gyökeresen megváltoztatja életünket. Ennek öt fontos alapelve van.

A megfelelés: az értékeknek és a céloknak passzolniuk kell egymáshoz.

A kiválóság kibontakoztatása: mindenki tud valamiben kiugró teljesítményt nyújtani! Ám csak akkor bontakoztathatjuk ki a bennünk rejlő lehetőségeket, ha megtaláljuk annak csíráit, aztán minden erőnkkel arra törekszünk, hogy azt állandóan fejlesszük-ápoljuk-gyarapítsuk. Ne feledjük, több forrás is buzoghat bennünk, keressük meg apránként mindegyiket!

A gyémántmező-elv: ki kell aknázni az adottságainkban, tapasztalatainkban, tudásunkban, szorgalmunkban, kapcsolatainkban, képességeinkben, lehetőségeinkben rejlő kincseket (fel kell tárni saját gyémántmezőnket) - "A nyersgyémánt nem hasonlít arra, amelyet már megmunkáltak, metszeni, csiszolni kell, hogy úgy nézzen ki, mint amit a csillogó ékszereken látunk." "A lehetőség gyakran munkaruhába öltözve teszi tiszteletét."

Az egyensúly: célokkal kell rendelkeznünk életünk minden fontos területén(l. a fenti táblázatot). A megfelelő egyensúlyhoz legalább 2-3 alcélt ajánlatos kitűzni minden szférában. Ezek az alcélok az élet során természetesen változhatnak, formálódhatnak.

Meg kell határozni életünk legfontosabb célját: itt azt kell mérlegelni, hogy melyik cél segíti a többi megvalósulását.

HOGYAN HATÁROZZUK MEG CÉLJAINKAT?

Van 7 olyan kérdés, melyeket életünk folyamán időszakonként fel kell tennünk magunknak. Javasoljuk, hogy 3-4 havonta írásban válaszolja meg a következő kérdéseket:

Melyik életében az 5 legfontosabb érték? Állítsa fontossági sorrendbe!

Mi a 3 legfontosabb célja az életben jelenleg? Ne töprengjen rajta sokáig, csak 30 másodperc alatt válaszolja meg!

Mit tenne, ha csupán fél éve lenne hátra az életből? (Nem vagyunk felkészülve az életre, amíg nem tudjuk, mit tennénk, ha kiderülne, hogy 1 óra múlva el kell hagynunk ezt a világot!)

Mit tenne, ha 100 milliót nyerne a lottón? Mit venne? Mibe kezdene? Mit hagyna abba?

Mi az, amit szeretne csinálni, de fél megpróbálni?

Mit szeret csinálni a legjobban? Mi nyújtja önnek a legnagyobb elégedettséget, mi erősíti meg leginkább önbecsülését?

Mi lenne az a legnagyszerűbb álom, amit merne vállalni, ha tudná, hogy nem érheti kudarc?

Ha meghatározta, mit akar elérni, már csak arra kell válaszolnia, akarja-e annyira, hogy hajlandó is megfizetni érte az árat, vagyis vetni, földet művelni, energiát, időt és pénzt beletenni? Ha leírta a válaszokat, válassza ki azokat, amelyek a legfontosabbak az ön számára most! Ezzel már készen is áll a céltudatos életre, már "csak" a megvalósítás van hátra.

Ahhoz, hogy a célok elérhetők legyenek, néhány fontos alapelvet érdemes figyelembe venni. A cél: összhangban kell legyenek: az egyes céloknak támogatniuk kell egymást, kihívást kell jelentsenek: elérésükhöz mindenképp energiát kelljen beinvesztálni - ám csak annyit, hogy ne kelljen belerokkanni, mennyiségi és minőségi, vagyis kézzelfogható és nem kézzelfogható célok is kellenek, rövid és hosszú távú (90 nap, 2-3 éves) célok is kellenek, a hosszú távút kisebb egységekre kell osztani.

MIÉRT NEM TÛZNEK KI AZ EMBEREK CÉLOKAT?

 • Éretlenek, nem tartják méltónak magukat a sikerre, nem éreznek magukban erőt hozzá.
 • Nem tartják elég fontosnak magukat.
 • Komolytalanok, nem hajlandók tenni a siker eléréséért.
 • Nem vállalják életükért a felelősséget, állandóan arra várnak, hogy az élet majd valamikor elkezdődik, s a problémák maguktól megoldódnak.
 • Nem tudják, hogyan csinálják, sokan azt hiszik, nekik anélkül is jól megy.
 • Félnek az elutasítástól, bírálattól, nem merik álmaikat valóra váltani.
 • Félnek a kudarctól, a félelem megbénítja őket. A sikeres ember sohasem beszél kudarcról, csak értékes tapasztalatról, átmeneti nehézségekről.

INFO

Ajánlott irodalom: B. Tracy: Maximális teljesítmény - D. Golemann: Érzelmi intelligencia - Csíkszentmihályi Mihály: Flow

A CÉLOK TÍPUSAI

"Tedd azt, amit tudsz, azzal, amid van, s ott, ahol vagy!" - Theodor Roosevelt.

Az életben többféle területen tűzhetünk ki magunk elé célokat. Leghelyesebb, ha valamennyi területen vannak pontosabb elképzeléseink életünk jövőjét illetően.

 • Személyes célok.
 • Lelki célok.
 • Családi célok.
 • Egészséggel, erőnléttel kapcsolatos célok. Tanulási, önfejlesztési célok.
 • Eredményességi, munkahelyi célok.
 • Pénzügyi célok

dr. Balaicza Erika

|
2002-10-31 20:57:08


Vitaminok és sport

A táplálkozás nélkülözhetetlen elemei a vitaminok. Ezek olyan szerves vegyületek, melyeket a szervezet nem képes szükségletének megfelelően elkészíteni, ezért hiány...


A világ legkövérebb embere 175 kilót fogyott, hogy megoperálhassák

A világ legkövérebb embere lefogyott 175 kilót és így alkalmas lett arra, hogy sebészi úton kezeljék kóros elhízását - jelentette a Notimex mexikói hírügynökség a...


Étrend kiegészítő a cukorbetegség megelőzésére

A Melbourne-i Monash Egyetem kutatóinak a világon elsőként sikerült kimutatniuk, hogy az erjeszthető rostban dús étrend megakadályozza a cukorbetegség kialakulását eger...


Sok napsütés várható a héten

Hűvösebben indul a hét, a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek, a maximumok 15 Celsius-fok körül alakulnak, de napsütéses, száraz idő lesz a jellemző, a hét vég...


Megkezdődött a nyári időszámítás

Megkezdődött a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kellett átállítani. A módosítás miatt változik a közösségi közlekedés menetrendje is.


+ További hírek
+ További egészségpolitika
hirdetés
^