Értelmi fogyatékosság

Értelmi fogyatékos az, akinek értelmi teljesítménye negatív irányban eltér a normál, átlagos értelmi képességektől. (Intelligenciateszttel megmért intellektuális teljesítőképessége, IQ-ja 68 alatt van.)

értelmi, fogyatékos, idióta, imbecillisrtelmi, imbecillis | Gyógy-ír   Kisalföld | Belényessy, I.

Az értelmi fogyatékosság, más szóval gyengeelméjűség vagy oligofrénia okaként genetikus adottságokat, magzati életben elszenvedett sérüléseket, fertőzéseket, szülés közbeni traumákat, sérüléseket lehet említeni.

Az értelmi fogyatékosság állapot, ami az egyént élete során végigkíséri. Súlyossága szerint beszélhetünk idiotizmusról, imbecillitásról, debilitásról.

Az idiotizmus a gyengeelméjűség súlyosság szerinti osztályozásának legalsó foka. Az idióták állandó felügyeletre, gondozásra szorulnak. A megismeréshez, az alkalmazkodáshoz és a kapcsolatteremtéshez elemi képességeik hiányoznak. Nehézséget jelent az eligazodás még saját testükön is. Beszélni vagy nem tanulnak meg, vagy csupán egyes szavakat mondanak, azokat is beszédhibával. Mozgásuk nagy ívű, a finommozgások hiányosak. Érzelmeiket, indulataikat ösztönkésztetésük határozza meg. Jelentős a táplálkozási ösztön. Kielégítése örömforrás. Agresszív indulataik hirtelen jelenhetnek meg. Erősen tapadó kötődéssel ragaszkodnak az őket gondozó felnőttekhez.

Az imbecillitás középsúlyos értelmi fogyatékosság. Az imbecillisek megismerésben, alkalmazkodásban, kapcsolatteremtésben fejlettebbek az idiótáknál. Beszédfejlődésük késik, de beszédük általában kialakul. Szókincsük szegényes, gyakori közöttük a beszédhibás. Mozgásfejlődésük is késik, a koordinációban és finommozgásokban lehetnek hiányosságok. Megfelelő nevelés mellett praktikus ismereteket el tudnak sajátítani. Eligazodnak szűk környezetükben. Legtöbbjük megtanul írni, tízes számkörben számolni. Oktathatók és nevelhetők annyira, hogy begyakorolt betanított munkát el tudnak végezni. Érzelmileg erősen befolyásolhatók. Mivel nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, veszélyeztetettek arra nézve, hogy bűnöző, deviáns társaságba kerüljenek.

A debilitás az értelmi fogyatékosság legenyhébb foka. A debilisek testi fejlődése és mozgása nem tér el lényegesen ép értelmű társaikétól. Elemi ismereteket el tudnak sajátítani. Nemegyszer egyes képességeik fejlettebbek az átlagosnál. Alapvető eltérés gondolkodásukban van. Képtelenek a lényeg kiemelésére, önálló következtetésekre, ok-okozati összefüggések felismerésére. Jellemző magatartásmódjuk az önteltség és a hiúság. Az értelmi fogyatékossághoz gyakran társul epilepszia, mozgáskorlátozottság. Az idiotizmushoz, imbecillitáshoz testi deformitások is társulnak.

Az értelmi fogyatékosság diagnosztikája beiskolázás előtt válik fontossá. Tehertétel a fogyatékos gyermek számára, ha normál osztályba kerül, ahol naprakészen kudarcok érik. Speciális iskolában megfelelő módszerekkel nevelhető, oktatható. Az imbecillisek iskolatípusa a foglalkoztató, a debiliseké a kisegítő vagy speciális iskola. Az értelmi fogyatékos gyermekek otthoni nevelésében is jelentős hangsúlyt kell kapnia a képességek szerinti elvárásoknak. Nem szerencsés, ha a család olyan feladatok elé állítja őket, amelyeknek nem tudnak megfelelni. Fontos, hogy környezetükben örömmel éljenek, a körülöttük lévő felnőttek garantálják biztonságérzetüket. A biztonságérzet hiánya és a kudarcok felfokozzák indulataikat, agresszív, kiszámíthatatlan viselkedést váltanak ki. Az értelmi fogyatékos gyermek szüleinek azt a tényt kell elfogadniuk, hogy gyermekük a szó igazi jelentése értelmében soha nem lesz felnőtt. Egész életében irányítást, segítséget igényel.

| értelmi, fogyatékos, idióta, imbecillisrtelmi, fogyatékos, idióta, imbecillis
2002-07-18 14:55:27
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop