Dr. Lakos András

Infektológia, kullancsbetegségek

|
| ;

Kérdések és válaszok

Dr. Lakos András 1952-ben született Budapesten. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvoskarán 1977-ben végzett summa cum laude. Gyermekgyógyászatból, infektológiából és szociológiábal szerzett szakképesítést. A László Kórház Gyermekosztályain, majd főorvosként a IV-es Belosztályon dolgozott, ahol 1992-ben létrehozta a Lyme Ambulanciát. Később, 1994-től magánpraxis keretében (Kullancsbetegségek Ambulanciája) folytatta tevékenységét.

Gyermekgyógyászatot és kórélettant tanított a Semmelweis Egészségügyi Szakközépiskolában, több száz orvostovábbképző előadást tartott. Tucatnyi főiskolás diák és egyetemi hallgató TDK munkájában volt konzulens.

Ma is állandó előadója több fakultációnak, tagja volt a SOTE (SE) Infektológiai Grémiumának, és tagja volt az infektológiai szakvizsga bizottságnak.

A WHO ideiglenes tanácsadója volt 10 éven át a Lyme borreliosissal foglalkozó európai munkacsoport egyedüli magyarországi képviselőjeként. Az Európai Unió Lyme Borreliosis Munkacsoportjának (EUCALB) szerológiai és epidemiológiai szekciójának magyarországi képviselője volt 6 éven át. A European Centers for Disease Control (ECDC) felkért szakértője 2009 óta. A European Network for Surveillance of Tick-borne Diseases tagja 1998 óta.

Az Infektológiai Szakmai Kollégium tagja volt 8 éven át. Számos hazai konferencián túl, szekcióelnök volt az V. Lyme borreliosis arlingtoni világkongresszuson, a European Society for Emerging Infections 1. budapesti kongresszusán, European Congress of Clinical Microbiology and Infectios Diseases 11. isztambuli kongresszusán, az International Consortium on Tropical Ticks and Tick-borne Diseases maputói kongresszusán. Tagja volt az Európai Lyme Alapítvány vezetőségének. Nyolc hazai és nemzetközi kongresszust szervezett.

A Magyar Nagylexikon és az Akadémiai Nagyszótár orvosi címszavainak lektora 1996-tól napjainkig. 16 orvosi világlapnál végez rendszeresen lektori tevékenységet.

1991-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2014-ben MTA doktora címet kapott.

Elsőként írta le hazánkban a Lyme borreliosist, Magyarországon először végzett borrelia szerológiát, és izolált borreliákat kullancsból, emberből (bőrből és gerincfolyadékból). A világon az elsők között izolált emberből egy újonnan felfedezett Lyme spirochaetát, a Borrelia spielmaniit.

Tesztelte az 1990 és 1997 között az országba beérkező csaknem valamennyi Lyme szerodiagnosztikai kittet. Klinikai vizsgálatokat végzett a Lyme betegségben adható antibiotikumok hatékonyságának felmérésére. Kifejlesztett egy nagy megbízhatóságú borrelia Western blot kittet, majd a leolvasást megkönnyítő automata immunoblot readert.

Felfedezett egy új, kullancs által terjesztett rickettsiosist, melyet TIBOLÁ-nak nevezett el. Egy új, a korábbiaknál egyszerűbb és megbízhatóbb eljárást dolgozott ki az intrathecalis borrelia-antitestszintézis vizsgálatára, az eljárás a neuroborreliosis igazolására elengedhetetlen. Kifejlesztette az általa COMPASS-nak elnevezett szerológiai eljárást, ami megoldást jelent a Lyme-kórban felmerülő diagnosztikai problémák többségére.

12 orvosi társaságnak volt, vagy tagja ma is. Alapító tagja és egyik titkára volt a European Society for Emerging Infectionsnek.

Tudományos közleményeinek száma 159, impakt faktorainak összege 55, idézőinek száma kb. 1000. Hirsch index: 14. Közleményeinek 85%-a első vagy utolsó szerzős. Impact factorainak 75%-a első vagy utolsó szerzős cikkekből származik. Közleményeinek 75%-a citációinak 92%-a a magánpraxis időszaka alatt született. Három önálló könyvet írt, 33 könyvfejezetet jegyez. Csaknem valamennyi hazai, a Lyme-kórral foglalkozó útmutató szerzője és több nemzetközi guideline társszerzője. Három Markusovszky- és 2 Petényi-díj tulajdonosa. Tizennégy hazai és nemzetközi ösztöndíj és együttműködési szerződés támogatta a munkáját.

2015-10-28 19:13:12
|

Kis drogkalauz

A pszichiátriai betegségek között is az egyik legkényesebb téma az alkoholfüggés és a drogfogyasztás. Az érintett személyek és környezetük sokáig halogatja a segít...


Web Design & Development Prowebshop