Az Ön által kiválasztott kulcsszó az alábbi 37 cikkekben szerepel:

A felnőttek logopédiai ellátásának fejlesztését szorgalmazta a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének elnöke egy pénteki kős...

Egyre több a szorongó, gátlásos gyerek, akik feldolgozatlan kérdéseiket, nem feloldott feszültségeiket beszédükben jelenítik meg....

Fórumokkal, interaktív programokkal, beszédszűréssel és tanácsadással várják az érdeklődőket a logopédia európai napja alkalm...

A logopédia európai napja alkalmából ingyenes beszédszűrést és tanácsadás tart a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat március 6-...

Bemutatófoglalkozásokkal, nyílt órákkal és előadásokkal várja a Fővárosi Beszédjavító Intézet az érdeklődőket központjáb...

6. Dadogás
(2011-02-28)
Amikor a dadogás okairól, oki elméleteiről beszélünk, több fő területet érintünk. Az elméletek egyik nagy csoportja személy...

A tiszta, jól artikulált beszéd számtalan munka elengedhetetlen része, de igen sok gyerek és felnőtt életét is megkönnyíti,...

4 éves fiam miatt aggódom, késő tanult meg beszélni, körülbelül egy éve, addig csak szavakat mondott, most mindent mond mondatokba,...

A jelenlegi iskolarendszerben az iskolaigazgatók felelőssége, hogy megválasszák az intézményük számára a követendő és alkalm...

Idézet az 1993. LXXX. törvény 6. paragrafusából: "Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, attól a na...

Az akadályozott beszédfejlődés hátterében álló idegrendszeri mechanizmusok zavarától függ, hogy az orvosilag nem diagnosztizá...

Az őszi-téli hónapok elérkeztével a gyermekek beszorulnak a szabad levegőjű udvarról, parkból, térről a villanyfényes meleg s...

Nagycsoportos gyermekeknél az óvodai foglalkozások során általában előkerülnek azok a játékos fejlesztő feladatlapok, amelyek ...

Az utóbbi évek iskolareformjai, szervezési szabadsága nagyon sok új lehetőséget adott pedagógusoknak, gyermekeknek egyaránt. Sz...

A dadogás tünetei alapján nemcsak mint beszédzavar van jelen környezetünkben, hanem mint személyiségzavar is. Ennek a személyis...

A dadogás, mint beszédzavar, vegyes elbírálásban részesül a mindennapokban, ennek alapja a tünetek sokfélesége, változatossá...

Az emberi kapcsolattartás fontos elemei a kifejező mozgások: a gesztus, a mimika és a beszéd. A beszéd a legpontosabb kifejező mo...

Megkésett beszédfejlődésről beszélünk, ha a gyermek hároméves kora után kezd el beszélni. A beszédfejlődést befolyásoljá...

19. Felnőttkori dadogás
(1997-06-09)
Fiunk 15 éves, értelmes, jól tanuló gyermek, nem visszahúzódó, könnyen barátkozik és közlékeny. Óvodáskorában kezdett dad...

"Nagycsoportos fiam nem tudott berregni, de télen magától megtanulta az "r" hangot. Középsős kislányom a sziszegőknél kidugja a...

Így tavasz vége felé megkezdődik a leendő első osztályosok beíratása az első osztályba. Komoly megbeszélések és átgondolá...

"Csak a nyelvemet tudom pergetni, az r hang kiejtése szavakban reménytelen. Már felvágták a nyelvemet sebészi úton, lézerrel is....

S. E.-né kislánya 12 éves, jelenleg harmadik osztályos. Megkésett beszédfejlődése dadogásba, majd hadarásos dadogásba ment ...

A hétköznapok során gyakran merül fel a beszédhibák és az értelmi szint, értelmi fogyatékosság kérdése. Dadogók és által...

"Van egy unokám, áprilisban lesz 3 éves, és még csak pár szót beszél. A család szerint ráér még beszélni, az anyja dolgozik,...

"A problémám a következő: képtelen vagyok emberek előtt beszélni, elfog a dadogás, hadarás, s egy értelmes szót nem tudok dado...

A hétköznapok során gyakran találkozunk orrhangon beszélő emberekkel. Meg kell különböztetnünk azonban az élettanilag adott, ...

28. Ismét az autizmusról
(1997-02-10)
Az autizmusnak három súlyossági fokát szokás elkülöníteni, ezek közül kettő gyakorisága nagy, ezekről érdemes részletesebb...

29. Az autizmusról
(1997-02-03)
Az autizmus az emberi kommunikációs készség fejlődési zavara, az egyén képtelensége az emberekkel való kapcsolat normális kié...

Beszédünk egy, a gesztussal és mimikával rokon kifejező mozgás, melyet öröklött és tanult tényezők alkotnak. Öröklött té...

A beszéd egy kifejező mozgás, melynek elsajátítása kisgyermekkorban történik. A körülmények határozzák meg az emberi fejlőd...

Írásrendszerünkben az egyes fogalmak jelölése a hozzájuk tartozó szavak hangjainak megfelelő betűk megfelelő sorával történi...

33. Nem minden dyslexia!
(1996-12-30)
Az olvasás az íráselemek által kifejezett beszéd értelmezése, azaz képi jelekből álló sor gondolattá visszaalakítása. A mag...

A dislexiáról, disgráfiáról évekig nem hallhattunk, sokan ma is betegségnek tartják az olvasás és írásképtelenséget, a bete...

Az emberi hangképzés alapjai: a kilégzéssel járó levegőáramlás, a hangszalagrezgés és a toldalékcső (szájüreg) rezgésátv...

Az utóbbi néhány évben jelentősen megnőtt a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma, ami nem feltétlenül az értelmi k...

B.I.-né és Tóthné V.K. győri, valamint K.L.-né rábapordányi olvasóink kérdezik: logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeike...

hírdetés

Web Design & Development Prowebshop