A szájhigiéné szerepe a megelőzésben

Mivel mind a caries, mind a parodontopathiák keletkezésében a fogon megtapadó plakknak döntő jelentőséget tulajdonítanak, a prevencióban törekedni kell a dentális plakk és a fogkő eltávolítására. A dentális plakk eltávolítására mechanikus eszközöket és kémiai anyagokat próbáltak alkalmazni.

szájhigiéné, megelőzés | Fogunk védelmében   SubRosa Kiadó | Bánóczy, J.
A mechanikus módszerek egyszerűbb fajtái közé a rendszeres fogkefe- és fogkrémhasználat, differenciáltabb módjai közé a fogselyem, az interdentális (fogközi) fa- és gumipálcikák használata tartozik, rendszerint plakkfestő anyagok alkalmazásával egybekötve. Növeli a mechanikus plakktisztítás hatásosságát, ha azt gyermekkorban, iskolákban, kollektív módon, ellenőrzés mellett végzik.

A szájhigiénére nevelés és a helyes fogápolás módszereinek elsajátítása igen fontos része a hazai komplex prevenciós programnak.

A foglepedékre ható kémiai anyagok közül ma legismertebb a klór-hexidin, melyet a fogszuvasodás megelőzésében jó eredményekkel alkalmaztak. A klór-hexidinoldattal való öblítés csökkenti a nyálban és a plakkban lévő mikroorganizmusok számát, ezáltal plakk-redukáló hatása van. A fogkövek rendszeres eltávolítása céljából (depurálás) a fogorvost legalább hat hónaponként fel kell keresnünk. A fogkő eltávolítása mechanikusan, kézi eszközökkel, vagy ultrahangos depurátorokkal történhet.

Milyen a jó fogkefe?

A fogkefe az egyéni szájhigiéné legrégebbi, és ma is legfontosabb eszköze. A fogkefe alkalmas az ételmaradékok, egyes elszíneződések és a dentális plakk mechanikus eltávolítására. A fogkefe hatékonysága a dentális plakk

eltávolításában számos tényezőtől függ, így például a fogkefe fejétől, sörtéitől, az egyén által alkalmazott fogmosási technikáktól, az életkortól, a szájviszonyoktól (fogakhoz való hozzáférhetőség), járulékos fogtisztító eszközök alkalmazásától stb. A fogkefe lehet kézi fogkefe vagy elektromos erővel hajtott fogkefe.

Régebben a fogkefe sörtéit disznósörtéből készítették, később a műanyag sörték alkalmazása ezt kiszorította. Ma az ideálisnak tartott fogkefe kis fejű, ami a fogsor minden területéhez, a fogak minden oldalához való hozzáférhetőségét biztosítja. A sörték műanyagból készülnek, végük lekerekített, hogy a fogzománcot ne sértsék, négy vagy öt sorban, soronként 10-12 csomóban, sűrűn helyezkednek el. A műanyag sörték keménysége szerint a fogkefék kemény, középkemény vagy puha kivitelben készülnek, a fogorvos tanácsa alapján kell kiválasztanunk a megfelelőt. Ép íny esetén a keményebb fogkefét, ínybetegségek vagy szájnyálkahártya-betegségek esetén a puha fogkefét ajánljuk. A nyél kiképzése az egyes gyárak elképzelései alapján, számos variációban történik, a nyél bizonyos fokú meghajlítása, a nyél és a fej hajlásszöge, vagy a nyél rugalmas volta a fogakhoz való hozzáférhetőséget szolgálja.

Az elektromos fogkefe vibrációs mozgásával segíti elő a lepedék egyenletes eltávolítását, feje kisebb a kézi fogkeféénél, esetleg kör alakú. Gyakran kombinálják szdjzuhany- (szájtus-) készülékkel, melynek pulzáló vízsugara a fogközök tisztítását segíti elő, és főleg ínytasakképződéssel járó fogágybetegségnél hasznos.

Fentieken kívül speciális fogkefék is vannak a fogszabályozó készüléket viselők számára, vagy protézisek tisztítására.

A fogmosási technika és a fogmosás gyakorisága (naponta legalább kétszer, de ha lehet, minden étkezés után) igen fontos. A fogszuvasodás megelőzése céljából minden étkezés után, lehetőleg azonnal meg kell tisztítani a fogakat, fogközöket és fogfelszíneket az ételmaradékoktól, hogy a dentális plakkban meginduló savképződést meggátoljuk. A fogmosás során célszerű bizonyos állandó sorrendet megszokni és betartani. Ajánlatos a fogmosást az alsó, majd a felső fogak belső felszínén, az egyes fogcsoportokon végighaladva elvégezni, ezt követi a külső fogfelszínek, majd a fogak rágófelszíneinek tisztítása. A fogtisztítás iránya lehetőleg ne vízszintes legyen, hanem - a fogorvos tanácsa alapján legmegfelelőbbnek tartott technikát megtanulva - mindig az ínytől a fogak felé haladva végezzük a fogkefe sima vagy körkörös mozgatását.

A fogmosás hatékonyságának ellenőrzésére plakkfestő tablettizt ajánlhatunk, amely a fogon maradt lepedéket (vörösre vagy lilára) megfestve, azt jól láthatóvá teszi, és a fogmosás eredményességét elősegíti.

A járulékos fogtisztító eszközök legismertebbje a fogselyem, mely sima, vagy viaszozott formájában a fogak közötti résben megrekedt dentális plakk eltávolítására, s így a fogak oldalsó felszínén kialakuló caries, illetve a fogközökben az ínygyulladás megelőzésére szolgál.

Ma már forgalomban vannak fluoridtartalmú fogselymek is, amelyek a szájhigiénés hatást helyi fluoridhatással is kombinálják. A fogselymen kívül, melynek használata ajánlott, hozzáférhetősége és elterjedése hazai viszonylatban is remélhető, különböző "fogpiszkálókat" és apró",interdentális" fogkeféket is ajánlanak a fogközök rendszeres tisztítására.

Összefoglalva a caries és a parodontopathiák prevenciójának legújabb eredményeit, és levonva a hazai viszonyok között is alkalmazható következtetéseket, megállapíthatjuk, hogy a fogászatilag is fejlett országokban évtizedek óta szisztematikusan alkalmazott preventív módszerek komoly eredményeket hoztak. Az e téren fennálló - jóformán több évtizedes - lemaradottság miatt azonban hazai viszonylatban még mindig növekszik a fogszuvasodás és a fogágybetegség előfordulása.

| szájhigiéné, megelőzés
2007-11-11 01:57:17
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop