A szájdaganatok megelőzése

A korszerű, hatékony egészségvédelem már korán meghatározta az elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzés fogalmát. Az elsődleges megelőzés (primer prevenció) az általános és speciális egészségvédelem még a betegség kialakulását megelőzően. A másodlagos (szekunder) prevenció a korai diagnózist és a hatékony kezelést foglalja magába.

szájdaganatok, megelőzés | Gyógy-ír   Kisalföld | Zemplén, B.
A korai felismerés és a szűrővizsgálatok jelentősége

A szűrővizsgálatok, melyek gyakorlatilag egészséges, panaszmentes betegek vizsgálatát jelentik, tulajdonképpen az első két megelőzési forma közé esnek. A korai diagnózis felállítását is szolgálják, de a vizsgálat során lehetőség nyílik felhívni a betegek figyelmét az általános és specifikus egészségvédelem fontosságára is.

A szűrővizsgálatok a veszélyeztetett betegcsoportokban kiemelkedő jelentőségűek lennének. Az előnytelen munkakörülmények - poros, füstös munkahelyek, vegyszerek, maró gőzök, gázok - említhetők elsősorban, az életmód - dohányzás, alkoholfogyasztás, elhanyagolt száj-garat higiéné - másodsorban. A munkahelyi körülmények ritkán változtathatóak, az életmód, a szokások annál inkább.

A Petz Aladár Megyei Kórházban a fej-nyak daganatos betegek komplex onkológiai kezeléséről hetente onkoradiológiai konzílium dönt. A konzílium tagjai még dr. Hahn Oszkár, az arc-, állcsont-, szájsebészeti osztály vezető főorvosa és dr. Pintér Tamás, az onkoradiológiai osztály vezető főorvosa. 1997-ben 175 beteget mutattak be konzíliumunknak. Legnagyobb sajnálatunkra a betegek 75 százaléka III-IV. stádiumú daganatos betegségben szenvedett, sőt, a IV. stádiumú betegek aránya 56 százalék volt. Ezek az adatok siralmasak, mutatják az elsődleges és másodlagos megelőzés hiányát. Mutatják az egészségnevelés hiányát, illetve az alapellátásban (fogorvosok, háziorvosok) tapasztalható hiányosságokat. Magától értetődő, hogy azon betegeket, akik nem fordulnak orvoshoz, fogorvoshoz, jelen egészségügyi rendszerünk képtelen kiszűrni.

Az érdekeltségrendszer szerepe lenne, hogy a fej-nyak daganatokat lényegesen korábban, még "rákmegelőző állapot" formájában ismerjük fel. Ez egyrészt megmentené a beteget az agresszív onkológiai kezelés (radikális műtét, sugárterápia, daganatgátló gyógyszeres kezelés) esetenként súlyos mellékhatásaitól, hátrányaitól, másrészt finanszírozási szempontból is sokkal előnyösebb lenne. Egy előrehaladott daganatos betegség kezelése milliókra rúg, míg a rákmegelőző állapotok járó betegként gyógyíthatók ennek az összegnek a töredékéért. A korábban említett, megyénkre vonatkozó katasztrofális mutatók alapján a szűrővizsgálatok megszervezése tovább nem odázható el.

Megyénk öt szomszédos, illetve közeli megyével együtt részt vett a Felső-Pannon Egészségfejlesztési Konzorcium munkájában. Az onkológia-szakértői felmérések alapján egyetértettek a korábban vázolt szűrőmunka szükségességével. Álláspontjuk szerint ma már a munka kidolgozása, finanszírozása, szakemberekkel való ellátása és kivitelezése szükséges.

| szájdaganatok, megelőzés
2007-11-11 01:39:20
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop