A fogszuvasodás és a fogágybetegség fogalma

A caries: fogszuvasodás - régebbi meghatározása szerint a fognak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő, a mélybe progrediáló idült folyamat, amely a kemény fogszövetek nem gyógyuló roncsolását okozza

fogszuvasodás, caries, fogágybetegség | Fogunk védelmében   SubRosa Kiadó | Bánóczy, J.
. Ez a meghatározás a már üregképződéssel járó (a fog "kilyukadását" okozó) cariesre ma is áll, viszont a felszínes, kezdeti caries továbbhaladása megfelelő módszerekkel meggátolható, és a folyamat megállítható, illetve visszafordítható.
Kezelés hiányában azonban a fogszuvasodás a fog kemény szöveteinek előrehaladó károsodásával elérheti a fog pulpáját (az "ideget") is, és abban különböző jellegű és mérvű kóros elváltozásokat okozhat.

Fogágnak, parodontiumnak nevezzük a fogakat rögzítő szöveteket. A fogágy összefoglaló neve az ínynek, a gyökérhártyának, a cementnek és a processus alveolárisnak

. A fogágynak számos betegsége lehet. Tágabb értelemben a fogágyra lokalizálódó minden kóros folyamat a fejlődési rendellenességektől a daganatokig - fogágybetegségnek nevezhető. A gyakorlatban azonban betegségnek, parodontopathiának csak a dentális plakk (foglepedék, lásd később) okozta íny- és fogágygyulladásokat nevezzük.

A fogágybetegség az ínygyulladás kivételével irreverzíbilis betegség, mely, bár egyes helyes orvosi beavatkozással megállítható, de az egyszer már elpusztult alveoláris csont- és gyökérhártya nem regenerálódhat teljes egészében.

| fogszuvasodás, caries, fogágybetegség
2007-11-05 13:05:56
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop