Az elvesztett fogak pótlásának lehetőségei

A skandináv országokban a mintegy 25-30 éve elkezdett, és azóta is szisztematikusan gyakorolt megelőző módszerek, a fogak megtartására irányuló törekvések sikerrel jártak. Ezekben az országokban az időskorú népesség nagy része is saját fogakkal rendelkezik, 65 év körül a szájban lévő megtartott fogak száma 21-26 között van, a fogak pótlására tehát alig van szükség. A fogorvosok fix pótlást ritkán, kivehető fogsort (részleges vagy teljes protézist) alig készítenek. Ezzel szemben Magyarországon a fogelvesztés olyan mértékű, hogy az 50 év feletti lakosság fele már fogsorviselésre szorul.

fogpótlás | Fogunk védelmében   SubRosa Kiadó | Bánóczy, J.
A hiányzó fogak pótlása mindenképpen szükséges, a rágóképesség helyreállítása és a maradék fogazat kímélése, tehermentesítése, minél tovább történő megtartása érdekében.

A foghiányok pótlása fix és/vagy kivehető pótlásokkal történhet.

Fix pótlások, koronák, hidak akkor készíthetők, ha a szájban elegendő számú és megfelelő elhelyezkedésű fog van.

A kivehető pótlás (protézis) lehet részleges, de ha már minden fog elveszett, akkor teljes protézis készül.

A készítendő fogpótlás fajtája, megtervezése, elkészítése a fogorvos feladata.

A fix vagy rögzített fogművek, hidak ma már leginkább fém-kerámia kompozíciókból készülnek. Anyagi szempontokat is figyelembe véve a fogműveket fémből (nemes- vagy nem nemes fémből) is el lehet készíteni. A kozmetikai szempontból alkalmazott műanyag leplezőanyagok kevésbé jók és tartósak, viszont olcsóbbak, mint a kerámia.

A kivehető fogpótlások alapanyaga az akrilát, ebből készülnek a fogak és a műíny, míg a protézis alaplemeze célszerűen öntött fémből készül. A gyakori hiedelem, hogy "nincs már saját fog, ami problémát okozzon, ezért jobb a teljes protézis", téves. A fogpótlás elkészültével a problémák újabb sora jelentkezik, hiszen "együtt kell élni" a szájba behelyezett idegen testtel, gondozni, ellenőriztetni és időnként cseréltetni kell.

A rögzített fogpótlások, hidak esetén fokozottan gondos szájápolás szükséges, egyrészt a maradó, saját fogak védelme, másrészt a híd funkcióképességének minél további megőrzése miatt. A rendszeres fogkefe, fogkrémhasználat, tehát az alapos mechanikus fogtisztítás mellett, a fogközöket és a hídtest alatti részeket is meg kell tisztítani a kumulálódó dentális plakktól, fogselyem segítségével. A koronák, hidak körül fokozott az íny gyulladásra való hajlama, ennek figyelemmel kísérése hátráltatja a fogágybetegség kifejlődését. Fix, illetve részleges fogpótlást viselők is rendszeres időközökben keressék fel fogorvosukat fogkő-eltávolítás (depurálás) céljából.

A kivehető pótlások okozta panaszok fizikai, kémiai vagy fertőzéses okok miatt jöhetnek létre.

Fizikai okok: a protézis nyomása, felfekvése, túlérése következtében okoznak panaszokat, elsősorban újonnan elkészült kivehető fogsoroknál. Ilyenkor egy vagy több helyen a szájnyálkahártyán a protézis szélénél alakul ki fájdalmas, vörös, esetleg kifekélyesedő terület. A protézis korrekciójával, ami több alkalommal is szükségessé válhat, ezek a panaszok megszüntethetők, és a protézis viselése fájdalmatlanná válik. Az új protézis megszokása 80 százalékban az egyénen múlik - a legjobb fogpótlás is okoz kezdetben panaszokat, ennek a fázisnak a lerövidítése a páciens fegyelmezettségének, tűrőképességének a függvénye.

Kémiai okok: a fogművek anyaga irritáló hatást fejthet ki a nyálkahártyára. Az akrilát monomer komponense igen ritkán okozhat ilyen panaszt, ez egyrészt allergiás bőrpróbákkal kimutatható, másrészt a protézis alapanyagának megfelelő technikai előkészítésével kiküszöbölhető.

A protézisviselők krónikus panaszainak leggyakoribb oka azonban a Candida albicans által okozott gombás fertőzés, ami a protézis-stomatitis (fogsor okozta szájgyulladás) klinikai képét hozza létre. Főleg régi, nem megfelelően tisztán tartott fogsoroknál fordul elő. A szájpadi nyálkahártya a protézis alatti területnek megfelelően vörös, a nyelvhát nyálkahártyája is vörös, elsimult, esetleg fehér pettyekkel (gombatelepek) tarkított, a szájzugok repedezettek, gyulladtak lehetnek.

E tünetek jelenléte azonnali fogorvoshoz fordulást indokol, gombaellenes kezelés és új protézis készítése válhat szükségessé.

Megfelelő fogsorápolással a fenti elváltozások megelőzhetők. A protézis ugyanolyan, rendszeres szájhigiénés gondozást igényel, mint a természetes fogazat. A protézist minden étkezés után ki kell venni, külön protézistisztító fogkefével és fogkrémmel meg kell tisztítani, ezzel az ételmaradékot és a protézis felszínére, a fogakra lerakódott plakkot el lehet távolítani. A protézis műfogaira is rakódhat fogkő, ennek eltávolítása csak erősebb mechanikus eszközökkel lehetséges. Ma már a legkülönfélébb protézistisztító tabletták, oldatok kaphatók, amelyek a mechanikus tisztítás után a fogsort kémiailag is tisztítják, fertőtlenítik.

Összegezve: az elvesztett fogak pótlása, a profetikai rehabilitáció nem egyszeri, befejezhető tény, hanem folyamatos gondozást, karbantartást igénylő folyamat. Mind a páciens, mind a fogorvos aktivitása, a fogazat, fogművek időszakos ellenőrzése szükséges a megfelelően pótolt rágóapparátus jó funkciójának fenntartásához.

| fogpótlás
2007-11-11 02:11:25
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop