Agnózia - A megismerés zavara

Az agnózia a megismerési funkció zavara, a felismerési képtelenséggel kapcsolatos, a felismerés folyamatával összefüggő minden zavar idetartozik.

agnózia, megismerés zavara | InforMed Hírek18   InforMed | Róth, M.
Az agnóziák jellemzői: a felismeréssel és megnevezéssel kapcsolatos folyamatok zavara, Az egyén és elemi érzékel és épsége mellett a felismerésre képtelen; ép intellektus és emlékezőképesség; az agykéreg magasabb területeinek sérülése; a környezet észlelése részletekben történik; a beteg képtelen a jellemző tulajdonságok tagolására, kiemelésére.

Az agnóziákon belül 4 terültet különítünk el: az akusztikai(hallási), az optikai (látási), a taktilis (tapintási) és aszomatoagnózia (testséma-zavar).

1. A hallási agnózia annak a képességnek a zavara, amelysegítségével az egyén az ingerként ható jelenséget a hangkép alapján felismeri. A probléma három műveleti szint zavaraira vezethető vissza: a fizikai hang és beszédhang elkülönítésének szintjére, a beszédhangok felismerési és azonosítási szintjére, és a szó egészének érzékelési szintjére.

Az akusztikus agnózia fajtái: egyes esetekben a beteg képtelen a hangforrás irányának és távolságának megítélésére; más esetekben nem ismeri fel a hangok eredetét vagy nem képes a beszédhangokat hallás útján megkülönböztetni; szósüketség esetén a beteg a szavakat értelmetlen zörejnek fogja fel; amuzia esetén nem ismeri fel a dallamformákat.

2. Látási agnózia során a beteg megőrzi az elemi látási képességet, de a látott tárgyakat nem ismeri fel, illetve megnevezni nem tudja. Részletekben történik a látás, a részletek egésszé formálása azonban már lehetetlen, némely esetekben az összetett képelemeinek egyidejű felfogására sem képes a beteg.

A képességzavar irányulhat a tárgylátásra, az arcfelismerésre, az egész képérzékelésére, a téri tájékozódásra, a színfelismerésre, a betű- és szóalakok felismerésére.

3. A tapintási agnóziánál a tárgyak tapintás útján történő felismerése sérült. A beteg ép érzékelés és leírás után sem képes felismerni vagy meghatározni a tárgyat.

4. A szomatagnózia a testséma érzékelés zavara.

Formái: a saját testen való tájékozódás zavara, az ujj megkülönböztetési képtelenség, a jobb-bal tévesztése. (Testséma zavarról azonban csak a tudatzavar és értelmi fogyatékosság kizárása után beszélhetünk.)

Az agnóziák mint kórképek beletartoznak a gyógypedagógia rendszerébe. A rehabilitáció során egy komplex tevékenység irányul a kompenzatív nevelésre és a korrekciós eljárásokra. 

| agnózia, megismerés zavara
2020-01-14 12:58:14
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop