Sikeres memória átvitel

Sikeresen ültetett át egy emléket egyik csigából a másikba az RNS átvitele révén a Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja. Tanulmányukat az eNeuro tudományos folyóiratban közölték.

memóra, emlék, RNS tvitel | InforMed Hírek14   InforMed | Kovács, J.

A ribonukleinsav egy nagy molekula, melynek feladata az örökletes információk szállítása, a fehérjék szintézisének irányítása. A ribonukleinsavaknak három csoportja van: a hírvivő, vagyis az mRNS, a szállító, a tRNS és a riboszomális, az rRNS.

A kutatók enyhe áramütéssel ingerelték a kaliforniai tengeri nyúl (Aplysia californica) nevű tengeri meztelencsigák farkát, és megfigyelték, hogy ezután a csiga védekező összehúzódási reflexe erősebb lett, hogy megvédje magát a veszélytől. Újabb ingerre a védekező összehúzódás legalább 50 másodpercig tartott náluk, míg a kontroll csoportnál csak egy másodpercig.

Ezután a kutatók az áramütött csigák idegrendszeréből RNS-t vontak ki és befecskendezték azt érzékennyé nem tett csigákba. Ezek ugyanúgy viselkedtek, mint az áramütőttek, védekező összehúzódásuk mintegy 40 másodpercig tartott.

A szakemberek hangsúlyozták, hogy hasonló hatásnak voltak tanúi, amikor ugyanilyen kísérletet végeztek érzékelő idegsejtekkel Petri csészékben.

David Glanzman professzor, a tanulmány egyik szerzője hangoztatta, hogy "az eredmény olyan, mintha memóriát vinnénk át".

A szakemberek hagyományosan úgy vélik, hogy hosszú távú memóriát az agy szinapszisai, a sejt közötti kapcsolódási helyek tárolják, amelyeken keresztül az ingerület egyik sejtről a másikra terjed át. Minden neuronnak több ezer szinapszisa van.

"Ha az emlékeket a szinapszisok tárolnák, kísérletünk egyáltalán nem sikerült volna" - hangsúlyozta a professzor, aki úgy véli, hogy az emlékezetet az idegsejtek és nyúlványaik sejtmagjai tárolják.

A tengeri csigák sejtjei és molekuláris folyamatai hasonlók az emberéhez, de a csigák idegrendszerében csak húszezer neuron található, míg az emberében mintegy százmilliárd.

A kérdésre, hogy ez a folyamat elősegítheti-e az élettapasztalatokon nyugvó memória átültetését, Glanzman professzor kétségeit hangoztatta.

A kutatási eredmények közelebb vihetnek egyes betegségek – többek között az Alzheimer-kór vagy a poszttraumatikus stressz szindróma (PTDS) - hatásainak enyhítéséhez.
A kaliforniai tengeri nyúl (Aplysia californica) memória mechanizmusainak felfedezéséért 2000-ben Eric Kandel német származású amerikai kutató orvosi-élettani Nobel-díjat kapott.

| memóra, emlék, RNS tvitel
2018-05-19 12:13:11

Web Design & Development Prowebshop