Újra miniszteri intézkedést kért az ombudsman a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működésének helyreállításáért

Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése, ezért Székely Sándor újra miniszteri intézkedést kért - tájékoztatta az ombudsman hivatala csütörtökön az MTI-t. Az alapjogi biztos 2016-os átfogó vizsgálatában tette meg ajánlásait, és utóvizsgálatában megállapította, hogy a hatóság nem tett eleget a jogerős bírósági döntésnek, és a jogszabály-módosítás is fokozta a bizonytalanságot - olvasható a közleményben.

meddőség, spermabank, donorspermium, ombudsman | MTI Hírek13 | MTI
Székely László 2016 márciusában kiadott jelentésében megállapította: súlyos visszásságot okozott, hogy 2015 júniusa óta szüneteltek Magyarországon a donor-hímivarsejtek segítségével történő in-vitro fertilizációs (IVF) kezelésen alapuló reprodukciós eljárások. Megfelelő, felhasználható donorspermium hiányában a reprodukciós eljárások Magyarországon lehetetlenné váltak, ami sérti az érintettek testi és lelki egészséghez való jogát, a nők életkorának előrehaladásával minden nappal csökken az esély a gyermekvállalásra, ami az önrendelkezési joggal és a családalapítás szabadságával összefüggő visszásságot okoz.

A hímivarsejteket Magyarországra importáló KRIO Intézethez 2015 februárjában érkezett riasztás, hogy problémát találtak egy donornál, akinek a mintáját már nem forgalmazzák. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) ezután a KRIO Intézet ellen jogszabályba ütköző tevékenység miatt indított eljárást. Az OTH eltiltotta az intézetet a hímivarsejtek behozatalától, és bármely - akár belföldi - hímivarsejt befogadásától - emlékeztettek.

Mint írták, a szolgáltatást igénybe venni kívánók ezt követően nagy számban fordultak a biztoshoz. A kezelés megkezdése előtt állók kifogásolták, hogy nem kaptak kielégítő tájékoztatást a felfüggesztés okairól. A kezelésben részt vevők pedig azzal szembesültek, hogy hiába vállalták az egészségileg, anyagilag megterhelő előkészítő eljárást.

Az ombudsman akkor felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy a terület szakértőinek bevonásával teremtse meg a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások elvégzésének a feltételeit, ide értve a donorspermium-ellátás megfelelő biztosítását. A szaktárca válasza azonban - mint írták - nem tartalmazott olyan konkrét intézkedési javaslatot, amely garanciát jelentett volna a donorspermium-ellátás megfelelő biztosítására.

Közölték, a biztoshoz továbbra is folyamatosan érkeztek panaszbeadványok a témában, ami azt a gyanút látszott igazolni, hogy a donorspermiummal végzett IVF kezelések - donorspermium hiányában - továbbra sem működnek az országban.

A biztos mindezek alapján az ügyben utóvizsgálatot indított, amely feltárta, hogy az egyes lombik-központoknak hiába van szabad kapacitásuk az eljárás elvégzésére, a mesterséges megtermékenyítéshez szükséges donorspermiumot a beavatkozást kérőnek kellene előteremtenie.

A donorspermiumot igénylők több éves várólistával szembesültek, mivel a jelenlegi belföldi donorspermium-ellátottság rendkívül alacsony, továbbá a reprodukciót végző egészségügyi szolgáltatóknak bizonytalanságot okozott a 2016. január 1-i hatállyal módosult jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése is.

Székely László megállapította, hogy az OTH az ivarsejt-behozataltól eltiltott egészségügyi szolgáltatók által indított bírósági eljárás jogerős lezárását követően sem folytatott korrekt tájékoztatási gyakorlatot, hanem továbbra is a külföldről történő ivarsejt-behozatal jogellenességét hangsúlyozta. Mindezt annak ellenére, hogy a jogerős bírósági ítélet egyértelműen megállapította: az ivarsejt külföldi behozatalának tilalma jogszabálysértő értelmezésen alapult, és a kifogásolt határozatokat hatályon kívül is helyezte.

Az ombudsmani megállapítás szerint "a jogállamiság elvét sérti, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv a jogerős ítélet meghozatalát követően azt a bíróságéval teljesen és nyilvánvalóan ellentétes, jogsértő jogértelmezést követi, hogy ivarsejtet nem lehet külföldről behozni".

Székely László kezdeményezte a miniszternél, soron kívül tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a hatóság a jogbiztonság követelményével összhangban álló gyakorlatot folytasson. Továbbá felkérte arra is, hogy teremtse meg a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások végzése érdekében a donorspermium-ellátás megfelelő biztosítását, hogy a kialakult több éves várólisták mielőbb megszűnjenek - írták a közleményben.

| meddőség, spermabank, donorspermium, ombudsman
2018-05-07 00:55:25
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop