ÚJ

A beszéd, mint automatizmus

Az emberi kapcsolattartás fontos elemei a kifejező mozgások: a gesztus, a mimika és a beszéd. A beszéd a legpontosabb kifejező mozgás, melynek alapja a beszédhangok létrehozása. Beszédünk, mint mechanizmus automatikusan történik, ez az oka annak, hogy a meglévő beszédhibákat (az új automatizmus miatt) nagyon nehéz javítani.


Pszichés eredetű megkésett beszédfejlődés

Megkésett beszédfejlődésről beszélünk, ha a gyermek hároméves kora után kezd el beszélni. A beszédfejlődést befolyásolják olyan tényezők, mint például az artikulációs szervek állapota és fejlettsége, az agyi beszédközpont fejlettsége, a gyermek pszichés állapota, a gyermek testi adottságai és fejlettségük foka, valamint a környezete és az ahhoz fűződő viszonya. Megkésett beszédfejlődésről akkor beszélhetünk, ha az ideggyógyászati és fülészeti kivizsgálás eredményei alapján ép idegrendszer és hallás diagnosztizálható, a gyermek azonban csak hároméves kora után beszél.


Felnőttkori dadogás

Fiunk 15 éves, értelmes, jól tanuló gyermek, nem visszahúzódó, könnyen barátkozik és közlékeny. Óvodáskorában kezdett dadogni, azóta járt beszédjavító általános iskolába, logopédushoz, hipnózisra, pszichológushoz: kis javulás mutatkozott ugyan, de még mindig kapkod levegő után beszéd közben. Őt ez egyáltalán nem zavarja, de mi aggódunk, hogy az új iskolában, kollégiumban megrázkódtatások érik. Egy csornai édesanya.


Néhány gondolat a gyermekkori félelem témájához

Nagyon szép összefoglaló, tudományosan rendszerezett írást olvastam dr. Juhász Enikő tollából, ami bennem a következő gondolatokat ébresztette. Olvasás közben újra és újra felmerült bennem a kérdés: miért fél az egyik, és miért nem fél a másik gyermek? Saját tapasztalatom alapján azt hiszem, tudom a választ és ebből adódóan a megoldást is. Előrebocsátom, hogy nem egyszerű és nem is mindig kellemes ez az élmény, de érdemes átesni rajta, mert rendkívül felszabadító hatású.


A logopédia szükségessége

"Nagycsoportos fiam nem tudott berregni, de télen magától megtanulta az "r" hangot. Középsős kislányom a sziszegőknél kidugja a nyelvét, de tisztán mondja őket. Logopédust ajánlottak, de nem értem, mi szükség rá, ha a gyerek beszéde érthető. Egyáltalán: miért kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani a beszédnek? Számomra egész más képességei a fontosak..." (Sz.I. zeneszerző)


A beszédfejlődést gátló tényezők

A beszédfejlődés áttekintése után essék szó azokról a tényezőkről is, amelyek a fejlődést akadályozzák, illetve gátolják. A beszédképtelenség gyakori oka a süketség, vagy a súlyos nagyothallás. A súlyos értelmi fogyatékos gyermekek sem tanulnak meg beszélni. Fontos tudni viszont azt, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek beszéde megindul, de késéssel és többnyire beszédhibásak is, amelynek javításával a logopédusok eredményesen foglalkoznak. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek jelentős késéssel kezdenek el beszélni, beszédhibájuk pedig gyakran életre szóló.


R hang - felnőttkori raccsolás

"Csak a nyelvemet tudom pergetni, az r hang kiejtése szavakban reménytelen. Már felvágták a nyelvemet sebészi úton, lézerrel is. Nekem ez az r nélküli beszéd nagy probléma, és bármire hajlandó lennék, csak sikerüljön kijavítani..." (V. K. fiatal olvasónk).


Speciális általános iskolák: megkésett beszédfejlődés

S. E.-né kislánya 12 éves, jelenleg harmadik osztályos. Megkésett beszédfejlődése dadogásba, majd hadarásos dadogásba ment át, ami jelenleg is fennáll. Az iskolában tanulási nehézségei vannak, osztályt ismételt és ajánlották a szülőknek, hogy úgynevezett "kisegítő iskolába" kellene átvinni. Az édesanya ebbe nem egyezett bele.


Az értelmi fogyatékosok beszéde

A hétköznapok során gyakran merül fel a beszédhibák és az értelmi szint, értelmi fogyatékosság kérdése. Dadogók és általános pösze gyermekek szülei gyakran találják szemben magukat előítéletekkel, a beszédhiba alapján alacsony intelligenciájúnak feltételezik a gyermeket. Ennek a téves nézetnek taglalására nem térnék ki, a beszédhibák általában nem az értelmi képességek kifejezői.


Dadogás felnőttkorban

"A problémám a következő: képtelen vagyok emberek előtt beszélni, elfog a dadogás, hadarás, s egy értelmes szót nem tudok dadogás nélkül kimondani. Úgy érettségiztem le, hogy egyszerűen megnémultam, hiába tudtam a tételeket, elkezdtem hebegni-habogni."


| | | | | 85 | | |

Web Design & Development Prowebshop