ÚJ

Ajakhasadék - szájpadhasadék

A hétköznapok során gyakran találkozunk orrhangon beszélő emberekkel. Meg kell különböztetnünk azonban az élettanilag adott, kellemes orrhangú színezetet (például francia nyelvben, tenoristáknál) a kóros orrhangzós beszédtől. Az orrhangzós beszédnek három változatát ismerjük: nyílt, zárt és vegyes orrhangzósság, szájpadhasadék esetén nyílt orrhangzós beszéd.


Gyakran előforduló bőrnövedékek csecsemő- és gyermekkorban

A csecsemőkön és gyermekeken előforduló növedékek kevés kivételtől eltekintve jóindulatúak, néha azonban súlyos kozmetikai problémát okoznak. A kisbaba születésekor a család és a rokonság körében nagy riadalmat vált ki a gyakran valóban ijesztő megjelenésű "málnaanyajegy". Ez az erekből felépülő képlet riasztó megjelenése ellenére az esetek többségében évek alatt maradéktalanul, esetleg heg hátrahagyásával gyógyul. Kezelését ezért nem érdemes elhamarkodni. A türelmes várakozás előtt azonban a gyermeket meg kell szakorvosnak mutatni, mivel ez az elváltozás ritkán egyéb fejlődési eltéréssel is társulhat.


Ismét az autizmusról

Az autizmusnak három súlyossági fokát szokás elkülöníteni, ezek közül kettő gyakorisága nagy, ezekről érdemes részletesebben beszélni.


Az autizmusról

Az autizmus az emberi kommunikációs készség fejlődési zavara, az egyén képtelensége az emberekkel való kapcsolat normális kiépítésére. Az ingerfelvevő és -feldolgozó képesség csak egyes részterületeken károsodott, más területek kevésbé sérültek vagy teljesen épek. Az autizmus egy sajátos magatartási zavar, a gyermeket a felnőttek nem értik, erre ő elzárkózással, magába fordulással válaszol.


Beszédbeli szokásaink

Beszédünk egy, a gesztussal és mimikával rokon kifejező mozgás, melyet öröklött és tanult tényezők alkotnak. Öröklött tényezők a hangadottság, a hallás fejlettsége, a beszédtempó, a fognövekedés, az artikulációs ügyetlenség; a beszéd minősége viszont attól függ, környezetünk milyen beszédmintát produkált, hiszen ez a beszéd tanulásának forrása. Beszédünk egy automatizmus (mint pl. a járás), ebben rejlik a beszédjavítás kettőssége: bár a beszédhiba javításához csak egy (helyes) mozdulat megtalálása szükséges, annak szokássá alakítása, vagyis a jól képzett hang beszédbe építése mégis hosszú időt és nagyfokú figyelmet követel. Ám a beszéd helyessége nem csak a pontos hangképzést rejti magában, s a "hibás" beszéd korrekciója nem feltétlenül logopédiai feladat.


Beszédfejlődés - a környezet függvénye

A beszéd egy kifejező mozgás, melynek elsajátítása kisgyermekkorban történik. A körülmények határozzák meg az emberi fejlődést, így a beszéd fejlődését is. A beszéd sajátosan emberi készség, ezért ha életének első szakaszában a gyermek nem megfelelő anyai gondoskodásban, foglalkozásban részesül, ha nincs állandó kapcsolata egy felnőtt személlyel, akkor fejlődésének nincs meg az érzelmi mozgatója.


Az olvasástanítás módszerei

Írásrendszerünkben az egyes fogalmak jelölése a hozzájuk tartozó szavak hangjainak megfelelő betűk megfelelő sorával történik.


Nem minden dyslexia!

Az olvasás az íráselemek által kifejezett beszéd értelmezése, azaz képi jelekből álló sor gondolattá visszaalakítása. A magyar nyelv által használt betűírás szoros kapcsolatban áll a beszéddel, hiszen a folyamatos beszéd hangjai bújnak meg egy-egy jel, azaz betű mögött.


Az ajak- és szájpadhasadék műtéti kezeléséről

Az ajak és szájpadhasadék veleszületett fejlődési rendellenesség. Előfordulása 1-2 százalék körül van, tehát ezer újszülött közül 1-2-nél fordul elő. Az ajakhasadék lehet egy- vagy kétoldali, vonatkozhat csak a felső ajak lágy részeire (a bőrre és a száj körüliizomzatra), de ráterjedhet az alveoláris ívre (fogágy), az orrfenékre, a kemény- és lágyszájpadra is.


A mellkasfal fejlődési rendellenességei

A mellkasfali deformitások nem gyakori betegségek. Születéskor ritkán észlelhetők. Természetesen itt is van kivétel. Az elektronikus médiák időnként beszámolnak újszülöttekről, akik nyitott mellkassal születnek, szívük a mellkasfal előtt, a bőr alatt helyezkedik el. A világirodalomban ritkán tesznek említést erről a betegségről.


| | | | | | 86 | |

Web Design & Development Prowebshop