Drogmegelőzési program ismét a honvédségnél

honvédség, drog, függőség, megelőzés | Népszabadság   Népszabadság
Augusztus 3-án immár harmadszor indul drogmegelőző képzés a Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnöksége és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet közös szervezésében. A dr. Gálné Szendi Katalin szervezte program azoknak a bevonult orvosoknak a továbbképzését célozza, akik katonai szolgálatuk alatt segédkezhetnek mind a megelőzés, mind a terápia területén.

A besorozott orvosok a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyekkel kiszűrhetők az eseti droghasználatra utaló jelek a katonai szolgálatukat teljesítők soraiban. A februári bevonuláskor kezdődő program alapját a Magyar Honvédség hivatásos és sorállományú tagjai körében végzett, az idén tavasszal lezárt kérdőíves felmérés adta. A tavaly év végén induló vizsgálat során összesen 520 katonát kérdeztek arról, fogyasztanak-e rendszeresen vagy alkalomszerűen alkoholt, cigarettát vagy drogot. Az összesített adatok szerint a megkérdezettek csaknem fele rendszeresen dohányzik, ugyanezt az arányt mutatják a rendszeres alkoholfogyasztásra vonatkozó válaszok. A rendszeresen drogot használók aránya 12 százalék volt: 61 drogfogyasztót találtak a félezer megkérdezett között.

A vizsgálódók megállapították azt is, hogy az egyedülállóknál a rendszeres fogyasztás, a családos katonáknál inkább az egyszeri kipróbálás a jellemző. A főiskolásokat kivéve az iskolai végzettségtől függetlenül minden csoportban az eseti fogyasztókénál magasabb volt a rendszeres kábítószer-élvezők száma, s ugyanez volt tapasztalható a 20 évesnél idősebb katonáknál is.

A szakértőket megdöbbentette, hogy a drogfogyasztóknak mindössze kilenc százaléka tudott arról, hogy a kábítószer kipróbálása és eseti fogyasztása is függőséghez vezethet. Így ezt a kockázati tényezőt a fiatalok jobbára nem veszik figyelembe.

A droghasználat okait elemezve kiderült, hogy legtöbben a kapcsolatteremtési nehézségek leküzdésére, a problémák előli menekülésre vagy éppen a környezeti elvárások miatt nyúlnak a kábítószerhez.

Mint dr. Bognár László orvos ezredestől, a MH Központi Honvédkórház főorvosától megtudtuk, 1980-ig évente mintegy 60 páciensük akadt az eseti drogfogyasztók közül, ám azóta ez a szám fokozatosan emelkedik. Az utóbbi időben az önként jelentkező vagy a seregben kiszűrt drogfogyasztók száma évenként már a 250-et is eléri. Mióta a sororvosok drogprevenciós képzése folyik, megszaporodott a kiszűrt, kórházba küldött betegek száma.

A jelenlegi szabályok szerint a seregbe drogbeteg fiatal nem kerülhet, ezt a sorozáskor már szűrik, illetve elfogadják a kezelésről szóló szakorvosi igazolást. Az őrszolgálat előtt is kötelező az orvosi vizsgálat. A tervek szerint a jövőben ezt egészítené ki az a szúrópróbaszerűen alkalmazott gyorsteszt, amellyel objektíven igazolható a drogfogyasztás. Ez nagy visszatartó erő lehetne, elvégre az a katona, aki tudatosan hozza magát szolgálatra alkalmatlan állapotba, bűncselekményt követ el. A gyorsteszt alkalmazásának bevezetése a program része, ám mivel az eszköz nagyon drága - minden teszt 2000-2500 forint -, ezért csak a kábítószer-fogyasztás gyanúja esetén fogják alkalmazni.

| honvédség, drog, függőség, megelőzés
2002-07-10 12:08:47
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop