A bizalom és a kockázat biológiája

A közgazdászok játékelméleti modellekkel vizsgálják, miért reagálnak az emberek különbözőképpen bizonyos szituációkban, amikor pénz is forog kockán.


Öröm, kielégülés, mérték, visszaélés, kockáztatás

A hozzászokás, a szenvedély, kialakulásának alaptörvénye, kötődni ahhoz lehet igazán, ami jó. Az ember számára jó, ami örömöt okoz, kielégülést ad vagy megszüntet valamilyen kellemetlen érzést (fájdalmat, szorongást, feszültséget), kellemes izgalmat vált ki vagy éppen újszerű élményeket kelt.


A hozzászokás

A hozzászokás már a szenvedélyek előszobája. Ismét nem specifikus dolog, mert az ember egyébként is a szokások rabja, és mindenhez, amit jónak és célszerűnek lát, ragaszkodik. Hozzászokik bizonyos ételekhez, eszközökhöz, kényelemhez vagy éppen kényszerű kellemetlenségekhez, szokásai alapján választ és cselekszik. A szokás mindaddig célszerű dolog, amíg az embert a hétköznapjaiban segíti, könnyíti a dolgait, és amíg nincs kára. Ami káros, rossz szokás, ami a lélek említett háztartásában célszerűtlen, költséges, arra "ráfizetünk".


Hiánytünetek, függőség.

Függőség, addikció - bizonytalan fogalmak. Az az egyén függ a szertől, aki már nem tud nélküle élni vagy nem tud megfelelő kielégüléshez jutni a szenvedélye nélkül.


A hajlam testi és lelki tényezői

Korábban a szerben vagy a nagy kielégüléssel járó viselkedésmódban rejlő hajlamosító tényezőről beszéltünk. A fogalmat azonban nemcsak ebben az értelemben használják, hanem a hajlam fogalmával próbálják megmagyarázni, miért van az, hogy az alkoholt sokan isszák, de kevesen szoknak hozzá, és még kevesebben válnak függővé vagy addikció áldozatává.


A hozzászokás és a szenvedély kialakulásának folyamata

Az előzőekben már volt arról szó, hogy a hozzászokások és szenvedélyfüggőségek egyfajta "fejlődési folyamatban" jönnek létre. A különböző oki tényezők együttesen, egymást erősítve hatnak. A kialakulás folyamatának megértése nagyon fontos. Nemcsak azért, mert ebből derülnek ki a megelőzési tennivalók, hanem az egyes esetek kilátásai (perspektívái, prognózisai) is ettől függnek. Minden szenvedély vagy szenvedélybetegség esetében meg kell tehát kísérelni a kialakulási folyamat feltárását, rekonstruálását.


A speciális ártalmak

A szenvedélyek folyamatának másik nagy veszélye az adott szertől vagy viselkedésből származó speciális ártalom.


A szenvedélybetegek "karrier"-je

Vannak bizonyos szabályszerűségek, amelyek szinte minden szenvedélybeteg "karrier"-jére vonatkozóan igazak. Minél tovább tart a hozzászokás, a szenvedélyszerű viselkedés, annál nehezebb a változás, a gyógyulás, a visszailleszkedés. Minél erőteljesebben él valaki a szenvedélyének, annál nagyobbak az ártalmak, annál nehezebb a szabadulás.


A szenvedélyek lélektana és biológiája

Mint már szó volt róla, hozzászokás és szenvedély olyan kémiai anyaghoz vagy viselkedésformához alakul ki, amely "jó" hatást gyakorol a szervezetre vagy az élményvilágra, amely valami kielégülést ad, különleges lelkiállapotot idéz elő, vagy valamilyen űrt tölt be, illetve kellemetlen érzést, nyugtalanságot old.


Szenvedélyek viharában

Az örömöt és boldogságot ösztönösen kereső társas lények vagyunk. A meghitt emberi kapcsolatok hiányából, illetve a társadalomban vállalt tevékenységeink ­ valós vagy csak feltételezett - sikertelenségeiből származó szorongást és feszültséget mindenki a maga személyiségébe ágyazott viselkedési mintákkal enyhíti. A kisgyermekkortól, 24-25 éves korig tartó személyiségfejlődési folyamat során sajátítjuk el azon érzelmi és viselkedési sémákat, melyek segítségével a társadalom számára elfogadható módon tudjuk kezelni a konfliktus helyzeteket, feldolgozni kudarcélményeinket. A családi konfliktusoknak köszönhetően azonban a szocializációs folyamatban zavarok léphetnek fel, amelyek egyéneknél túlzott gyakorisággal végzett, megrögzött és kényszeres cselekvési formák kialakulásához vezethetnek.


| 2 |

Web Design & Development Prowebshop