Szerves oldószerek

Régóta ismert, hogy a párolgó, belélegezésre alkarvas szerves oldatok révületet, eufóriát képesek kiváltani, és régóta ismeretesek hozzászokásos esetek. Magyarországon például már a század első felében számos benzinbelélegző ember, éterhez szokott fiatal (többnyire kórházi alkalmazott) volt, de még szén-tetra-kloridhoz és más, kellemetlenebb szagú oldószerekhez is volt hozzászokás.

szipuzás, oldószerek | Szenvedélyeink 1995 ;   SubRosa Kiadó | Buda, B.
A hetvenes években jelentek meg, főleg a korai tizenévesek között, a ragasztószer-élvezők. Ok a ragasztószert műanyag zacskóba nyomták, és a zacskót a fejükre húzták. Mintegy 100 haláleset történt ennek a gyakorlatnak a nyomán. A hatóságok hosszú ideig nem engedték nyilvánosságra hozni a ragasztószerezéssel kapcsolatos híreket, arra hivatkozva, hogy ezzel esetleg divatot "járványt" váltanak ki (ilyenfajta sajátos mintaterjedésekre valóban volt példa a világon). Ez a hullám a nyolcvanas évekre levonult nálunk, de tartósan vannak oldószereket használó fiatalok.

A szokás több okból is veszélyes. A kellemes hatást, kábulatot kiváltó adag nagyon közel van a súlyosan mérgező adaghoz, és így nagy a szövődmények veszélye. Az oldószerek komolyan károsítják a májat, a szívet és az idegrendszert. De ezek a szerek is "előkészítenek" a komolyabb kábítószerekre.

A szerves oldószereket használó fiatalok között a hajlamosító tényezők szerepe könnyen megfigyelhető. Az ilyen fiatalok többnyire szétesett családokból származnak, az iskolában nem integrálódnak megfelelően, és nagyon igénylik a szorosan kötő kortárs csoportokat, amelyek rendszerint "ellenkulturális" értékek körül szerveződnek. Ilyen érték a "szipuzás" is, amelynek gyakran van csoportos rituáléja, tehát megvan benne a közösségteremtő hatás.

| szipuzás, oldószerek
2003-01-27 18:14:28
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop