Amnézia

Az amnézia az emlékezet teljes vagy részleges kiesése. Vonatkozhat körülírt időtartamra vagy élménytartományra, meghatározott életszakaszra.

amnesia, emlékezetkiesés | Gyógy-ír   Kisalföld | Belényessy, I.
Az amnézia hátterében - mint annak okozói - leggyakrabban a központi idegrendszert ért sérülések állnak.

Gyakori a részleges amnézia koponyasérülésekkel járó balesetek után. A baleset elszenvedője nem emlékezik vissza a baleset körülményeire.

Sajátosan fordul elő egyes epilepsziás betegségekben, úgynevezett rendezett, ködös állapotokban. Ilyenkor a beteg odaillő módon egész cselekvéssort hajt végre úgy, hogy ezen időszak alatt saját személyére vonatkozóan tájékozatlan. (Nem tudja megmondani a nevét, adatait, foglalkozását.) A ködös állapot megszűnése után arról nincsenek emlékei, amit ebben az állapotban csinált.

Nagy lelki traumák hatására is előfordulhat részleges amnézia. Kedvelt témája a lelki jelenségek feldolgozásán alapuló filmeknek. A valóságban kevésbé gyakori.

A közelmúltban volt alkalmam egy érdekes amnéziás kórképet látni. Kialakulásában jelentős szerepe lehetett a pszichés krízisnek és a központi idegrendszert ért oxigénhiányos állapotnak. De ha figyelmen kívül hagynánk a halálfélelem okozta sokkos állapotot, majd az ezt követő agyi oxigénhiányt, akár parapszichológiai esettanulmányként is értelmezhetnénk.

A negyvenes éveiben járó férfi szívinfarktust követően rövid időre a klinikai halál állapotába került. Gyorsan élesztették, hamar intenzív osztályra került, ennek köszönhette, hogy túlélte a betegséget. Néhány napig nem tudott kontaktust teremteni környezetével. Amikor állapota javulni kezdett, családtagjai rémülten látták, hogy nem ismeri meg őket.

Az idő múlásával az is kiderült, hogy felnőttéletéből semmilyen emléke nincsen. Volt egy halvány kép, ami felszínre tört, erős, szúró fájdalom a mellkasában és iszonyatos rettegés. Utána gyermekkora élményeit látta és élte újra. 16-17 éves kora körül ez a nagyon is valóságtartalmú álom megszakadt. Legtragikusabban azt a pillanatot élte meg, amikor tükörbe nézett. A tükörből egy számára idegen felnőtt férfi - önmaga - nézett vissza rá.

A fenti eseten kívül ilyen tiszta részleges amnéziás kórképpel nem találkoztam. Volt néhány színes eset, amelyről végül kiderült, hogy rendezett, ködös állapotok.

| amnesia, emlékezetkiesés
2007-12-13 10:49:58
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop