Kóros kóborlás

2002. 06. 04

A disszociatív kóros kóborlás olyan rendellenesség, amelyben az egyén hirtelen, váratlanul és cél nélkül elutazik otthonról, és ezalatt nem emlékszik múltbeli életének bizonyos részeire vagy teljes egészére, és/vagy elveszti személyiségtudatát (hogy ki ő), vagy új azonosságot alakít ki. A betegség minden 1000 emberből kb. kettőt érint. Gyakoribb azoknál, akik háborúban vettek részt, balesetet szenvedtek vagy természeti katasztrófát éltek át.

Önazonosság-zavar

2002. 06. 04

A disszociatív önazonosság-zavar, melyet korábban többszörös személyiségzavarnak hívtak, olyan állapot, melyben az egyén magatartását váltakozva két vagy több személyazonosság, vagy személyiség határozza meg, és amelyben emlékezetkieséses periódusok vannak.

Deperszonalizáció

2002. 06. 04

A deperszonalizációs zavart a testi vagy szellemi folyamatoktól való tartós vagy visszatérő elkülönültség érzése jellemzi. Deperszonalizációs zavarban az egyén általában úgy érzi, mintha saját életének kívülálló megfigyelője lenne. A személy önmagát és a világot valótlannak és álomszerűnek élheti meg.

Disszociatív amnézia

2002. 06. 04

A disszociatív amnézia rendszerint olyan - traumás természetű vagy stresszel kapcsolatos - lényeges személyes eseményre vonatkozó felidézési képtelenség, amikor az esemény túlságosan jelentős ahhoz, hogy a kiesés a normális felejtéssel magyarázható lenne.

Amnézia

1999. 06. 07

Az amnézia az emlékezet teljes vagy részleges kiesése. Vonatkozhat körülírt időtartamra vagy élménytartományra, meghatározott életszakaszra.

Hirdetés
Hirdetés

Web Design & Development Prowebshop