Az autizmus korai jelei

A szülők okkal-joggal félnek az autizmustól, hiszen ez a titokzatos agyi rendellenesség képtelenné teszi a gyereket a beszédre és a többiekkel való együttműködésre. Az autizmust általában kétéves koruk előtt nem diagnosztizálják, bár egyeseknél már jóval korábban megfigyelhetők bizonyos jelek.

autizmus, jelek | InforMed Hírek15   InforMed | Dobos, L.

Ha szeretné tudni, fennáll-e gyermekénél az autizmus kockázata, figyelje az alább felsorolt figyelmeztető jeleket.

Nem teremt kapcsolatot

Még ha beszélni nem tud is, a kisgyerek általában mindent elkövet, hogy magára vonja gondozója figyelmét. Mosolyog, gőgicsél, mozgatja a kezét, lábát, stb. Veszélyben lehet az a gyerek, aki nem próbál meg kapcsolatot teremteni a környezetével.

Gyenge szemkontaktus

Már a kéthónaposnál is meg kell jelennie a szemkontaktusnak. Ha az 1-2 éves gyerek inkább szemléli a tárgyakat, semmint a gondozója szemébe nézne, mutassa meg szakembernek.

A gügyögés majd a szavak hiánya

A gőgicsélés, gügyögés nemcsak aranyos hangok összessége, ebből derül ki, hogy a kisbaba nyelvi készségei fejlődnek. Ha a kicsi hathónapos korára nem gügyög, vagy később, ha beszélnie kellene már, de csak gügyög, lehet, hogy autizmusról vagy hasonló rendellenességről van szó.

Nem ismeri fel a nevét

A hathónapos gyereknek már föl kell néznie, oda kell fordulnia, ha a nevét hallja. Ha ez elmarad, vizsgáltassuk meg a gyereket.

Mosolytalanul

Ha rámosolygunk a csecsemőre, az általában viszonozza a mosolyt, már akár kéthónapos korban. Autizmusra kell gondolni akkor, ha a csecsemő következetesen nem mosolyog vissza ránk.

Sorba rakott játékok

Az autizmussal élők gyakran bánnak furcsán a játékaikkal, forgatják őket, vagy szépen sorba rendezik látszólag minden cél nélkül.

Karlengetés

Jól dokumentált jele az autizmusnak, ha a gyerek lengeti a karját, mintha a szárnyával verdesne, vagy megmerevíti a kezét-lábát, esetleg a csuklóját forgatja.

Szóismétlés

Ha visszamondja a hozzá intézett szavak egy részét vagy értelmetlenül pl. reklámszövegeket ismételget, az mindenképpen okot ad az aggodalomra.

Az utánzás hiánya

A csecsemők és a totyogók nagyon szeretik ismételgetni, amit a nagyok csinálnak. Így tanulnak meg nevetni, enni és játszani is. Az autizmus jeleit mutató gyerekek azonban csak igen ritkán ismétlik meg mások cselekedeteit, ehelyett inkább csak megfigyelik őket.

CBS
| autizmus, jelek
2018-10-24 18:35:45
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop