Az autogén tréning

Az autogén tréninget - hívják koncentratív kikapcsolódásnak is - J. H. Schultz berlini ideggyógyász professzor dolgozta ki és szerzett vele sok tapasztalatot. Azt tartják, hogy az autogén tréninget csak orvosi irányítás mellett célszerű megkísérelni. Igen valószínű azonban, hogy az autogén tréning, ill. a légzési gyakorlatok elsajátítása nemcsak a már neurotikus betegek gyógyítására alkalmas, hanem tornatanárok, pszichiáterek vagy iskolaorvosok útmutatásával - mintegy "lelki védőoltás"-ként - talán arra is jó, hogy védjen a neurózis ellen.

autogén tréning | Orvos a családban 1991 ;   Medicina Kiadó | Szendei, Á.
A vegetatív idegrendszer ismertetésénél említettük, hogy szívverésünk ritmusát, bélműködésünket, a székelési ingert és általában belső vegetatív szerveink működését akaratlagosan sem serkenteni, sem gátolni nem vagyunk képesek. Saját tapasztalatából mindenki tudja, hogy a szervek működésében van ugyan ritmus és szabályszerűség, de ez a működés a mindenkori szükségletnek és a környezeti ingereknek megfelelően változik. Izgalom vagy düh hatására szívünk megszalad, vérnyomásunk emelkedik, gyomrunk összeszorul, sőt a rémület hideg verejtékkel öntheti el egész testünket. Ez önmagában is bizonyítéka annak, hogy lelki - az agykéreg felől jövő - ingerek hatnak a köztiagy vegetatív központjaira, és a vegetatív idegrendszer közvetítésével mélyen belenyúlnak az akaratunktól függetlenül működő szervek tevékenységébe. Ezek a hatások objektíve is lemérhetők az idegrendszer működésváltozása alapján. Ha a félelem és a szorongás képes hatni vegetatív központjainkra és a vezérletük alatt levő szerveinkre, nyilvánvaló, hogy ellentétes irányú befolyás is lehetséges. Ebből a feltevésből indult ki az autogén tréning megalapítója is. Úgy vélte, hogy a félelemmel ellentétes hatású, gyakori nyugtató önszuggesztió képes helyrebillenteni a neurózis alapját képező megzavart idegrendszeri működést.

Az autogén tréning leegyszerűsítve a következőkből áll: feküdjünk le csendes, lehetőleg félhomályos, egyenletes meleg hőmérsékletű helyiségben a hátunkra. A csendre, a félhomályra, az egyenletesen kellemes meleg hőmérsékletre azért van szükség, hogy az érzékszervek felől jövő ingerek ne zavarják a megnyugvást. Kísérleti lélektani vizsgálatok szerint ugyanis hang- és fénymentes, habgumival bélelt, langyos levegőjű kabinban a kísérleti egyének igen gyorsan és könnyen elalszanak, de legalábbis csökken ébrenlétük, öntudatuk, akárcsak az éjszaka sötétjében egyedül utazó vadászrepülőgépek pilótáié. Az elalvás, a megnyugvás, az öntudatcsökkenés keletkezésének az a fiziológiai alapja, hogy az agy mélyebb rétegeiben levő formáció retikulárisz csökkenti az inger kibocsátását az agykéreg felé, amitől végső fokon az ébrenlét függ. Ebben az állapotban, hunyt szemmel, a külvilágtól elzárva, monoton halk vagy hangtalan beszéddel végezhető az önszuggesztió. Lényeges, hogy kellő türelemmel, kitartással és következetesen, mindig ugyanabban a ritmusban történjen. Ha a beteg szorongó, nyugtalan vagy túlzott izgalmi állapotban van, akkor kezdetben az orvos személyesen végzi a szuggesztiót, esetleg nyugtatószerek támogatásával.

Az önszuggesztió tartalma lehet a következő: "Egész testem elernyed, békesség, csend és nyugalom járja át a fejemet és a testemet." Ha ezt a gondolatsort valaki naponta- 3 perctől fokozatosan 15 percig emelve -10 napon keresztül gyakorolta, és közben az önszuggesztió nyugalmat sugárzó következményeit érezte is magában, a következővel folytathatja: "A jobb karom teljesen elernyed, elnehezedik, kellemes melegérzés járja át." Ezt az önszuggesztiót és a hozzá társuló valódi élményt ismét addig kell gyakorolnunk, amíg szinte önnönmagától, minden erőlködés nélkül a szuggesztió kezdetekor már automatikusan bekövetkezik. Tanuláslélektani szempontból az ilyen önszuggesztió gyakorlása nagyon hasonlít pl. a verstanuláshoz. Ha ismeretlen verset tanulunk, a kezdetén szellemi éberségre, figyelmünk koncentrálására van szükség, hogy egy verssort, versszakot megjegyezzünk. Később azonban, ha a verset már tudjuk, éjszaka álmunkból riasztva is minden erőlködés nélkül fel tudjuk mondani. Valahogy így van ez az autogén tréning gyakorlásánál is. Kezdetben még figyelünk, koncentrálunk, keressük a megnyugvást, később azonban ez az állapot szinte önmagától következik be. Ha újabb 10 napi gyakorlás után elértük, hogy karunk valóban ernyedten, egyetlen izom feszülése nélkül pihen és forróságérzés járja át, áttérhetünk a bal karra. Újabb 10 napi gyakorlás után az önszuggesztiót kiterjeszthetjük mindkét karunkra. A karok után következhetnek sorrendben a lábak. És ha több hetes önszuggesztióval elértük, hogy fejünk, törzsünk, végtagjaink lazán, ernyedten pihennek, forró melegérzés járja át őket, áttérhetünk végre arra is, hogy a nyugalmat, az egészséget valamelyik belső szervünkre koncentráljuk. Ha valakinek pl. szívtáji szorítófájdalmat, szapora vagy rendetlen szívdobogást okozó szívidegessége van, a szuggesztiót erre a szervére irányíthatja. Tartalma ilyenkor a következő lehet: "Teljes csend van körülöttem, megnyugodtam, egész testemet kellemes ernyedtség és melegérzés járja át. Bal karom teljesen elernyed, elnehezedik, kellemes melegérzés járja át. Jobb karom teljesen elernyed, elnehezedik, melegérzés járja át. Bal lábam teljesen elernyed, elnehezedik, melegérzés járja át. Jobb lábam teljesen elernyed, elnehezedik, melegérzés járja át. Egész testem elernyed, elnehezedik, kellemes melegérzés járja át. Szívem lassabban ver, szívem teljesen nyugodtan ver, szívem szabályosan ver, szívemben bőven, egyenletesen áramlik a vér, mellkasom átmelegszik, kitágul." Hasonló módon folytatható a szuggesztió a hasi szervekre is: "Hasizmaim elernyednek, bélgörcsöm megszűnt, a fájdalom eltűnt, egész hasamat kellemes melegérzés járja át." Szexuális neurózisok esetén természetesen a nemi szervekre is kiterjeszthetjük az önszuggesztiót az előzőkhöz hasonló módon.

Az önszuggesztió hatására kioltódnak a gyakori félelem által kiváltott káros vegetatív reflexek, helyükbe normális reflextevékenység és ezzel együtt panaszmentesség, kellemes közérzet lép. Autogén tréning segítségével a könnyebb vagy súlyosabb neurotikus panaszokban szenvedő emberek tízezrei nyerték már vissza testi-lelki egyensúlyukat, munkavégző képességüket, egészségüket. Előnye a hipnózissal szemben amit ugyancsak használnak neurotikus panaszok megszüntetésére - az, hogy az ember függetlenné válik a hipnotizáló orvostól, nem szorul külső segítségre. Kitartó gyakorlással - nevezhetjük nyugodtan tanulásnak is-egymaga képessé válik arra, hogy a legnehezebb élethelyzetekben is biztosítsa idegrendszere és belső szervei feletti uralmát. Az autogén tréning hatása az idegrendszerre teljesen racionális, idegélettani elvekkel magyarázható. Hatékonysága tehát nem egyes kiváltságos emberek hiszékenységén, hanem sokkal inkább a türelmes, a következetes, a kitartó és a rendszeres gyakorláson alapszik.

Ezzel egyáltalán nem akartuk azt mondani, hogy a gyógyuláshoz a neurotikus embernek nincs szüksége hitre és bizalomra. Éppen ellenkezőleg, ez elengedhetetlen feltétele a gyógyulásának. Napjainkban, a természettudomány korszakában sok ember egyáltalán nem hajlandó elfogadni, hogy különböző szervi panaszai ideges eredetűek, hanem meghatározott okokra, pl. hűlésre vezeti vissza azokat. Különösen az ilyen embertípusnál van szükség arra, hogy a beteg elhiggye és megértse az orvos által feltárt idegrendszeri összefüggést. Csak ezután kerülhet sor a gyógyítás és a gyógyulás egyáltalán nem gyors, nem is látványos, de eredményes keresztülvitelére. Van napjaink szemléletének egy másik káros vonása is: a gyógyszerekbe vetett túlzott hit. Igaz, hogy ma már számos, valóban csodálatos hatású gyógyszerrel rendelkezünk. Helytelen azonban, ha tanulás, gyakorlás és a káros környezeti ingerek kerülése helyett a neurotikus egyén napi néhány tabletta szedése árán kíván megszabadulni panaszaitól. Bármilyen hatásosak ugyanis a nyugtató gyógyszerek pillanatnyilag, ha elbomlanak vagy kiürülnek a szervezetből, a megbomlott idegrendszeri egyensúly és a következményes panaszok változatlanul megmaradnak. Az autogén tréning hatása viszont hónapokig, évekig tarthat, sőt életre szóló is lehet. Ha a félelmet kiváltó külvilági ingerek újra jelentkeznének, az újra kezdett autogén tréning újra eredményes lehet.

| autogén tréning
2003-01-22 20:05:24
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop