Kábítószer-kereskedőknek életfogytiglan?

Akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is ítélhetik majd azokat a kábítószer-kereskedőket, akik bűnszervezet megbízásából vagy jelentős mennyiségben termelnek, illetve szállítanak vagy árusítanak drogot - értesült a Népszabadság. A Btk. módosításának javaslata várhatóan szeptember közepén kerül a kormány, majd a parlament elé. Becsült adatok szerint Magyarországon legalább százezer alkalmi kábítószer-fogyasztó és 35-50 ezer drogfüggő beteg él. Számuk kétévente a másfélszeresére emelkedik. A kábítószerek rohamos terjedésének visszaszorítása érdekében a kormány egyebek között szigorítani kívánja a drogtermelők és -kereskedők büntetőjogi fenyegetettségét. Nem tervezik az úgynevezett könnyű drogok, például a marihuána legalizálását. A Btk. módosítására kidolgozott javaslatok az úgynevezett maffiaellenes törvénycsomag keretében kerülnek a kormány, majd a parlament asztalára. A terv szerint alapesetben a kábítószerekkelkapcsolatos hatósági rendelkezések megsértését öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik a bíróságok. Kettőtől nyolc évig terjedő büntetés szabható ki azonban azokra, akik kábítószert forgalomba hoznak, illetve azzal kereskednek. Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók azok, akik a fenti cselekményeket üzletszerűen vagy fegyveresen követik el. Ugyanez vonatkozik azokra, akik kiskorúakat is bevonnak a drogkereskedelembe, illetve droghoz juttatnak. A drog birtoklása, a határon való engedély nélküli átszállítása, az azzal való kereskedelem tíztől tizenöt évig vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, ha a cselekményt bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából, illetve jelentős mennyiségű kábítószerrel követik el. Az említettekkel azonos nagyságú büntetés vár azokra is, akik a drogok termeléséhez, kereskedelméhez bármilyen formában segítséget nyújtanak. A törvény három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti azokat, akik másokat drogfogyasztásra felhívnak.A hatályos szabályozás is kimondja: nem büntethető az, aki csekély mennyiségű kábítószert tart magánál vagy saját fogyasztására csekély mennyiségű drogot állít elő és igazolja, hogy a jogerős ítéletig legalább féléves folyamatos, kábítószer-függőséget megelőző, illetve gyógyító kezelésen vett részt. Jelenleg egy legfelsőbb bírósági állásfoglalás a halálos adag tízszeresében határozta meg, hogy hány gramm minősül csekély mennyiségnek. A Btk. módosítására kidolgozott, egyeztetés alatt álló javaslat tételesen felsorolja, hogy az egyes kábítószerfajtákból hány gramm százszázalékos tisztaságú anyag minősül "csekély mennyiségnek". Eszerint tiszta LSD-ből 0,002 gramm, heroinból egy gramm, amfetaminból két, kokainból három gramm a csekély mennyiség. Szakértők elfogadhatónak tartják a felsorolt mennyiségeket. Az utcai árusoknál hígítva árusított drogokra vetítve ez azt jelenti, hogy a tervezet még nem tekinti kábítószer-kereskedőknek azokat, akiknél három-négy napi adag drogot találnak.


Az alkohol öl - másokat is

A Legfőbb Ügyészség vizsgálatai szerint igen jellemző az alkohol közrehatása az egyes bűncselekmények elkövetésénél. Tavaly a 130 966 ismertté vált bűnelkövető közül 2034 iszákos életmódot folytatott, 25 613 (19,6 százalék) pedig alkohol hatása alatt követte el a cselekményt. A legtöbb ilyen elkövetőt Budapesten (3437), Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (2646) és Pest megyében (2471) regisztrálták. A Legfőbb Ügyészség szerint mi sem igazolja jobban az alkohol közrehatását az egyes cselekmények elkövetésében, mint az, hogy a közlekedési bűncselekmények elkövetőinek 71,8 százaléka, az erőszakos és garázda jellegű bűncselekményeknél a bűnelkövetők 34,4 százaléka alkohol hatása alatt állt a tett elkövetésekor. Az iszákos életmódot folytató bűnelkövetők - a tettesek 1,6 százaléka - ugyancsak kiemelkedő arányban követnek el közlekedési bűncselekményeket (31,3 százalék), de figyelemre méltó az arány az erőszakos és a garázda bűncselekményeknél (34 százalék), és a vagyon elleni (25,8 százalék) bűncselekményeknél is. 1997-ben Borsodban volt a legtöbb iszákos életmódot folytató elkövető.


Megmondják a csillagok?

Munkám során sokan megkérdeznek, hiszek-e rendkívüli képességekben, gyógyító energiában, jóslatokban. A parajelenségek létét igazolni vagy tagadni az egyik vagy másik oldalról elkötelezettek kompetenciája. Nem szándékozom egyik tábort sem erősíteni. Az említett jelenségek annyi sajtót kaptak és úgy elszaporodtak az elmúlt években, hogy talán nem haszontalan, ha a rovat olvasói megismerik véleményemet.


Drogmegelőzési program ismét a honvédségnél

Augusztus 3-án immár harmadszor indul drogmegelőző képzés a Honvéd Vezérkar Egészségügyi Csoportfőnöksége és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet közös szervezésében. A dr. Gálné Szendi Katalin szervezte program azoknak a bevonult orvosoknak a továbbképzését célozza, akik katonai szolgálatuk alatt segédkezhetnek mind a megelőzés, mind a terápia területén. A besorozott orvosok a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyekkel kiszűrhetők az eseti droghasználatra utaló jelek a katonai szolgálatukat teljesítők soraiban. A februári bevonuláskor kezdődő program alapját a Magyar Honvédség hivatásos és sorállományú tagjai körében végzett, az idén tavasszal lezárt kérdőíves felmérés adta. A tavaly év végén induló vizsgálat során összesen 520 katonát kérdeztek arról, fogyasztanak-e rendszeresen vagy alkalomszerűen alkoholt, cigarettát vagy drogot. Az összesített adatok szerint a megkérdezettek csaknem fele rendszeresen dohányzik, ugyanezt az arányt mutatják a rendszeres alkoholfogyasztásra vonatkozó válaszok. A rendszeresen drogot használók aránya 12 százalék volt: 61 drogfogyasztót találtak a félezer megkérdezett között. A vizsgálódók megállapították azt is, hogy az egyedülállóknál a rendszeres fogyasztás, a családos katonáknál inkább az egyszeri kipróbálás a jellemző. A főiskolásokat kivéve az iskolai végzettségtől függetlenül minden csoportban az eseti fogyasztókénál magasabb volt a rendszeres kábítószer-élvezők száma, s ugyanez volt tapasztalható a 20 évesnél idősebb katonáknál is. A szakértőket megdöbbentette, hogy a drogfogyasztóknak mindössze kilenc százaléka tudott arról, hogy a kábítószer kipróbálása és eseti fogyasztása is függőséghez vezethet. Így ezt a kockázati tényezőt a fiatalok jobbára nem veszik figyelembe. A droghasználat okait elemezve kiderült, hogy legtöbben a kapcsolatteremtési nehézségek leküzdésére, a problémák előli menekülésre vagy éppen a környezeti elvárások miatt nyúlnak a kábítószerhez. Mint dr. Bognár László orvos ezredestől, a MH Központi Honvédkórház főorvosától megtudtuk, 1980-ig évente mintegy 60 páciensük akadt az eseti drogfogyasztók közül, ám azóta ez a szám fokozatosan emelkedik. Az utóbbi időben az önként jelentkező vagy a seregben kiszűrt drogfogyasztók száma évenként már a 250-et is eléri. Mióta a sororvosok drogprevenciós képzése folyik, megszaporodott a kiszűrt, kórházba küldött betegek száma. A jelenlegi szabályok szerint a seregbe drogbeteg fiatal nem kerülhet, ezt a sorozáskor már szűrik, illetve elfogadják a kezelésről szóló szakorvosi igazolást. Az őrszolgálat előtt is kötelező az orvosi vizsgálat. A tervek szerint a jövőben ezt egészítené ki az a szúrópróbaszerűen alkalmazott gyorsteszt, amellyel objektíven igazolható a drogfogyasztás. Ez nagy visszatartó erő lehetne, elvégre az a katona, aki tudatosan hozza magát szolgálatra alkalmatlan állapotba, bűncselekményt követ el. A gyorsteszt alkalmazásának bevezetése a program része, ám mivel az eszköz nagyon drága - minden teszt 2000-2500 forint -, ezért csak a kábítószer-fogyasztás gyanúja esetén fogják alkalmazni.


Sikeres akció a drog ellen

Nagyszabású akciósorozatba kezdtek a Pest megyei nyomozók a kábítószer-fogyasztás és -terjesztés felszámolása érdekében. Első ízben Pilisvörösvárott csaptak le, és fülön csíptek két terjesztőt és három fogyasztót. A droglánc szemei Tatabányáig kapcsolódnak össze. Pest megye egyik szigetszentmiklósi diszkója volt hírhedt eddig drogüzleteiről. Ott többször tartottak razziát, állítottak elő dealereket és fogyasztókat, ám a küzdelem sziszifuszinak látszott. A drog egyre terjedt a megyében is. Még mindenki emlékezhet rá: tavaly sorra adtak hírt az újságok országszerte a diszkós balesetekről. Bár senki sem állította, hogy az éjszakában nyugati kölcsöngépkocsikkal száguldozó fiatalok drogot fogyasztottak volna, annyit azért mindenki sejthet, hogy nem ok nélkül lesznek "bátrak" az ifjak. Többnyire valami serkentőszer - alkohol vagy kábítószer - fogyasztása rejlik a dolog mögött. A Pest megyei nyomozók nemrégiben öszszehangolt támadást indítottak annak érdekében, hogy felszámolják a kábítószer terjesztését és fogyasztását a megyében. Az első akciót hamarosan siker koronázta. Már napok óta figyelték főként azokat a vendéglátóhelyeket, ahol akár tánc közben, akár egymás mellett elsimulva, akár az illemhelyen, akár levegőzés címén köttettek a nemkívánatos üzletek. Szombaton azután lecsaptak a rendőrök Pilisvörösvárott. Elő is állítottak egy helybéli fiatalembert és egy piliscsabai férfit, akik Pilisvörösvár sörözőiben, diszkójában, éttermeiben speed-, illetve amfetamitartalmú szereket árultak - adagonként 3 ezer forintért. Velük együtt bukott két piliscsabai és egy pilisvörösvári drogfogyasztó is. Hétfőre virradóra sikerült felderíteni a tatabányai kapcsolatot is: két férfit, akik rendszeresen szállították a kábítószert Pilisvörösvárra.


Ördögi körök

"- Az emberek - mondta a kis herceg - gyorsvonatokon zötykölődnek, de már nem tudják, mit keresnek. Erre elkezdenek ágálni és csak forognak körbe-körbe Aztán még hozzátette: - Nem éri meg."


Drogok nélkül boldogan

A Drogok nélkül boldogan kampány bizonyítani akarja, hogy a fiatalok kábítószer nélkül is jól érezhetik magukat - tudtuk meg Kovács Zoltántól, a Narconon Magyarország Alapítvány vezetőjétől. A Narconon nevű nemzetközi szervezet több mint harminc évvel ezelőtt alakult, jelenleg ötven intézményt működtet világszerte. Célja - mint az a lapunknak elküldött közleményből kiderül -, hogy az egyre inkább fenyegetővé váló drogártalmak ellen eredményes küzdelmet folytasson. A magyarországi képviselet 1997 augusztusa óta működik bejegyzett alapítványként. Kovács Zoltán állítja, hogy a nemzetközi szervezet eddig emberek tízezreit szoktatta le a kábítószerről. A speciális gyógyszermentes elvonókúra és a képességnövelő kurzusok olyan hatékonyak, hogy a résztvevők csaknem hetven százaléka több év elteltével is drogoktól mentesen, a társadalom értékes tagjaként éli életét. Az alapítvány elnökének adatai azért is figyelemre méltóak, mert a hazai tapasztalatok sokkal kedvezőtlenebb képet mutatnak: idehaza a kezelt drogbetegeknek igen kis százaléka szakít véglegesen a kábítószerrel. A Kovács Zoltán által említett program nálunk anyagi okok miatt még nem indult be. A Narconon a rehabilitációs programon kívül drogmegelőzést is folytat: a gyerekek azokat az információkat hallhatják a kábítószerről, amelyek ahhoz szükségesek, hogy önálló döntésük alapján soha ne nyúljanak droghoz. A civil szervezet fiatal előadói érdekes, játékos formában teszik könnyen elfogadhatóvá mondanivalójukat a gyerekek számára. Kovács Zoltán szerint ezt igazolja tizenkét település mintegy hétezer diákjának véleménye is. A Drogok nélkül boldogan kampány célja a felvilágosításon túl annak igazolása, hogy kábítószerek nélkül is érezhetik jól magukat a fiatalok, s igazán csak így lehetnek boldogok. Ezt a gondolatot példázta az a nemrégiben tartott ceglédi rendezvény, amelynek a programjában vetélkedők és neves előadók koncertjei szerepeltek.


Piacon a folyékony Extasy

Drasztikusan megnőtt a kábítószer-fogyasztás halálos áldozatainak száma Németországban az év első öt hónapjában. Lapjelentések szerint közben egy új, igen veszélyes narkó, a folyékony Extasy (LE) is megjelent a német piacon, amely a kormány kábítószerügyi megbízottjának véleménye szerint súlyos esetekben kómát, illetve halált okozhat. A folyékony Extasyt fogyasztók hihetetlenül gyorsan elveszítik uralmukat testük felett. Előfordult, hogy a narkós az LE hatása alatt "holdkórossá", így ön- és közveszélyessé vált. Az új kábítószer afeltételezések szerint Svédországon, Olaszországon és Nagy-Britannián keresztül az Egyesült Államokból érkezett Németországba, ahol elsősorban diszkókban árusítják. A legújabb hivatalos statisztikák szerint az év első öt hónapjában csaknem 18 százalékkal 635-re emelkedett a kábítószer-túladagolás következtében elhunytak száma. A tavalyi hivatalos statisztika még a droghalál enyhe visszaszorulásáról tanúskodott: tavaly 1501 német narkóst vitt a túlvilágra szenvedélye, 211-gyel kevesebbet, mint egy évvel korábban.


Magyarország a könnyű drogok legalizálása ellen van

Magyarország ellenzi a kábítószerek bármiféle liberalizálását és törvényes engedélyezését - mondta szerdán az ENSZ drogellenes rendkívüli közgyűlésén a magyar népjóléti miniszter. Kökény Mihály felszólalásában támogatta a narkóval szembeni nemzetközi fellépés erősítését, átfogó, társadalmilag is megalapozott megelőzési szemlélelet hangsúlyozva. Egyetértett az ENSZ és az Európai Unió javaslataival a kereslet és kínálat együttes megfékezésére. Elismerte, hogy az erőfeszítések ellenére hazánkban nő a kábítószerek, különösen az úgynevezettkönnyű és szintetikus drogok fogyasztása, a csempészés és a terjesztés korszerűsödött, tavaly negyvenhét narkós halt meg túladagolás miatt. A liberalizálás és törvényesítés ellentétes volna a nemzetközi konvenciók szellemével, és károsan befolyásolná a kábítószer elleni felvilágosító és megelőző munkát - véli Kökény Mihály. Hazánk ezért üdvözli a narkóellenes világprogramot. A rendkívüli közgyűlés záródokumentuma azt reméli, hogy tíz éven belül felszámolható a marihuána termelése, a heroin és a kokain előállítása, visszaszorítva a társadalom alapjait fenyegető kábítószer-fogyasztást.


Clinton drogellenes harcot hirdet

A kábítószer elleni fellépés nemzetközi hatékonyságát próbálja növelni az ENSZ rendkívüli közgyűlése. A hétfőn (a drogellenes világegyezmény tizedik évfordulóján) New Yorkban kezdődött fórumon 35 államfő is részt vesz, a magyar küldöttséget Kökény Mihály népjóléti miniszter vezeti. Elméletben egyetértés van: az egész régiókat átfogó, "nagyvállalati alapon" szervezett narkógazdaság sok helyütt magát a politikai rendszert és a társadalom alapjait fenyegeti. Világszerte 190 millióan rabjai a kábítószernek, amelynek csak mintegy egytizedét foglalják le a vámosok. A legnagyobb fizetőképes kereslet az Egyesült Államokban mutatkozik, ahol évi tízmilliárd dollárt költenek a narkóbűnözés visszaszorítására (és feleennyit a megelőzésre). Kofi Annan ENSZ-főtitkár olyan tervet szorgalmaz, amely tíz éven belül globálisan felszámolná a kábítószer alapanyagainak termesztését. Ez gazdaságilag lesz nehéz, a többi kérdésben politikai csaták tehetik semmissé a jó szándékú kezdeményezéseket. Latin-Amerika és Ázsia érintett országai a fejlett fogyasztó államokra hárítják a felelősséget, az utóbbiak természetesen fordítva gondolják. A kábítószer-maffiák az utóbbi időben elszenvedtek néhány komoly csapást a rendőröktől, de a jelek szerint átcsoportosították erőiket. A kissé visszaszorult kolumbiai és mexikói csoportok helyébe orosz, japán és kínai szervezett bűnözőgárda lépett, egyebek között felhasználva a legkorszerűbb elektronikus bankeszközöket pénzmosásra. Clinton amerikai elnök (közvéleménye nyomására) a gazdasági-társadalmi összefüggések taglalása helyett a bűnüldözési eszközök konkrét fejlesztését, a határőrizet és a bevándorlás szigorítását, valamint a kábítószergyártás vegyi alapanyagainak ellenőrzését sürgeti.


| 161 | | | | | |
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop