Családorvosi Fórum főoldal

A Kiadóról
Szavazás
Rovatok
Terápia és praxis
Gyermekpraxis
Dietoterápia
Foglalkozás-egészségügy
Geriátria
Balneológia
Informatika
Paragrafus
Mikrofonvég
Mozaik
Befutó
Továbbképzés
EKG-kvíz
Feliratkozás hírlevélre
Archívum
Szerkesztőbizottság

    Fórum
EseményekFőoldal Családorvosi Fórum Foglalkozás-egészségügy

Kémiai biztonság, kémiai kockázatbecslés-a foglalkozásegészségügyi orvos feladatai

Hogyan végezzük el a munkahelyeken a kémiai kockázatbecslést? Melyek a foglalkozás-egészségügyi orvos kémiai biztonságot érintő feladatai?

tovább...
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkahelyi kémiai biztonsággal összefüggő feladatai a jogszabályi előírások tükrében

Jelen áttekintés célja, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat legfontosabb, munkahelyi kémiai biztonsággal összefüggő és jogi szabályozókban is megjelenő feladatait összefoglalja. Ez a szummáción túl azért is lényeges, mert tapasztalataink szerint tíz évvel a kémiai biztonságról szóló törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megjelenését követően még mindig a munkahelyi kémiai biztonság a munkaegészségügy "sötét foltja" mind a munkaadók, mind-sajnálatosan-a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók jó része számára.

tovább...
A foglalkozási ólomexpozíció biológiai monitorozásának gyakorlati szempontjai

A rendszeresen visszatérő, tömeges foglalkozási ólommérgezéses esetek azt mutatják, hogy az ólomexpozícióra és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok szükséges teendőire vonatkozó ismeretek folyamatos szinten tartása továbbra is időszerű. A cikk választ ad a munkahelyi szervetlen ólomexpozíció biológiai monitorozásával kapcsolatosan felmerülő gyakori kérdésekre, s bemutatja a szakmailag korrekt és költséghatékony gyakorlatot.

tovább...
A segítő foglalkozásúak mentálhigiénés nehézségei a foglalkozás-egészségügyben

Minden olyan foglalkozás, amelynek tartalma az egészség és a segítés témaköréhez kapcsolódik, értelemszerűen nagyobb lelki megterheléssel jár a dolgozó számára. Ezért is van hangsúlyosabb szerepe annak, hogy a segítő szakmák képviselői munkahelyükön több mentálhigiénés prevenciós és protekciós lehetőséget kapjanak.

tovább...
A foglalkozási és a sorsszerű halláskárosodások elkülönítése

Az életkor kitolódásával egyre inkább előtérbe kerülnek az élet minőségét rontó megbetegedések. Ezek egyik formája a halláscsökkenés, melynek számtalan oka lehet.

tovább...
A hivatásos gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata a hatályos jogszabályok tükrében

A gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát a 16/2008. EüM rendelettel módosított 13/1992. NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról, valamint a 8021/1992 NM tájékoztatója a 13/1992 NM rendelet végrehajtására szabályozza.

tovább...
A foglalkozási betegségek bejelentése és kártalanítása

A foglalkozási betegség gyanújának bejelentését bármely azt észlelő orvos megteheti, sőt kötelessége is betege esetleges foglalkozási eredetű egészségkárosodásának kivizsgálását és kártalanítását kezdeményeznie. A szerzők a lényegre törő elméleti bevezetés után segítenek eligazodni a folyamat gyakorlatában.

tovább...

A foglalkozás-egészségügyi feladatok gyakorlati megvalósításáról az egységes munkavédelem és a munkaegészségügy integrációja tükrében

Az 1995-től létező foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, noha az évszázados nemzeti hagyományokkal bíró üzemegészségügyi szolgálatok bázisán jöttek létre, azoktól jelentősen eltérnek szakmai, szervezeti, szervezési és financiális tekintetben egyaránt. Az alig húszezer nagy- és közepes üzem, döntően állami (társadalombiztosítási) finanszírozású járóbeteg-ellátását biztosító üzemegészségügyi szolgálatok helyébe lépő foglalkozás-egészségügyi szolgálatok a több százezer gazdálkodó szervezet ellátására szerveződtek.

tovább...
A foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatok feladatai influenza pandémia esetén (Részletek az OMFI állásfoglalásából)

A hazánkban - az Európai Unió tagjaként - kialakult harmonizált jogrendszer az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételek megteremtését a munkáltató kötelességeként határozza meg.

tovább...
Munkavédelmi kockázatok az egészségügyben

Az egész világon meghatározó ágazati tényező az egészségügy, - a nemzeti össztermék jelentős százalékát költik erre az országok. Hazánkban több mint kétszázezer munkavállaló dolgozik az egészségügyben, az Európai Unióban tíz százalék körüli az ágazatban foglalkoztatottak aránya. A témában érintett nemzetközi szervezetek (ILO, WHO, EU-OSHA) szerint az ágazat magas egészségkárosító kockázattal jellemezhető. Külön figyelmet érdemel, hogy az egészségügyben dolgozók többsége nő (Magyarországon 77%).

tovább...
Műköröm allergia. Az akrilát allergia foglalkozás-egészségügyi szempontjai

Az akrilát műgyanták felhasználása előnyös tulajdonságaik miatt világszerte terjed, elsősorban az ipar, a gyógyászat és újabban a szépségápolás területén is. A felhasználás növekedésével nő az egészségre gyakorolt káros hatások kockázata. Így például a foglalkozási allergiás betegségek kialakulásának lehetősége. Vizsgálatunk a 2003�2008 között igazolt akrilát gyanta által okozott foglalkozási kontakt dermatitis eseteket elemzi, elsősorban a foglalkozás-egészségügyi prevenció, illetve a munkavédelem szempontjából.

tovább...
Az egészséges munkahely és a munkahelyi wellness

Az üres kirakatok, a bezárt kiskereskedések látványa egyre megszokottabbá válik az utcákon, jelezve, hogy a társadalom minden rétegét ilyen-olyan formában elérte a válság. Sorban omlanak össze a korábban szilárdnak hitt multinacionális vállalatok, s ezért joggal gondolhatnánk, hogy a még talpon lévő munkáltatók szűkös kereteiket mostanság nem a dolgozók kényelmére fordítják. Ám éppenséggel virágkorukat élik a különböző munkahelyi egészségfejlesztési programok, a dolgozói elégedettséget növelő törekvések, hiszen a tulajdonosok felismerték, hogy egy elégedett és egészséges munkatárs hatékonyabban dolgozik, míg a fluktuáció folytán keletkező pluszköltségek és betanítások nem csupán az időt, de a pénzt is jobban felemésztik.

tovább...
A foglalkozási asztma

Az asztma a genetikus prediszpozíció és a környezeti hatások komplex interakciója. Speciális formája a foglalkozási asztma, mely a munkakörnyezetben található anyagok hatására létrejövő obstruktív légúti megbetegedés.

tovább...
Ólomexpozíció a lőtereken

Az ólom felhasználása és az ebből származó mérgezések egyidősek az emberi civilizációval. A kórkép végigkísérte az emberiség történetét, csupán a forrásai változtak. A toxikus nehézfémek közül a környezetben mindenütt jelenlévő és az emberi szervezetben felhalmozódásra hajlamos ólom az egyik legrégebben ismert foglalkozási mérgezést okozó anyag, amely ma is elsőrendű fontosságú mind munkahigiénés, mind foglalkozás-egészségügyi szempontból.

tovább...
A vibrációs betegségek-Mi az alapszolgálat feladata?

A mechanikus vibráció (rezgés, rázkódás) a szervezetben kóros elváltozásokat okozhat. A természetes környezetben az embert ritkán, illetve extrém helyzetben érheti ilyen hatás (földrengés, alacsony frekvencián: hullámzás), azonban mesterséges környezetben, kiemelten a munkavégzés során előfordulása gyakori. Akut hatása a komfortérzet és ezáltal a teljesítmény csökkentése. Idült hatás eredményeként kezdetben funkcionális, majd organikus eltérések alakulhatnak ki. Ezek az elváltozások több szervet érinthetnek, ezért összefoglalóan vibrációs szindrómának hívjuk.

tovább...
Pszichoszomatika és Bálint-csoportok a munkaegészségügyben

Az utóbbi évtizedekben az úgynevezett emberi tényező a munka világában is egyre inkább az érdeklődés homlokterébe került. Világossá vált, hogy a régebben "puha tényezőnek" is nevezett emberi magatartási kihatások széles skálája a munkahelyen, a termelékenységben, a vállalati eredményekben és a versenyképességben centrális szerepet játszik. Ezt a felfogást a modern menedzsment is magáévá tette, és vallja, hogy az egészséges üzem/szervezet fogalmához az egészséges munkakörülmények és az elégedett−egészséges munkatársak ugyanúgy hozzátartoznak, mint például a piaci pozíció vagy a financiális egyensúly.

tovább...
Az aspecifikus inhalációs provokáció jelentősége a foglalkozási asztma kórismézésében

Összefoglaló közleményünk célja, hogy-a foglalkozási asztma diagnózisában − röviden ismertessük az aspecifikus inhalációs provokáció jelentőségét, valamint szerepét a jövendőbeli munkavállalók egyes területeken való alkalmazhatóságában, az Intézetünkben végzett vizsgálatok eredményeiből szerzett tapasztalatokkal alátámasztva.

tovább...
Változó kockázatok képernyős munkavégzés során

A munka világában, így a számítógépes technikában lezajló jelentős változások kihatással vannak a munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére. Ezek a változások újfajta pszichés és pszichoszociális kockázatokat jelentenek - amelyek a munka kialakításának, szervezésének és irányításának módjához, valamint a munka gazdasági és szociális kereteihez kapcsolódnak -, nagyobb mértékű stresszt eredményeznek, és a szellemi és a fizikális egészség súlyos romlásához vezethetnek.

tovább...

   
Vissza


Keresés
A Családorvosi Fórum
legújabb számából
Családorvosi fórum
Keresés a korábbi lapszámok cikkei között


  Hirdetőknek     Apróhirdetések     Impresszum     RSS