Újra ingyenes a fogtömés

fogászat, térítés | Népszabadság   Népszabadság
Elfogadták a második egészségügyi "salátatörvényt"Kilenc egészségügyi és szociális ellátással kapcsolatos jogszabályt módosít a ma elfogadott, úgynevezett második salátatörvény. Az orvosok, gyógyszerészek egységes elvek alapján vállalhatnak majd munkát az unióbeli országokban. A jogharmonizációt előkészítő változások mellett ez az indítvány juttatja többségi tulajdonhoz a patikákban a gyógyszerészeket, bővíti a térítésmentesen igénybe vehető fogászati kezeléseket, módosítja a táppénzszabályokat.


Az előző ciklusban vállalt kötelezettség szerint Magyarországnak a jövő év január elsejéig kell elvégeznie a személyek szabad mozgásával, illetve az áruk szabad áramlásával kapcsolatos jogharmonizációs feladatokat. Ennek egyik lényeges része az orvosok, gyógyszerészek unión belüli egységes munkavállalási szabályainak honosítása. A parlament mai döntése nyomán a külföldi orvosok, gyógyszerészek az ÁNTSZ működési engedélyével, szaknyelv-, valamint etikai vizsga birtokában vállalhatnak munkát Magyarországon. A változások többsége az európai uniós szabályok átvételét jelenti, s ezek a pontok a csatlakozás után lépnek majd hatályba. E szerint a csatlakozás után az unión belüli országokban is jár egészségügyi ellátás a külföldön élő, dolgozó vagy turistaként ott járó magyaroknak. A gyógyítás díjával a biztosítók közvetlenül egymás között számolnak majd el. Hasonló szabályozás várható a családi ellátásokkal kapcsolatban is. A törvény azonban egyelőre csak felhatalmazza a kormányt, hogy a csatlakozás időpontjáig készítse elő az erről szóló szabályozást. A jövőben az apa is igényelhet gyermekgondozási díjat (gyed). Emellett az egészségbiztosító évente felülvizsgálja, és a minimálbér összegéhez igazítja a gyed összegét.

Ez a jogszabály juttatja többségi tulajdonhoz a patikákat üzemeltető részvénytársaságokban a gyógyszerészeket. Négy év múlva már csak azok a patikai vállalkozások kaphatnak szakhatósági engedélyt, amelyekben a gyógyszerészeknek legalább 51 százalék tulajdonrészük van. (Az eddigi szabály beérte 25 százalékkal.) Azaz a patikai vállalkozások pénzügyi befektetőinek 2006-ig el kell adniuk tulajdonrészüket az előírt mértékig a gyógyszerész beltagoknak.

Pulay Gyula, az egészségügyi tárca közigazgatási államtitkára lapunknak elmondta: két héten belül, azaz novembertől bővül a térítésmentesen igénybe vehető fogászati kezelések köre. Az egészségbiztosítóval szerződött fogorvosi rendelőben ingyenessé válnak a fogmegtartó kezelések, azaz a tömés, a gyökérkezelés is.

A törvény módosítja a táppénzszámítási szabályokat is. Így a jövőben például az egyösszegű nagyobb munkabér jellegű kifizetéseket (végkielégítést, titoktartási díjat) már nem lehet teljes mértékben figyelembe venni a táppénz kiszámításánál. Az ilyen juttatásokat a jövőben arányosítják, azaz annyi évre elosztva számítják bele a táppénzalapba, ahány évet az illető az adott munkahelyen eltöltött.

| fogászat, térítés
2002-07-10 17:43:25
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop