Egyetemi karból közkórház

Semmelweis Egyetem, egyetem, Szabolcs utca, kórház | Népszabadság   Népszabadság
Szabolcs utcai kérdőjelekNovemberben kerülhet a kormány elé a Semmelweis Egyetem (SE) adósságrendezéséről készülő javaslat. Az oktatási és az egészségügyi tárca mintegy 3,6 milliárd forintot kér az egyetem tartozásainak rendezéséhez. A konszolidáció része, hogy a szaktárca átvenné, és közkórházként működtetné a most orvostudományi karként működő Szabolcs utcai intézményt.


Hónapok óta zajlik az egyeztetés az oktatási és az egészségügyi tárca között a Semmelweis Egyetem (SE) adósságának rendezéséről. A mára már 3,6 milliárdos tartozást felhalmozó egyetem nem először kerül nehéz pénzügyi helyzetbe, két éve kisebb-nagyobb megszakítással, időről időre kincstári biztos irányítja a gazdálkodását. Az egyetemi integráció tovább súlyosbította a pénzügyi nehézségeket. A SOTE-t, a Haynal Imre egyetemet és a Testnevelési Egyetemet ugyanis tavaly anélkül vonták össze, hogy bármelyikük adósságát rendezték volna. A három egyetem egységesítésekor, tavaly januárban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 780 milliós, a Haynal Imre egyetem 310 milliós számlát nem tudott kiegyenlíteni. Miután az egységesítéssel egy időben nem történt meg a szerkezeti átalakítás, ez a hiány összeadódott, illetve megsokszorozódott. Mára már a pénzügyi nehézségeken nem képes úrrá lenni a Semmelweis Egyetem, ezért az adóssága rendezését kéri a kormánytól. Augusztustól az egészségügyi tárca miniszteri biztost nevezett ki a konszolidáció feltételéül szabott szerkezeti átalakítás előkészítésre. Az egészségügyi tárcát Misz Irén Irisz, az Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet főigazgatója, míg az oktatási tárcát Sótonyi Péter, az egyetem rektora képviseli a tárgyalásokon. Misz Irén Irisz lapunknak elmondta: az adósságrendezés első lépéseként az egészségügyi tárca átvenné a Szabolcs utcai klinikát, és azt modellkórházként működtetné tovább. Az átvétel feltétele az intézmény 1,3 milliárdos adósságának rendezése. Az erről készült javaslat, ha előzetesen az egyetemi és a kari tanácsa is jóváhagyta, novemberben a kormány elé kerülhet. Az új intézmény ugyan elveszti egyetemi rangját, de továbbra is a progresszív betegellátás lesz a feladata. Misz Irén Irisz hangsúlyozta: alaptalanok az elbocsátásokkal kapcsolatos félelmek, bár a jelenlegi tanszékek várhatóan kisebb létszámmal kerülnek át a Semmelweis Egyetem általános orvosképző karába, s nem lesz könnyű megoldást találni a professzori rangú, bérű emberek közkórházi továbbfoglalkoztatására sem. Az új kórház vezetői posztjaira várhatóan pályázatot írnak ki.

Weltner János, az egyetem ideiglenes közalkalmazotti tanácsának elnöke sajnálatosnak ítélte, hogy az átalakítás előkészítésébe nem vonták be az érdek-képviseleti szervezeteket. Elmondta: ha az alkalmazott orvosok elvesztik oktatói státusukkal a pótszabadságukat is, akkor vélhetően nem lesz szükség a most ott dolgozók jó részére.

| Semmelweis Egyetem, egyetem, Szabolcs utca, kórház
2002-07-10 17:43:40


data-full-width-responsive="true">