Egészségügyi modellkísérlet

egészségügyi modellkísérlet, háziorvosok, megelőzés, Veresegyház | Népszabadság   Népszabadság
A több sebből vérző magyar egészségügy vérátömlesztésre szorul. Az elerőtlenedő "szervezettel" kapcsolatba kerülő páciensek éppolyan rosszul érzik magukat a közéletben, mint a végelgyengüléséhez - kénytelen-kelletlen - asszisztáló orvosok és egészségügyi középkáderek.


A magyar egészségügy bajára csak az lesz képes megtalálni a gyógyírt, aki figyelmesen meghallgatja "kórtörténetét" és aki megpróbálja a kezelésbe bevonni a beteget, a környezetében élőket, az egészségéért aggódókat is. Amikor 1999-ben a "pharmavites" dr. Somody Imrében felmerült egy egészségügyi modellkísérlet gondolata, egy olyan rendszer megalkotásának ötlete született meg, amely szerepet szán a szakemberek tudásának, tapasztalatainak, és a betegnek is.

A Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ Kht. tehát azért jött létre, hogy bebizonyítsa: az egészségügyi rendszer csak az ágazatban dolgozók közreműködésével reformálható meg úgy, hogy a gyógyító munka biztonságos és színvonalas maradjon. A dolgozók egy része ugyanis azon az állásponton van, hogy a szűkös erőforrások ésszerűbb elosztásával, a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével (például fussanak össze a háziorvos kezében a beteggel kapcsolatos információk, legyen lehetőség a háziorvosi rendelőkben, vagy az egészségügyi centrumokban kisebb vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére, csak indokolt esetben kerüljön a beteg kórházba, nagyobb feladatok háruljanak a házi betegápolásra, a beteg ne kapjon feleslegesen gyógyszereket, ne végezzenek el rajta többször felesleges vizsgálatokat, és csak indokolt esetben kerüljön kórházba stb.), azaz az irányított betegellátással, a gazdaságosabban, biztonságosabban szervezhető és működtethető a gyógyító munka.

A "veresegyházi modellkísérletként" emlegetett betegellátási program három évvel ezelőtt indult. A program egyik eleme, hogy a rövidített - és a háziorvosok által nyomon követhető - betegutaknak (a doktor, illetve a szakorvos nemcsak azt tartja számon, hogy a betege hol, milyen ellátást kapott, hanem annak költségadatairól is tájékozódik), a komplex ellátásoknak köszönhetően kiküszöbölhetők a felesleges kiadások, viszont a legjobb, leghatékonyabb gyógymódok alkalmazhatók. Ez nem azt jelenti, hogy a betegen spórolnak a háziorvosok, hanem azt, hogy a legmegfelelőbb - viszont kevésbé drága - gyógyítási protokollt alkalmazzák. A tavalyi megtakarításból a háziorvosok - személyenként - 1,5-2 millió forint erejéig részesedtek.

A Misszió Egészségügyi Központ vezetője, dr. Matejka Zsuzsa elmondta, a program fontos eleme az egészségügyben dolgozók közötti folyamatos szakmai párbeszéd iránti igény felkeltése, ennek biztosítása, a biztosítottak egészségmagatartásának befolyásolása, az egészség megőrzésével kapcsolatos felelősségérzet felkeltése, a betegségek megelőzésére vonatkozó ismeretek népszerűsítése. Ezért is indítottak internetes honlapot, terveznek iskolai egészségnevelési programot, keresik továbbra is a kapcsolatot a betegszervezetekkel. A magyar egészségügy alacsony finanszírozási rendszerében a prevencióra jut a legkevesebb pénz, mivel a betegségek megelőzése nem tartozik a gyorsan megtérülő "beruházások" közé. Nem mindegy, hogy a biztosítottak hány, egészségben eltöltött életévet élnek, mikortól válnak szükségessé a drága gyógyszerek, beavatkozások.

A modellkísérlettel nem azt kívánták bizonyítani, hogy az egészségügy kevesebb pénzből is működtethető. A program célja az volt, hogy rámutassanak azokra az anomáliákra, amelyeknek jelenléte miatt az orvosok a legdrágább terápiás megoldások felé terelik a beteget.

Gyakran az egészségügy szereplői nem érdekeltek a megtakarításokban sem, hiszen a háziorvos javadalmazása a taj-számok alapján történik, a kórházak a nagyobb betegforgalomban, a gyógyszertárak a több gyógyszer eladásában érdekeltek. Egészségügyünk ugyanis nem egészségérték-, hanem kiadásszemléletű. A veresegyházi modell nem az anyagi feltételek megszorításával, nem a szankcionálással, nem a betegeken való takarékoskodással, hanem a betegutak racionalizálásával ért el megtakarításokat. Biztató, hogy - várhatóan - a programhoz újabb települések csatlakoznak majd.

| egészségügyi modellkísérlet, háziorvosok, megelőzés, Veresegyház
2002-07-10 17:45:40
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop