Abortusztörvény

A kormány által a közelmúltban benyújtott, a magzatvédelmi törvény módosításáról szóló javaslat egyes elemei azonban sérthetik a nő lelkiismereti szabadságát, és korlátozhatják cselekvési körét a szabad döntéshozatalban.

Abortus, vetélés, törvény, magzat, alkotmány, terhesség | Pulzus 2000 ;   Más-Kép Kft.
Az Alkotmánybíróság 1998-as döntése értelmében az Országgyűlésnek 2000. június 30-ig módosítania kell az abortusztörvényt. A döntés a törvényhozók kötelességévé tette, hogy biztosítsanak nagyobb védelmet a magzat számára.

Az alkotmánybírák szerint elsősorban a terhestanácsadást kell továbbfejleszteni, és törekedni kell a krízishelyzetben lévő nők megsegítésére. A Társaság a Szabadságjogokért véleménye szerint az új szabályoknak oly módon kell fokozottabb védelemben részesíteniük a magzati életet, hogy közben ne csorbítsák a nők egyéni jogait. A TASZ nem vitatja, hogy a magzat alkotmányos védelem alatt áll, és az állam köteles figyelmet fordítani a keletkezőben lévő emberi életre is. Ugyanakkor ez a fajta életvédelem nem sértheti az önrendelkezési jogot: a terhes nőknek indokolt esetben joguk van az abortuszra.

A törvény ma sem teszi lehetővé korlátlanul az abortuszt. A terhesség a 12. hétig abban az esetben szakítható meg, ha az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja; ha a magzat súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved; ha a terhesség bűncselekmény következménye; valamint ha a nő súlyos válsághelyzetben van. A törvény meghatározása szerint a nő súlyos válsághelyzete az, "amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz". A 12. hét után már csak kivételes esetekben van lehetőség a terhesség megszakítására.

A krízishelyzetben lévő nőnek a Családvédelmi Szolgálatnál kell kérnie az abortuszt. A szolgálat munkatársa tájékoztatást ad a terhességmegszakításról, a gyermek vállalása esetén elérhető támogatásokról, az örökbefogadás lehetőségeiről, valamint a fogamzásgátlás módszereiről. A nőnek a súlyos válsághelyzet fennállásáról nyilatkoznia kell, de bizonyítási kötelezettség nem terheli. A műtétre a tanácsadást követő három nap elteltével kerülhet sor. A kormány új javaslata szerint a tanácsadás két szakaszban történne, és a nőnek kötelező lenne ismételten megjelenni a Családvédelmi Szolgálatnál.

A TASZ megítélése szerint az abortusz korlátozása, a nő válsághelyzetének hatósági ellenőrzése csorbítaná a nők önrendelkezési jogát, magánéleti és lelkiismereti szabadságát. Az állam nem illetékes a krízishelyzetben lévő állapotos nők döntésének erkölcsi megítélésére. Az abortuszt megelőző tanácsadás és segítés csak akkor érheti el célját, és csak akkor nem sért jogokat, ha önkéntességen alapul, és nem jelent erkölcsi nyomásgyakorlást a nő számára, ha tiszteletben tartja a magántitkokat, továbbá ha szélsőséges irányultságoktól mentes, felkészült tanácsadó szolgálat végzi.

A magzatvédelmi törvényjavaslat eltörölné az eddigi tízezer forintos fix összegű terhességmegszakítási díjat, és ehelyett olyan szabályozást kezdeményez, mely szerint ­ nem egészségügyi indikációjú abortusz esetén ­ a nőnek meg kell fizetnie a beavatkozás teljes költségét. A TASZ szerint nem elfogadható, ha az állam az abortusz díjának megemelésével próbálja csökkenteni a terhességmegszakítások számát, hiszen ez anyagi kényszerként hatna a nőre és családjára. A jogi szabályozás alapja a méltányosság és a rászorultság elve, ezért az abortusz nem lehet a módosabb nők kiváltsága.

Alkotmányos demokráciákban a családtervezés a felnőtt emberek döntési körébe tartozik, ezért az állam a kedvezőbb demográfiai mutatók elérése érdekében sem korlátozhatja az abortuszt. A TASZ véleménye szerint, ha az abortuszok száma magas, nem a tiltástól és korlátozástól, hanem a születésszabályozási kultúra fejlesztésétől, vagyis a szexuális felvilágosítástól és a fogamzásgátló eszközök állami támogatásától várható eredmény.

Társaság a Szabadságjogokért

1101 Budapest, Jégverem u. 8. III. 12.

Tel/fax: 201-7375, 214-7102

| Abortus, Vetélés, törvény, magzat, alkotmány, terhesség
2002-08-02 16:01:37
hírdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop