Gondoskodó Egészségbiztosítás

­Miben látja Ön a jelenleg működő egészségbiztosítási rendszer alapvető problémáját?

­ A társadalombiztosítási rendszert a szovjet típusú tömbösített munkaadók alkotta gazdasági feltételekhez "találták ki", a járulékfizetést alapvetően a munkaadó teljesítette, ugyanakkor a szolgáltatásokhoz is az állami redisztribúcióhoz igazodva, az állami szervezeteken keresztül, központilag szabályozott módon lehetett hozzájutni. A vállalati szektor piacosodása, valamint a megjelenő privát egészségügyi szolgáltatók komoly feladat elé állították a költségvetést, ezen belül a társadalombiztosítás rendszerét. A gazdaság teljesítményének csökkenéséből eredően az Országos Egészségpénztár bevételi oldalának radikális csökkenése, a magas járulékterhek következtében megjelenő járulékfizetést elkerülő magatartás, a lakosság elöregedése és az egészségügyi termékek, illetve szolgáltatások árrobbanása miatti többletkiadás mind hozzájárultak a jelenlegi állapotok kialakulásához.

­ Megítélése szerint milyen változások várhatóak?

­ A társadalombiztosítás redszerében zajló folyamatok alapvetően befolyásolják jelenlegi és jövendő életminőségünket. Gondoljunk csak a nyugdíjreformra. A kötelező nyugdíjrendszer önként választható elemmel, a magánnyugdíjpénztárral bővült, amelynek alapja az egyéni felelősség. Hasonló változások várhatóak az egészségbiztosítás területén is. Itt szintén előtérbe kerül az öngondoskodás szerepe, hisz egyre inkább saját magunknak kell megteremteni az alapellátáson túl felmerülő költségeink fedezetét.

­ Hol lehet itt a magánbiztosítás szerepe?

­ A magánbiztosítás alatt az öngondoskodás két formáját, a biztosítótársaságok által kínált biztosítási termékeket, valamint az önkéntes egészségpénztárak nyújtotta lehetőségeket értem. Mindkét forma a társadalombiztosítás nyújtotta szolgáltatásokat egészíti ki, képesek az egyéni igényeket lefedni. Hosszabb távon, szinkronban az egészségügy átalakulásával egyre nagyobb és nagyobb szerepet fognak betölteni.

­ Miért fontos egy magánbiztosítónak a betegbiztosítási terület?

­ A Hungária Biztosító Rt. ­mint Magyarország piacvezető biztosítótársasága­ azért, hogy ügyfelei számára egy váratlanul jött baleset vagy betegség ne jelenthesse az anyagi biztonságának elvesztését, valamint azon törekvésének megerősítése miatt, hogy a család biztosítójává váljon, az elsők között dolgozta ki betegbiztosítási termékeit.

­ Milyen szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára a betegbiztosítás területén a Hungária Biztosító Rt?

­ Betegbiztosítási termékünk a "Napi térítésre szóló Hungária betegbiztosítás", a "Kórházi napi térítésre szóló Hungária betegbiztosítás" és az azt kiegészítő "Műtéti térítésre szóló betegbiztosítás".

A "Napi térítésre szóló Hungária betegbiztosítás" esetén a betegségből vagy balesetből eredő keresőképtelen ­táppénz­ napokra térítünk. A jelenlegi gazdasági helyzetben egy hosszantartó betegség nemcsak jelentős kieső jövedelmet ­így életszínvonal csökkenést­ jelent, hanem adott esetben az eddigi pénzkereseti lehetőség elvesztésével is jár, a gyógyulás költségeinek megfizetése mellett. Biztosításunk ahhoz nyújt segítséget, hogy a keresőképtelen napok ne okozzanak jövedelemkiesést, illetőleg a fenti költségek fizetése se jelentsen problémát.

A "Kórházi napi térítésre szóló Hungária betegbiztosítás" választásakor az ügyfelünk által meghatározott napi térítési összeget fizetjük a kórházban töltött napokra, melyből például fedezni tudja az ilyenkor felmerülő pluszköltségeit, amit talán éppen a kórházi szobáért, vagy a kiegészítő étrendért kell fizetnie.

A "Műtéti térítésre szóló kiegészítő betegbiztosítás", amelyet a Kórházi napi térítésre szóló biztosításunk kiegészítéseként ajánlunk, szintén az ügyfelünk által választott összeget téríti a műtét súlyosságától függően.

Mindent megteszünk, hogy ügyfeleink megtudhassák, milyen további előnyökkel járnak a Hungária betegbiztosítások, s ennek érdekében munkatársaink maximális felvilágosítással szolgálnak a Hungária Biztosító Rt. bármely fiókjában és kirendeltségein.

| egészségbiztosítás, Hungária Biztosító, társadalombiztosítás, magánbiztosítás, Hungária betegbiztosítás, járulékfizetés
2002-08-02 16:21:13
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop