Ki finanszírozza az egészségügyet?

egészségügy, biztosító finanszírozás | Népszabadság   Népszabadság
Elveti a több-biztosítós modellt, és továbbra is állami kézben tartaná az egészségügy finanszírozását a szaktárcánál készülő egészségpolitikai koncepció munkaanyaga. A Gógl Árpád miniszter nevével jegyzett tervezet állítja: a kormányprogramban képviselt több-biztosítós modell 150-200 milliárd forintos többletkiadással járna.

A lapunk birtokába került, első oldalán Gógl Árpád egészségügyi miniszter nevét feltüntető dokumentum szöges ellentéte a kormányprogram céljainak. A Fidesz vezette kormánykoalíció programja csökkentené az egészségügyben az állam közvetlen irányító szerepét, aközponti finanszírozás arányát. Ennek érdekében több-biztosítós modellben finanszíroznák az ellátásokat, megtartva a mindenkire kiterjedő alapbiztosítást, azaz a tb-t is. A szaktárca által készített javaslat végleges változata március végén kerülhet a kormány elé.

A tervezet megjegyzi: "Magyarországon az egészségügy problémáinak megoldását néhányan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár monopóliumának megtörésétől, egy több biztosítóintézetből álló, mégis szolidaritási elven működő biztosítási rendszer bevezetésétől várják."

A javaslat azt állítja, hogy a több-biztosítós modellben a biztosítással nem rendelkezők ellátása növelné az egészségügyre fordítható kiadásokat. Továbbá a biztosítók között kialakuló piaci verseny arra ösztönözné az üzleti alapon szerveződő finanszírozókat, hogy maximálják bevételeiket, és ennek érdekében a számukra anyagilag legkedvezőbb kliensi kör létrehozására törekednének. Azaz a vélhetően drágán gyógyítható betegségekben szenvedő biztosítottak továbbra is az egyre kisebb pénzű állami ellátásra szorulnának. A kormányprogram további hátrányaként említi a munkaanyag, hogy megvalósulása esetén gyöngülne az egészségpolitikai irányítás lehetősége, növekedne az adminisztrációra fordított költség. Gógl Árpád szerint ugyanakkor a megnövekedő kiadások ellentételezésére nem szélesíthető korlátlan mértékben a járulékbefizetés, és a fizetési kötelezettség nem terjeszthető ki a tőkejövedelmekre.

A miniszter felvetette a jövedelem nélküliek ellátása után fizetendő járulék kérdését, és szorgalmazza, hogy az öregségi, rokkantsági ellátásból, a szociális segélyből élők egészségügyi ellátását a költségvetés fizesse meg. A miniszter az élvezeti cikkek jövedéki adójának egy részét, a termékdíj bizonyos hányadát és, ha a parlament elfogadja, a vagyonadó egy részét is az egészségügy kiadásaira fordítaná.

A minisztérium stratégiája szerint az egészségügy működéséhez szükséges pénzt döntően a közfinanszírozásból biztosítanák. Az országos egészségpénztárt pedig belső reformokkal tennék alkalmassá a hatékonyabb szolgáltatásokmegvásárlására, azaz a számlakifizetés helyett - a miniszter szerint - meg kellene találniuk a legolcsóbb, leghatékonyabb gyógyításszolgáltatókat. Ez utóbbiaknak mielőbb lehetővé kellene tenni az amortizáció elszámolását. Ezt a kormányprogram is céljául tűzte. A munkaanyag az amortizáció elismerésére javasolja kedvezményes hitel lehetőségét.

Lapunk megkereste Gógl Árpád minisztert, ám ő elzárkózott a nyilatkozattól. A tárca tájékoztatási és kommunikációs központján keresztül annyit üzent, hogy az a javaslat, amely birtokunkban van, csak a szakemberekre tartozó dokumentum, és arról nincs mit mondania.

Danó Anna

| egészségügy, biztosító finanszírozás
2002-07-10 13:23:57
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop