Fontolva sem haladnak?

egészségügy, kormány, koncepció | Népszabadság   Népszabadság

Még a múlt év őszén jelezte a pénzügyminiszter: mivel az egészségügy reformjában csak fokozatosan lehet előrehaladni, a Horn-kabinet idejéből másra már nem futja, mint hogy májusig kidolgozzák a részletes koncepciót, s leteszik a következő kormány asztalára.

Ez az ígéret aligha lesz tartható. Hiába dolgozik gőzerővel a PM az újabb és újabb előterjesztéseken, nem jutnak el a döntéshozó fórumokig. Bár a kormány munkarendjében februári dátummal szerepelt a pénzügyi-egészségügyi tárca koncepciójának megvitatása, a népjóléti szakemberek hivatalosan mindmáig nem rukkoltak ki részletes elgondolásaikkal. Így a kormány nem került döntési helyzet elé.

Leállították a reformot - mondják a hitetlen pénzügypolitikusok. Nem állították le, csak kivárnak - így érvelnek az egészségügy reálpolitikusai.

Tény, hogy a látszatra mindenki nagyon ügyel. A kormány minden lehetséges fórumon elmondja, hogy az egészségügy megreformálása halaszthatatlan. Hogy óriási késésben vagyunk. De azt is rögtön hozzáteszi, hogy nem lehet felülről ráerőszakolni a változásokat a társadalomra. Ez az óvatosság érthető az elmúlt évek alkotmánybírósági fiaskói, a kórházi ágyak leépítésének kudarca vagy a fogászati kaland ismeretében. De nem adhat felmentést a koncepcionális elgyávulásra. Nem opponál - úgy általánosságban - a szakma sem. Csak nem jut a vita végére. Nem érheti szó a politika háza táját sem. Kormánypártok és ellenzékiek (párt)programjai bőven részletezik a reformokat. Egyik ajánlás szebb, mint a másik, ám hogy mit akarnak, és mit tudnak belőle valóra váltani - az a jövő zenéje.

Sokan érvelnek azzal, hogy a kormány azért nem döntött, mert nem kívánja kényszerpályára állítani utódját. Csakhogy a kényszerek a helyzetből fakadnak. Az egészségügy mély válságban van, s minden halogató politika csak tovább mélyíti. Ha a különféle politikai erők valóban a sokat emlegetett nemzeti-társadalmi érdekek alapján, konszenzusra törekedve kívánnák beindítani a reformokat, akkor mégiscsak törekedniük kellett volna a pénzügyminiszteri ígéret beváltására. Azaz, legalább a "merre akarunk menni?" kérdésében meg kellett volna állapodni. Megszabni, hogy meddig és hol piacosítható az egészségügy és miben nem.

Ám ma a reformkórust a hangszerelés és a szólamok teljes kakofóniája jellemzi. Ebből a hangzavarból néhány disszonáns hangra azért nagyon is fülelnek a politikai karmesterek. Jól artikulálja az orvoselit érdekeit az orvoskamara, meglehetős pontossággal jelzik az alkalmazottakét a szakszervezetek, pedzegeti a szakmapolitikai résztörekvéseket a népjóléti tárca. Csak a járulékfizetők érdekei nem találnak igazi szószólókra. Az eddigi viták egyik nagy tanulsága, hogy az egészségpénztár és önkormányzat a mai rendszerben képtelen a betegek érdekképviselőjeként fellépni. Monopolhelyzete, az ebből fakadó bürokratikus érdekek érvényesítése, valamint a finanszírozás mai formái lehetetlenné teszik, hogy (mint ez elvárható volna) a reformok élére álljon. Ebben a helyzetben paradox módon még a fiskális politika tűnik legérzékenyebbnek a beteg egészségügy áldozatainak, a gyógyulásra-megóvásra szoruló polgárok érdekeinek felmutatásában. A PM szakértői hét-nyolc pontban jelölték meg, számításokkal-elemzésekkel alátámasztva, hogy miként lehetne "fontolva haladni". De eddig a konkrét vitára ajánlott javaslataik belefutottak a biztosítónak álcázott orvosi-szakszervezeti-hatalmi triász ellenérdekeltségébe. Ez a lényege a kórházi, szakrendelői praxis privatizációját, a hálapénz legalizálását és ellenőrzését szorgalmazó elképzelések elhalásának. De elhalt (még mielőtt alaposabban elemezték volna) a ma is adóként működő járulék néven nevezése, beszedésének átirányítása az APEH-hez.

Ezeket a javaslatokat mind elutálták. Így miközben a vízcsapból is az egészségügyi reform folyik, a gyakorlatban semmi sem történik. Hacsak az nem, amiről a körön kívül rekedtek suttognak. Hírlik: nagy alkuk köttetnek a háttérben. Éppen a legóvatosabb reformerek állnak ugrásra készen. A kivárás tétje egy-egy közpénzen konszolidált egészségügyi intézmény személyükre szabott privatizálása.

| egészségügy, kormány, koncepció
2002-07-10 11:41:50


data-full-width-responsive="true">