Vita az orvosi bérekről

kórházszövetség, bér | Népszabadság   Népszabadság
A kórházszövetség elnöke szerint pénzügyi feszültséget okoz a kórházakban, hogy a pályakezdő orvosoknak a szaktárca 70 ezer forintos havi bért garantál. Az intézmények vezetői képtelenek ehhez igazítani a már több éve ott dolgozó szakorvosaik munkadíját. A kórházszövetség szerint a szaktárcának mielőbb forrást kell találnia az anyagi nehézségek megoldására.

Mint arról beszámoltunk, az egyetemeken frissen végzett mintegy ezer orvos októbertől gyakornoki státusban dolgozik a kórházakban szakvizsgája megszerzéséig. A gyakornokok bérére 800 millió forintot különített el a szaktárca. Ezt az összeget a kórházak a minisztériumtól kapják meg.

Varga Ferenc, a Magyar Kórházszövetség elnöke levélben hívta fel Gógl Árpád miniszter figyelmét arra, hogy az általa az orvosgyakornokoknak ígért 70 ezer forintos fizetés túlságosan magas. A szakorvosok a közalkalmazotti bértábla minimumáért dolgoznak a kórházakban. Ez az összeg átlagosan 10-20 ezer forinttal kevesebb, mint az orvos-gyakornokok tervezett havi bére. Az intézmények igazgatói nem tudják a szakorvosok alacsony fizetését a gyakornokoknakszánt bér fölé emelni. Varga Ferenc lapunknak ezt is elmondta: a kórházak jelezték a szövetségnek, hogy az egészségbiztosító költségvetésében már zárolt, összesen 12 milliárd forint miatt eleve 15 százalékkal kevesebb pénzt kapnak. Így képtelenek kigazdálkodni a gyakornoki és a szakorvosi bér közötti különbséget. Bodosi Mihály, a minisztérium szakértője szerint nem okozhat bérfeszültséget a rezidensek bére, hiszen annak mértékét a közalkalmazotti bértáblához igazították. Az említett 70 ezer forintos összegben benne vannak a különböző pótlékok is.

Kupcsulik Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem baj, hogy a rezidensek bére - amely más kezdő értelmiségiek fizetésével öszszehasonlítva nem igazán magas - feszültséget kelt, mert ez hozzásegíthet ahhoz, hogy elkezdődjék az orvosi fizetések rendezése. Azt ő is elismeri ugyanakkor, hogy az őszszel munkába lépő gyakornokok tízezer forinttal keresnek majd többet, mint amennyi a kórházak osztályvezető főorvosainak alapjuttatása. A kamarai elnök becslése szerint a bérek rendezésekor a jelenlegi fizetéseket minimum öt-hatszorosukra kellene növelni. Ehhez mintegy 12 milliárd forintra lenne szükség.

| kórházszövetség, bér
2002-07-10 13:47:37

Web Design & Development Prowebshop