Szegedi orvosegyetemi per a veszélyességi pótlékért

dolgozó, veszélyességi pótlék, bér | Népszabadság   Népszabadság

Csaknem 320 millió forintra perli a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemet az intézmény dolgozóinak körülbelül egyharmada. A dolgozók egyik csoportja veszélyes munkahelyen, vegyszerek, vírusok, baktériumok közelében dolgozik, és véleményük szerint veszélyességi pótlékra tarthatnak igényt.

A pótlékot 1997. január 1-je óta folyósítják is nekik. Ők azonban három évre visszamenőleg, 1994. január 1-jétől 1996. december 31-ig szeretnék egy összegben megkapni a korábban ki nem fizetett veszélyességi pótlékot. Egyénileg indítottak pert az egyetem ellen, eddig másodfokú, de még nem jogerős ítéletek születtek, a bíróság jogosnak tartotta a dolgozók követelését.

A dolgozók egy másik csoportja úgyszintén visszamenőleg hét végi ügyeleti díjak elmaradása miatt indított pert. E kérdéskörben még nem született ítélet. A szegedi orvosegyetemnek azonban nincs annyi pénze, hogy akár a jogerős bírói ítéletek után kifizesse az alkalmazottaknak az elmaradt összegeket. Ezt csak a meglévő bérkeret terhére jó néhány dolgozó elbocsátása árán tehetnék meg. Dr. Dobozy Attila, az egyetem rektora azt ajánlotta a pereskedő alkalmazottaknak, hogy az intézmény az összességében követelt 300 millió forint helyett mintegy 70-75 milliót fizetne ki, cserében viszont 2000. január 1-jéig garantálná a dolgozók foglalkoztatását.

A rektor az alkalmazottak szolidaritására apellált. A dolgozók képviselői eddig nem reagáltak a rektor ajánlatára. A szegedi orvosegyetem - a budapestivel ellentétben - egyelőre nullszaldós, tehát nincsenek időn túli adósságai.

| dolgozó, veszélyességi pótlék, bér
2002-07-10 10:59:41
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop