Új elnök és megújult elnökség a MOK élén

Mint ismeretes, 2003. májusában a MOK küldöttközgyűlésének 91 tagja bizalmatlansági indítványt nyújtott be a MOK elnöksége ellen. A MOK Felügyelő Bizottsága – mérlegelve a beadvány több jogi hiányosságát – a rendkívüli küldött-közgyűlés összehívása mellett döntött. A 2003. július 26-i küldött-közgyűlés határozatképtelennek bizonyult. Így ma, 2003. augusztus 16-án a MOK-ról szóló törvénynek és a MOK Alapszabályának megfelelően, azonos napirenddel megismételt közgyűlésre került sor.

| InforMed Hírek 2003 ;1   InforMed | Nagy, A. L.
A megismételt rendkívüli közgyűlés - egyharmadot meghaladó részvételi arány mellett – mindvégig határozatképesen döntött a májusban benyújtott bizalmatlansági indítványról.

Sem a MOK-ról szóló törvény, sem a MOK Alapszabálya nem ismeri a testületi visszahívás intézményét, ezért az elnökség tagjairól egyenként döntöttek a küldöttek. Ugyancsak a törvénynek megfelelően a visszahívást követően a közgyűlés azonnal döntött az új tisztségviselők személyéről.

Dr. Kupcsulik Pétertől a megjelentek 56 százaléka megvonta a bizalmat. Az előzetes jelölési eljárás során az elnöki posztra jelölést kapott dr. Doktorits Béla, dr. Éger István és dr. Szilárd János. Az egyfordulós szavazás eredményeként a kamara új elnökévé dr. Éger István, peresztegi háziorvost, a FAKOOSz elnökét választották.(Az új elnök bejelentette, a tisztséget főállásban kívánja betölteni, másik szervezetben viselt tisztségéről 30 napon belül lemond.)

Változások történtek az alelnöki és a titkári posztokon is. A küldöttek megvonták a bizalmat dr. Komáromi Zoltán alelnöktől, valamint dr. Bodnár Ákos és dr. Horányi János titkároktól.  Alelnökké választották dr. Nagy Ferenc miskolci traumatológust, aki eddig az Országos Érdekvédelmi Bizottság elnöke volt, titkárrá pedig dr. Mánya Kristóf gyöngyösi gyermekgyógyászt, a Heves Megyei Orvosi Kamara Felügyelő Bizottságának tagját és dr. Láng Andor soproni fogorvost választották. Továbbra is a MOK alelnöke dr. Gerle János és dr. Szilvási István. A főtitkári posztot továbbra is dr. Gyenes Géza tölti be. Változatlanul a MOK titkára maradt dr. Lazáry György és dr. Poczkodi Sándor.

Napirenden szerepelt az orvosok jogállásáról szóló kamarai törvénytervezettel kapcsolatos kamarai lépések meghatározása is. A küldöttgyűlés erről - 98 százalékos többséggel - az alábbi határozatot fogadta el.

A Magyar Orvosi Kamara Küldöttgyűlése:

 1. Felkéri a Miniszterelnök Urat, hogy az orvosok és egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló T/3780. sz. törvényjavaslatot küldje vissza az egészségügyi tárcának, hogy a MOK-kal folytatandó tárgyalásokon a kamarai tervezet figyelembe vételével alakítsa ki a Kormány, illetve a Parlament elé terjesztendő új változatot.
 2. Felhatalmazza, és egyben kötelezi az elnökséget a kívánt tárgyalások lefolytatására, továbbá arra, hogy szerezzen érvényt az alábbi követeléseknek:
  • Az orvosok jogállása vagy külön törvényben, vagy a MOK-ról szóló törvényben, vagy az orvosok és egészségügyi dolgozók jogállásáról szóló törvény önálló fejezetében kerüljön megjelenítésre.
  • Az orvosi tevékenység valamennyi díjtétele az EU szintnek megfelelően kerüljön kialakításra.
  • Szülessék törvényi garancia a fenti díjtétel szintek előírtan ütemezett bevezetésére.
  • Ne korlátozzák az orvosi tevékenységet szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó gazdasági megfontolások alapján.
  • Legyen joga az orvosnak a tevékenysége alapjául szolgáló jogviszony formáját szabadon megválasztani.
  • Valamennyi szakorvosra kiterjedően legyen az orvos szakmai ismereteinek, tapasztalatának, munkájának vagyoni értéke.
  • Az orvosi tevékenységre kötendő szerződések - a létesített jogviszonytól függetlenül - azonos tartalmi elemekkel bírjanak.
  • A rendkívüli munkavégzéssel töltött idő kerüljön beszámításra a szolgálati időbe.A szolgálati időbe történő beszámítás - a már nyugdíjban lévőkre is kiterjedően - visszamenőlegesen történjen.
  • Az orvos kötelező továbbképzéssel töltött szabadideje rendkívüli munkavégzésként legyen ellentételezve, a kötelező továbbképzésre fordított költségei kerüljenek megtérítése.
  • Kapjon a kamara a jogállási törvényben alkalmas eszközöket az orvosok törvényben foglalt alanyi jogainak biztosítására.
 3. Felhatalmazza, és egyben kötelezi az elnökséget arra:

a. az 1) pontban leírtak 2003 szeptember 8-áig történő teljesítetlensége esetén, illetve

b.     a 2) pontban felsoroltakra vonatkozó megegyezés hiányában, illetve

c.      amennyiben a MOK részvételével újratárgyalt törvénytervezetet a parlament elé az őszi ülésszak folyamán nem terjesztik az egészségügyi érdekképviseletekkel együttműködve éljen az érdekérvényesítés valamennyi törvényes eszközével, a munkabeszüntetést is beleértve.

Felszólítja a MOK minden tagját, hogy jelen követelések mellett egységesen álljon ki, s a teljesítésük érdekében tett kamarai lépésekben tevőlegesen vegyen részt.

Budapest, 2003. augusztus 16.

|
2003-08-16 21:07:15

Web Design & Development Prowebshop