USA 2012 - A két elnökjelölt programjának súlypontjai

Barack Obama és Mitt Romey elképzelései között elsősorban a gazdaságpolitikában mutatkoznak jelentős különbségek, míg külpolitikai kérdésekben kisebb az eltérés nézeteik között.

USA, elnökválasztás, politika | MTI Hírek 2012 ;9
EGÉSZSÉGÜGY

Romney eltörölné Obama egészségügyi reformját. Utóbbi csaknem minden amerikaira kiterjesztette a betegbiztosítást, továbbá büntetőadóval sújtja mindazokat, akik nem kötnek betegbiztosítást, noha anyagilag megtehetnék. Romney úgy véli, hogy a kormány túl sok dologba ártja bele magát. A szövetségi államoknak kellene eldönteniük, mit lépnek a nem biztosított polgárokkal szemben.
Romney ugyanakkor megtartaná azt az előírást, amelynek értelmében az egészségbiztosítók nem utasíthatják el beteg személyek biztosítás kérelmét. Ennek részleteivel azonban adós maradt.

MAGZATELHAJTÁS

Obama elszántan védelmezi az abortuszhoz való jogot. Ezt korábban Romney is támogatta, ma már azonban csak három kivételes esetben tenné lehetővé a magzatelhajtást: nemi erőszak vagy vérfertőzés esetén, illetve ha az anya élete veszélyben forog.

MUNKANÉLKÜLISÉG/ADÓZÁS

Obama megőrizné a középosztálynak juttatott adókedvezményeket.
Ezen kívül adókedvezményeket szorgalmaz olyan vállalatok számára, amelyek az Egyesült Államokban teremtenek munkahelyeket. Síkraszáll az átképzési programok hatékonyságának javításáért is. Tervei között szerepel egy több százmilliárd dolláros program, amely az infrastruktúra javítása révén teremtene új munkahelyeket.

Romney nem hajlandó adóbevételekből finanszírozni új munkahelyek létesítését. Mindenkire - a tehetőseket is beleértve - kiterjedő 20 százalékos adócsökkentést ígér, továbbá lazítana a jogi szabályozáson, hogy erősítse a magánszektort. Mérsékelné az iparűzési és a társasági adót. Az így kieső adóbevételeket különböző adókedvezmények megszüntetésével ellentételezné.

ENERGIA

Obama hadat üzent a benzinfaló gépjárműveknek, ennek érdekében új szabványokat dolgoztatott ki a jövendő autók számára. Óvakodik az amerikai partok előtti új olajmezők feltárásától, ehelyett inkább megújuló energiaforrások hasznosítását támogatja.

Romney elutasítja az üzemanyag-takarékossági előírásokat, ráadásul eltörölné a megújuló energiaforrásokra vonatkozó kedvezményeket. Egyúttal érvényben hagyná az olajkitermelésre ösztönző adókedvezményeket, és folytatná a tengerpartok mentén - így Alaszka partjainál - megkezdett olajfúrásokat.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Obama az évi 250 ezer dollárnál magasabb jövedelmű amerikaiak adójának emelésével csökkentené a költségvetés hiányát. Eltörölné az adózási "kiskapukat" és azokat a kedvezményeket, amelyekből elsősorban a gazdagok húznak hasznot. Megkurtítaná a belpolitikai programokra szánt pénzeket, kivéve a szociális programokét (például az idősek és rászorulók betegbiztosítására szánt összeget). A katonai kiadásokat is visszafogná.

Romney elutasítja mind a katonai kiadások mérséklését, mind az adóemelést. Egyébként jelentősen lefaragná a belpolitikai célú kiadásokat, és átfogó reformot hajtana végre a szociális programok terén, beleértve az idősek és rászorulók betegbiztosítását.
Nyolc-tíz éven belül nullszaldós állami költségvetést akar elérni.

BEVÁNDORLÁS

Obama megkönnyítené az amerikai állampolgárság felvételét azoknak a fiatal illegális bevándorlóknak, akik gyerekként érkeztek az Egyesült Államokba. Romney ellenez mindennemű "amnesztiát" illegális bevándorlók számára; utóbbiak nem részesülhetnének semmilyen állami juttatásban, még jogosítványt sem szerezhetnének. A munkaadókat szigorúbban ellenőriztetné, hogy megnehezítse illegális bevándorlók foglalkoztatását. Mindkét jelölt célja a bevándorlásra vonatkozó előírások átfogó reformja.

SZÍRIA

Obama nem akarja felfegyverezni az ellenzéki csoportokat, mert attól tart, hogy a fegyverek esetleg iszlamista szélsőségesek kezébe kerülhetnek. Romney szorgalmazza ugyan az ellenzék "megbízható" csoportokon keresztül történő felfegyverzését, ám nem ígér amerikai fegyvereket. Ráadásul az utóbbi napokban kissé visszatáncolt ebben a kérdésben.

IRÁN

Egy atomfegyverrel rendelkező Irán mind Obama, mind Romney szemében elfogadhatatlan. Obama szerint "minden opció nyitva áll", s bízik a nemzetközi szankciók hatásában. Romney erősítené az amerikai flotta jelenlétét a térségben, valamint a katonai együttműködést Izraellel.

IZRAEL/PALESZTINA

Obama és Romney egyaránt a kétállami megoldás híve, amely Izrael és egy demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élését irányozza elő. Romney azzal fenyegetőzik, hogy lefaragja a palesztinoknak nyújtott támogatást, amennyiben azok továbbra is állami szintű elismerésre törekszenek az ENSZ-ben, illetve közös kormányt alakítanak a radikális Hamásszal.

OROSZORSZÁG

Obama síkraszállt azért, hogy Washington és Moszkva nyisson új fejezetet a kétoldalú viszonyban, s Amerika tanúsítson nagyobb rugalmasságot Oroszország iránt. Romney viszont keményebb fellépéssel akar szembeszállni Moszkva "agresszív és expanzionista" magatartásával. Mindketten támogatnák az oroszországi demokratikus reformokat.
| USA, elnökválasztás, politika
2012-11-05 21:49:25
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop