Egészségügyi bizottság: igen a kórházátalakításokra

Általános vitára alkalmasnak találta hétfői ülésén az Országgyűlés egészségügyi bizottsága azt a törvényjavaslatot, amely az állami tulajdonba került, gazdasági társaságként működő 28 kórházat költségvetési intézménnyé alakítaná.

A bizottság tizennégy kormánypárti igen és hat ellenzéki tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

Cserháti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára az ülésen elmondta: a március 31-ig lezajló átadás-átvétel 18 ezer dolgozót érint. Közölte, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból módosítja a működési engedélyeket, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pedig a finanszírozási szerződéseket, amelyek tartalma nem változik.

Az átvétellel nem változik a kórházvezetők személye, a 18 ezer dolgozó közalkalmazottként folytatja majd munkáját. Utóbbi kapcsán elmondta, a javaslat rendelkezik arról, hogy a több ezer dolgozó munkaviszonya folyamatos marad. Ha a munkavállaló a továbbfoglalkoztatáshoz nem járul hozzá, akkor munkaviszonya megszűnik.

Cserháti Péter jelezte: a munkavállalók közalkalmazotti státusa automatikus lesz, csak a munkaviszony esetleges megszüntetését kell majd jelezni a foglalkoztató felé. A törvényjavaslat szerint a munkavállaló besorolásakor a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál 1992. június 30-át követően munkaviszonyban töltött idejét közalkalmazotti jogviszonyban töltöttnek kell tekinteni, amelybe beletartoznak a gazdasági társaságnál ledolgozott évek.

Cserháti Péter szerint a munkavállalók szempontjából pozitív lesz a változás, hiszen innentől kezdve kaphatnak 13. havi bért és az eseti illetmények is járnak majd nekik.

A fenntartó minden munkavállalót átvesz az átalakuló intézményekbe, a benyújtott törvényjavaslat szerint az alapilletményük, az illetménykiegészítésük és a rendszeres illetménypótlékaik együttes összege nem lehet alacsonyabb a korábbi társaságnál idén január 1-jén érvényes, jogszabály, kollektív szerződés és munkaszerződés alapján járó alapbér és rendszeres bérpótlékok együttes összegénél.

Az előterjesztés továbbá előírja, hogy a társaság legkésőbb a feladat átvételének időpontjáig átutalja valamennyi bankszámláján lévő pénzeszközét a befogadó intézmény kincstárnál vezetett fizetési számlájára, valamint a készpénzállományát átadja a befogadó intézmény részére.
| egészségügy, kórház, kórházátalakítás
2013-03-04 15:34:57
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop