Megalakult az Európai Orvosi Testület a gyorsabb vészhelyzeti reagálás érdekében

Megalakult hétfőn az Európai Unió orvosi testülete, amelynek feladata, hogy a közösségen belül és azon kívül fellépő vészhelyzetek esetén segítse az egészségügyi csoportok és eszközök mozgósítását - közölte az Európai Bizottság.

A bizottság tájékoztatása szerint az Európai Orvosi Testületen keresztül az uniós tagállamok és a rendszerben részt vevő más európai országok orvosi csapatokat és eszközöket bocsáthatnak rendelkezésre, ezáltal biztosítva a vészhelyzetekre való gyorsabb és kiszámíthatóbb válaszadás lehetőségét.

A szervezetnek részét képezhetik vészhelyzeti orvosi csapatok, közegészségügyi és orvosi koordinációs szakértők, mobil biológiai biztonsági laboratóriumok, továbbá sebesültek evakuálására szolgáló repülőgépek és logisztikai támogató csoportok is.

"Az Európai Orvosi Testület létrehozásának célja az eddigieknél sokkal gyorsabb és hatékonyabb uniós válaszadás biztosítása egészségügyi válsághelyzetek esetén. Le kell vonni az ebolával kapcsolatos fellépés tanulságait, amelynek során alapvető nehézséget jelentett az orvosi csapatok mozgósítása. Köszönettel tartozom azoknak a tagállamoknak, amelyek eddig felajánlották hozzájárulásukat, és egyben másokat is csatlakozásra buzdítok, hogy az unió képes legyen megfelelően reagálni a növekvő szükségletekre" - mondta Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős EU-biztos.

A nyugat-afrikai ebolajárvány kitörésekor a válaszadás során komoly nehézséget jelentett az orvosi személyzet gyors mozgósítása. Az unió felkészültségének erősítésére ezért 2014-ben létrehozták az úgynevezett Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitást (vagy más néven az önkéntes eszköztárat), egyesítve számos olyan segítségnyújtó csapatot és eszközt, amelyek világszerte mozgósíthatóak.

Az önkéntes eszköztárhoz eddig Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Spanyolország és Svédország ajánlott fel csapatokat és eszközöket.

| Európai Orvosi Testület, vészhelyzet, egészségügy
2016-02-15 23:27:18

Web Design & Development Prowebshop