ÁSZ: nem volt szabályszerű a Tüdőgyógyintézet Törökbálint pénzügyi és vagyongazdálkodása

Hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata a Tüdőgyógyintézet Törökbálint belső kontrollrendszerében, valamint nem volt szabályszerű az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodása sem - közölte a számvevőszék kedden az MTI-vel.

Az ellenőrzés nyomán az ÁSZ az emberi erőforrások miniszterének kettő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának egy, a tüdőgyógyintézet főigazgatójának húsz javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül kell intézkedési tervet készíteniük.

A törökbálinti tüdőgyógyintézet 2011-2014 közötti időszakra kiterjedő pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése nyomán a számvevőszék megállapította, hogy az irányító szervek az intézetre vonatkozó feladatellátása összességében szabályszerű volt, az ellenőrzés azonban hiányosságokat tárt fel a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése terén, a főigazgató által kialakított irányítási rendszer csak 2013-től biztosította az elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Megállapították továbbá, hogy a tüdőgyógyintézet pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű.

A vizsgálat megállapította, hogy az irányító szervek az alapítói joggyakorlással kapcsolatos tevékenységüket megfelelően látták el, a közfeladatok ellátására vonatkozó, az erőforrásokkal való szabályszerű gazdálkodáshoz szükséges követelményeket meghatározta, azonban a hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesítették.

Közölték, a főigazgató 2012-2014 között nem határozta meg a kockázatok kezelése érdekében szükséges intézkedések teljesítésének folyamatos nyomon követési módját. A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága és dokumentumainak elkészítése tekintetében nem biztosították a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. A főigazgató nem alakította ki a szervezeten belül az információáramlást biztosító rendszereket, valamint az intézet nem tett eleget elektronikus közzétételi kötelezettségének az általános közzétételi lista adatai tekintetében, mellyel nem biztosította az átláthatóságot. Az operatív tevékenységek folyamatos és eseti nyomon követési rendszerének kialakítása és működtetése nem történt meg, továbbá nem intézkedtek az integritás szemlélet érvényesítése érdekében sem.

A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának szabályait a tüdőgyógyintézet 2011-2014 között nem tartotta be, azokról analitikus nyilvántartást nem vezetett, és nem tájékoztatta az intézkedés meghozatalát követő öt munkanapon belül a Kincstárt és a fejezetet irányító szervet - közölte az ÁSZ.

Megállapították azt is, hogy a kölcsönök nyújtása során az intézmény 2011-ben megsértette a számviteli törvényben foglalt valódiság, világosság és összemérés számviteli alapelveit, továbbá az ellenőrzött időszak minden évében megsértette ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárások során törvényi kötelezettségét. Az intézet 2011-2014. évi költségvetési beszámolói könyvviteli mérlegei forrás oldali adatainak értékegyeztetését - a szállítók és a költségvetési passzív függő elszámolások kivételével - nem végezte el.

A törökbálinti tüdőgyógyintézet Pest megyei, valamint a közép-magyarországi régióban élők számára nyújt egészségügyi szolgáltatást, pulmonológiai és légúti betegségek kezelését, gyógyítását végzi. Az intézményben évente közel tízezer felnőttet és ezer gyermeket gyógyítanak, a különböző szakrendeléseken 80 ezer pácienst látnak el.

A számvevőszék megerősítette, mivel a kórházak meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban, ezért az ÁSZ kiemelten fókuszál ezek ellenőrzésére. 2016 első felében nyolc kórház ellenőrzését fejezték be a számvevők.

| Tüdőgyógyintézet, Állami Számvevőszék, pénzügyi és vagyongazdálkodás
2016-09-20 22:28:11

Web Design & Development Prowebshop