A Magyar Traumatológus Társaság határozatai

Az alábbiakban közöljük a Magyar Traumatógus Társaság augusztus 30-i rendkívüli közgyűlésén hozott határozatot.

MTT, közgyűlés, határozat | InforMed Hírek 2006 ;4   InforMed
A Magyar Traumatológus Társaság 2006. augusztus 30-án 14.00 órakor Budapest 236 regisztrált résztvevővel megtartott Rendkívüli Közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A Magyar Traumatológus Társaság rendkívüli közgyűlése egyhangúlag elfogadta a Vezetőség „Állásfoglalását” és kiindulópontnak tekinti a további követelések és teendők megfogalmazására.

1. Az alábbi határozatokat a Magyar Traumatológus Társaság Rendkívüli Közgyűlése alapos megfontolás után, egyhangú egyetértéssel fogalmazta meg a sérültek magas szintű ellátásának megtartása és folyamatos biztosítása, a szakma megtartása és a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében. A Magyar Traumatológus Társaság Rendkívüli Közgyűlése állásfoglalását a probléma jobb megismerése érdekében a törvényhozók és a társadalom valamennyi szereplőinek figyelemébe ajánlja.

2. Ágazatspecifikus átfogó megoldást tartunk szükségesnek a lehető legrövidebb időn belül a sürgősségi traumatológiai ellátás vonatkozásában az európai munkaidő-direktívák és törvények és a Legfelsőbb Bíróság ítéletének figyelembevételével. A jogi szabályozás legyen pontos és egyértelmű, határozza meg, milyen feltételek teljesítése mellett lehet különböző jogviszonyt létrehozni.

Javasoljuk a 84/2003 törvény munkavállalási formáinak pontosítását, tartalommal kitöltését, mert a jelenlegi törvényi közegben csak a közalkalmazotti vagy alkalmazotti jogviszony életképes, a vállalkozói, társas vállalkozói és szabadfoglalkozású orvosi tevékenység adózási szempontból – számunkra érthetetlen okból - támadható.

3. A traumatológiai sürgősségi ellátás finanszírozásának felülvizsgálatát, a sürgősségi HBCS pontértékek olyan mértékű megemelését kérjük, amely fedezi a ráfordításokat. A finanszírozásnak tartalmaznia kell az ügyeleti időben végzett tevékenység összes költségét, ezen belül a készenlétben állást. Az intézményekbe így befolyt plusz bevétel kizárólag a traumatológiai sürgősségi ellátás finanszírozására legyen felhasználható, és erre az intézmény-vezetéseket kötelező központi rendelkezés történjen.

4. Követeljük a teljesítmény volumen korlát azonnali eltörlését, a sérültek ellátása nem tervezhető, nem korlátozható, így tönkreteszi a traumatológiai ellátást, tehát a traumatológiai sérültellátásban nem alkalmazható, antihumánus, szakmailag nem vállalható. A traumatológiai ellátásban az 5 perces korlát eltörlését is javasoljuk, hiszen szükséghelyzetben a sérültellátás a gyorsított ellátást (triage) is megköveteli. Kérjük a 10 napon belüli kontroll vizsgálatok finanszírozásának helyreállítását.

5. A baleseti sebészeti sürgősségi ellátással szemben tanúsított magas társadalmi elvárás, a jelentős fizikailag és szellemileg megterhelő túlmunka és ügyeletei tevékenység miatt, valamint a szakmánkban fokozódó orvoshiány (jelenleg országosan 200 üres traumatológus állás van), az orvos elvándorlás megállítására a szakorvosjelöltek (nem szakorvosok) részére 2.500.- Ft, a fiatal szakorvosok részére 3.000-4.000.- Ft, az idősebb szakorvosok, adjunktusok, főorvosok, stb. részére 4.000-5.000 Ft (köz)alkalmazotti bruttó alapórabért követelünk.
A bérezés 4 év alatt érje el garantáltan és fokozatosan a Magyar Orvosi Kamara által ajánlott orvosi bértábla szintjét. A bérezés még így is nagyságrenddel elmarad az Európai Uniós bérektől.

6. Kérjük az uniós munkaügyi és munkaidő direktívák, valamint a Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján valamennyi munkáltatónál az ügyeleti idő teljes munkaidőnek történő elismerését, annak megfelelő díjazását és a munkaidő szabályok gyakorlati megvalósítását. Ezért kérjük 233/2000. Korm. rendelet hatályon helyezését, mivel az ellentétes a nála magasabb jogi kategóriát képező uniós munkaidő törvényekkel.

7. A kórházi menedzsment valamennyi kórházban fontolja meg a határozatot, mert egyes traumatológiai osztályokon már szeptember második felében nem lesz törvényesen beosztható ügyeletes orvos, és ez október 1-től Magyarország csaknem valamennyi traumatológiáján bekövetkezhet. Az ügyeletet szeptemberben még vállaló osztályok orvosai szolidárisak azokkal, ahol kötelezhető túlmunka elfogyása miatt már nem biztosítható ügyelet.

A törvényes túlóra keret kimerülése miatt egyes megyei kórházakban már szeptemberben nem készülhetett teljes ügyeleti beosztás. Ezt a tényt az osztályvezetők jelezték a főigazgatóknak. A Közgyűlés kifejezte szolidaritását ezekkel az osztályokkal. A Közgyűlés úgy határozott, hogy októbertől a baleseti ellátás ügyeleteit egységesen a túlóra keret figyelembe vételével készítjük el, követeléseink teljesítéséig jog szerint nem kötelező, önkéntes túlórát nem vállalunk. Felhívjuk a felelősök figyelmét, hogy felméréseink szerint a baleseti ügyeleti ellátással októbertől országosan létszám problémák lesznek.

8. Tegyék lehetővé a közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott orvosok számára is olyan megoldások alkalmazását (amelyek az Európai Unió számos országában beváltak), hogy a továbbképzések, tanulmányutak, kongresszusi részvételek, vagy szakkönyv - vásárlás költségként elszámolható legyen.

9. A Magyar Traumatológus Társaság rendkívüli közgyűlése kéri az egészségügyért felelős szerveket, hogy a traumatológiai ellátás megromlott technikai, tárgyi és személyi feltételeinek javítására, az amortizálódott eszközök pótlására akciótervet dolgozzanak ki a szakmai szervezetek együttműködésével. Külön kérjük a szakorvos utánpótlás biztosítása, növelése érdekében a rezidens helyek számának növelését.

10. A Magyar Traumatológus Társaság Elnöke felolvasta Dr. Molnár Lajos miniszter úr Dr.Szita Jánoshoz írt levelét, melyben ígéretet tesz bizonyos jövedelem kiesések pótlására. A Közgyűlés ezen törekvéseket üdvözli, de megvalósulásukig követeléseit, kéréseit fenntartja. A közgyűlés megbízta Dr. Szita János főigazgatót válaszlevél megírásával.

11. Le kell szögeznünk, hogy ez a megmozdulás nem politikai célú és határozottan kijelentjük, hogy a magunk részéről nem is engedjük politikai csatározás célpontjává válni. A jelenlegi helyzet kialakulásáért különben is a felelősség minden eddigi vezetést terheli.

12. A Magyar Traumatológus Társaság Rendkívüli Közgyűlése szükségesnek tartja a problémák mielőbbi megoldását, ezért az egyeztetésekhez tárgyaló küldöttséget állított össze, amelynek tagjai: A Társaság elnöksége, a Magyar Kézsebész Társaság Elnöke és a Társaság megválasztott jelöltjei.

13. A Magyar Traumatológus Társaság rendkívüli közgyűlése felhívja az egészségügyért felelős szervek figyelmét, hogy amennyiben fentebb felsorolt kéréseire nem érkezik érdemi válasz, azok teljesítése nem valósul meg maradéktalanul 2006. szeptember 15-ig, úgy országosan, egységesen a törvények betartása miatt 2006. októberében megoldhatatlanná válik a sürgősségi baleseti sebészeti betegellátás, aminek felelősségét a kéréseket nem teljesítő (nem kellő felelősséggel kezelő) szervekre hárítja. Amíg a közgyűlés határozatának feltételei nem teljesülnek, a traumatológia orvosai Magyarországon csak az előírt heti 40 + 8 órát hajlandók dolgozni. Többletmunkára a dolgozókat nem kényszeríthetik.

Budapest, 2006. augusztus 30.


Prof. Dr. Simonka János Aurél
tanszékvezető egyetemi tanár
a Magyar Traumatológus Társaság elnöke

| MTT, közgyűlés, határozat
2006-09-01 20:09:21
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop