A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 2006. augusztus 31-i határozatai

1. A NEK sajnálattal állapítja meg, hogy az egészségügy nagy rendszerét érintő kerekasztal vitáján sem képviseltette magát a kormányoldal.

NEK | InforMed Hírek 2006 ;4   InforMed
2. Az Európai Unió Lisszaboni nyilatkozatában megfogalmazott nyitott kommunikáció elve a Zöld Könyv társadalmi vitája kapcsán nem érvényesült. A nemzet számára lehetőséget csak a társadalom egésze által támogatott programok hozhatnak, ezért a konvergencia program egészségüggyel foglalkozó fejezetét elutasítja. Meg kell védeni az eddigi rendszer jól működő részeit.

3. Tekintettel arra, hogy a Kormány különböző elgondolásokkal és döntésekkel áll elő, a NEK követeli, hogy az új változatok megismerését és megvitatását folyamatosan tegyék lehetővé az interneten keresztül is. A végleges, költségvetési, valamint törvényi és egyéb szabályozási kihatással is bíró koncepció kialakítása előtt soron kívüli tárgyalások keretében egyeztessenek az egészségügy érdekelt szereplőivel.

4. A NEK egészségügyünk megújítását kiemelten fontosnak tartja, de azt csak minden érintett kör bevonásával, valóságos és alapos előkészítést, megfelelő hatástanulmányokat és érdemi társadalmi vitát követően tartja véghezvihetőnek.

5. A Zöld Könyv burkoltan tartalmazza a több biztosítós rendszer bevezetését, az OEP privatizációját. E célkitűzés ellentétes a tudományos, módszertani alapokkal, a társadalom érdekeivel. Ennek megfelelően évtizedes tapasztalatok alapján közismertek e döntés súlyosan negatív egészségügyi, társadalmi, gazdasági következményei.

A NEK elveti – mint ahogy már több határozatában ezt megtette – a több biztosítós finanszírozásra való áttérést. A társadalombiztosítás egészségbiztosításának fejlesztését az OEP megerősítése jelenti.

6. A Zöld Könyv a reformot nem terjeszti ki az egészségkultúra egészére, és nem tartalmazza az egészségi szükségletek, szolgáltatások, kapacitások finanszírozási egyensúlyára törekvő folyamatos tervezési, döntési módszereket, eljárási rendet.

A NEK a korábbi határozatait megerősítve kinyilvánítja, hogy az egészségügy elodázhatatlan reformja csak akkor lehet eredményes, ha a népegészségügyi szemléletű egészségpolitika az egészségkultúra egészére kiterjed. Az egészségpolitika által megfogalmazott prioritások az egészségi szükségletek, az azokat kielégítő szolgáltatások, valamint az ellátás és a finanszírozás dinamikus egyensúlya teszi lehetővé az optimális egészségnyereséget.

7. A NEK követeli a gyógyszertár és a gyógyszerellátás liberalizációjának azonnali leállítását. Az állampolgárok megtévesztését szolgálja az az érvelés, hogy ennek elmaradása a gyógyszer árak emelkedését vonja maga után. A jelenlegi egységes gyógyszerár rendszer garantálja a jelenleg még a többség által megfizethető gyógyszerár szintet, fokozza azt a bizalmi tőkét, amelyet a gyógyszerész társadalom szakmai munkája a lakosságnak jelent.

8. A NEK elutasítja a szabad orvosválasztás jelenleg törvényben biztosított jogának megszüntetését, illetve térítés kötelessé tételét.

9. Az egészségügy reformja elképzelhetetlen a benne dolgozó szakemberek szakmai, társadalmi és anyagi megbecsülésének helyrehozatala nélkül, mely csak a kötelező kamarai tagság fenntartása mellett képzelhető el. Ez a Zöld Könyvben egyáltalán nem kerül megemlítésre.

10. A NEK a folyamatos, illetve életmentő betegellátás ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében követeli a kormányzat azonnali intézkedését.

| NEK
2006-09-01 18:02:09
hírdetés
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop