Az Ön által kiválasztott kulcsszó az alábbi 866 cikkekben szerepel:

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozata egyhangú döntést hozott arról, hogy ellenzi a MOGYE és...

A mellékhatás-jelentések számának növekedését, nagyobb gyógyszerbiztonságot és új tehetséggondozó ösztöndíjprogram megjelen...

A Semmelweis Egyetem (SE) szenátusa elfogadta az intézmény újjászervezett klinikai központjának működési rendjét, amely az eddigi...

Hárommilliárd forintot költhet a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Magyar Tudományos ...

Az Egyesült Államok legjobb egyetemei közé sorolt mind a nyolc felsőoktatási intézménybe felvettek egy 17 éves ghánai származás...

Az orvosképzés jövőjéért aggódik az MSZP.

A Magyar Nemzet értesülése szerint egyeztetéseket kíván folytatni az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyógyítást végző kl...

A képzés befejezését követő húsz évben tanulmányaik időtartamával megegyező időt kell Magyarországon dolgozniuk az állami ös...

Somogyi Péter Agy-díjas (Brain Prize) neurobiológust, az Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatóját tünt...

A pécsi egyetem oktatókórháza lett a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház; erről szerdán írtak alá megállapodást.

Az állam 2012-ben összesen 33 ezer 927 a felsőoktatásba belépő új hallgatónak, köztük felsőfokú szakképzésre, alapképzésre ...

Két emelt szintű érettségi lesz a "belépő" 2013-tól az orvostudomány három egységes, osztatlan képzésénél (általános orvos, ...

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakb...

Napjainkban korszakváltást élünk át, a genomika hozzávetőlegesen akkora változást idéz elő a biomedicinális tudományban, mint a...

A legegyszerűbb szerkezetű szignálmolekula, a nitrogén-monoxid (NO) felfedezése az orvosi biokémia területén intenzív kutatásokat ...

Bevezetés: A sejtadhéziós molekulák fontos szerepet játszanak az ép sejtek összekapcsolásában. A cadherineknek tumorszuppressziós ...

A dermatomyositis, a gyulladásos myopathiák csoportjába sorolható szisztémás autoimmun betegség. Jellemzője, hogy a gyulladásos myo...

Bevezetés: A felső gastrointestinalis tractus morfológiai eltéréseinek vizsgálatára ma legelfogadottabb módszer az endoscopea. A min...

Bevezetés: A heterotaxia syndroma (Ivemark syndroma, polysplenia-asplenia syndroma) olyan betegségcsoport, amelyben a szervezet szimmetri...

Bevezetés: Az autoimmun betegség diagnózisát megelőzően a betegeknek sokszor hónapokkal vagy évekkel korábban vannak olyan panaszai...

A lektorálás számos kérdése vitatható. A módszer még nem vált bizonyítékokon alapuló tudománnyá. Az eredményeket lektorok és...

A szerző a cardiovascularis sebészet területén négy csoportban tárgyalja a korunkban tapasztalható hihetetlen tudományos fejlődést...

Bevezetés: A szerzők intézetükben 1990. július 1. és 2000. december 31. között cervixcarcinoma miatt 422 radikális méheltávolít...

A klinikán létesült, az akut gastrointestinalis vérzőket ellátó osztály betegeinek közel egyötödét az antithromboticumokat (anti...

A szerző 30 éves gyakorló orvosi tapasztalatát felhasználva az első diagnózist felállító (házi)orvos szemszögéből elemzi az ak...

Bevezetés, célkitűzések, módszerek: A szerzők az akut coronariasyndromával foglalkozó nagy nemzetközi vizsgálatok (OASIS Registry,...

A szerzők a dolgozat első részében áttekintést adnak a génterápia alapelveiről az ex vivo és in vivo génátviteli módokról, val...

Bevezetés: A szerzők egy I-sejt-betegségben (mucolipidosis II) szenvedő gyermek esetét ismertetik. A mucolipidosis diagnózis a jellegz...

Bevezetés: Közismert az a szomorú tény, hogy Magyarország évtizedek óta az öngyilkossági statisztikák élén áll. Módszer: A sze...

Bevezetés: A hepatocellularis carcinoma (HCC) világviszonylatban a leggyakoribb malignus daganatok közt szerepel. Etiológiai faktorként...

Bevezetés: Az V. alvadási faktor veleszületett hiánya egy ritka, autoszomális recesszíven öröklődő rendellenesség. A heterozygot...

A genetikai tényezők meghatározó szerepet játszanak számos májbetegség patogenezisében. A szerzők a legújabb ismeretek tükrében...

Bevezetés: A multicystás dysplasiás vese szövődményeinek előfordulása ritka, de a hypertonia és a malignus átalakulás reális ves...

A cutan lymphomák diagnosztikája a klinikai képen és a szövettani vizsgálaton alapul, kiegészítve immunhisztokémiai és a génátre...

Az elmúlt 20 évben a genetikai ismeretek robbanásszerű növekedésének és megváltozásának vagyunk tanúi. A betegségek előidézé...

A szerzők 91, a terhesség 2-3. trimeszterében járó primipara szoptatásra vonatkozó ismereteit és hiedelmeit vizsgálták kérdőíve...

Az apoptosis meghatározó jelentőségű az immunológiai történések fiziológiás és patológiás szabályozásában. Az apoptosis kö...

A szerzők az elmúlt egy év során intézetükben észlelt öt beteg esetét ismertetik, akiknél a nem szteroid gyulladásgátlók csopor...

A szerzők egy eset kapcsán rámutatnak a lumboischialgia differenciáldiagnosztikai nehézségére és a Head-zóna jelentőségére. A be...

A szerzők 33 centrumból 257 beteget vontak be egy diéta és orlistat hatását felmérő 6 hónapos vizsgálatba. A vizsgálat célja vol...

Az immunthrombocytopeniás purpura (ITP) a hematológia klasszikus kórképeinek egyike, mely átlagos esetben, a kizárásos közelítési ...

A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű megbetegedések megelőzésében, illetve hatékony kezelésében nem lehet eredményes az e...

A szerzők 49 éves nőbeteg kórtörténetét ismertetik. A többgócos, gyorsan progrediáló - klinikailag metastaticusnak tűnő - megbe...

A familiaris hypophosphataemiás rachitis (FHR) Xkromoszómához kötötten öröklődő megbetegedés, melyet izolált renalis foszfátvesz...

A szerzők összefoglalják a szájüregi gombás fertőzések klinikai és mikrobiológiai vonatkozásait. Felsorolják azokat az exogén ...

A néhány (tíz) percig végezhető fizikai aktivitás energetikai hátterét döntően az oxidációra maximálisan felhasználható oxig...

A szerzők 998 szervdonor vírusátfertőzöttségi adatait - human cytomegalovirus esetében korcsoportokra bontva - dolgozták fel. Donorj...

Az évek során végzett felmérések alapján a szerző áttekintést nyújt a hályogműtét és refraktív sebészeti szokásokról, azok...

A candidafajok a Candida albicansdominanciájával a szájüreg legfontosabb patogén gombái. A szerzők összegzik a legfontosabb sejtfels...

Klinikai tünetekkel kísért porphyria cutanea tarda (PCT) kialakulása genetikai fogékonyság és környezeti tényezők együttes hatás...

A cukorbetegség legújabb klasszifikációja a felnőttkori látens autoimmun diabetest (LADA) az 1-es típusú cukorbetegség alcsoportjak...

Az immundiagnosztika fejlődésének köszönhetően az elmúlt években számos, az immundeficientiák közé addig nem besorolható, idiop...

A szerző irodalmi áttekintést ad a trastuzumabkezeléssel kapcsolatos klinikai vizsgálatokról és a HER2 státus megállapítására sz...

A diabeteses és hepaticus neuropathiák kialakulásának patomechanizmusa pontosan napjainkban sem tisztázott. gy tűnik, hogy a neuropath...

A szerzők 42 gastrointestinalis mesenchymalis tumor patomorfológiai elemzését végezték, részletes immunhisztokémiai és DNS citofoto...

A hosszú utazás és a vénás thromboembolia kapcsolatát régóta feltételezik. Számos, elsősorban légi utazással kapcsolatos tanulm...

A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) lehetővé teszi a fokozott genetikai kockázattal rendelkező házaspárok számára, hogy...

A szerző több oldalról alátámasztva bizonyítja, hogy a normális mikrobaflóra konvencionális szervezetben folyamatos, egész életen...

Szabolcs utcai kérdőjelekNovemberben kerülhet a kormány elé a Semmelweis Egyetem (SE) adósságrendezéséről készülő javaslat. Az oktatási és az egészségügyi tárca mintegy 3,6 milliárd forintot kér az eg...

A disszeminált intravascularis coagulatio (DIC) mindmáig súlyos kimenetelű, rettegett tünetegyüttes, amely többféle talajon és hát...

A szerzők retroperitonealis lymphoepithelialis cysta esetét mutatják be. Az e lokalizációban ritkán előforduló benignus tumorszerű ...

A családok egyre fokozódó igénye, hogy a súlyos genetikai rendellenességek az embrionális fejlődés minél korábbi szakaszában fel...

A kis születési súly számos idült felnőttkori betegség szempontjából kockázati tényező. A szerzők komplex utánvizsgálat keret...

A kis molekulatömegű heparinok (LMWH-k) adagolása az adott készítmény alkalmazási leiratának megfelelően, készítményenként is j...

A jelen felmérés az Amplicor MTB PCR teszt (Roche Molecular Systems Inc.) magyarországi paramétereit reprezentálja 543 beteg 1869 klini...

A szerzők célkitűzése annak vizsgálata volt, előre jelezhető- e a gyermekkorban kezdődő, 1-es típusú diabetes mellitusban a micro...

A szerzők 14 mycosis fungoidesben szenvedő betegnek (1 beteg Ia, 3 beteg Ib, 4 beteg IIa, és 6 beteg IIb stádium) adtak interferon-alfa2...

A béta-blokkolók szerepe a krónikus szívelégtelenség kezelésében az elmúlt negyedszázad során egyedülálló módon megváltozott...

A rutin magzati diagnosztika egyik legelterjedtebb vizsgálati módszere a magzati szívfrekvencia (FHR) variabilitásának hosszú távú m...

A protonpumpagátlók (PPI) az utóbbi években alapvetően megváltoztatták a savfüggő betegségek kezelését. A PPI szereknek hasonló...

A rádiótelefonok és a beültethető szívritmus-szabályozók (pacemakerek) elektromágneses kompatibilitását (EMC) vizsgáltuk 4 rádi...

A kísérlet célja a diagnosztikus és terápiás endovascularis beavatkozások embolisatiós veszélyének összehasonlítása in vitro k...

A magzati Doppler-ultrahangvizsgálat egységes klinikai alkalmazásának elősegítése érdekében a szerzők ismertetik az arteria umbili...

A jól differenciált pancreasrák és a krónikus fibrotizáló pancreatitis elkülönítése a differenciáldiagnosztika egyik nehéz ter...

A műbillentyű-beültetések ritka, de veszélyes szövődménye a műbillentyű-endocarditis. A szerzők 11 év klinikai anyagának retros...

A nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID) a világon a legtöbbet szedett gyógyszercsoport, emésztőrendszeri mellékhatásaik gazdasági ...

A szerzők összefoglalják a serdülőkori vérnyomást meghatározó és befolyásoló tényezőket. Ismertetik a serdülőkori hypertonia...

A szerzők egy 61 éves nőbeteg esetét ismertetik, aki ismételten került kórházba mellkasi fájdalom és átmeneti eszméletvesztés m...

A diabeteses anyagcserezavarok és következményeik ma már többé-kevésbé részleteikben is jól ismertek. Kevesebbet tudunk azonban a ...

A myeloma multiplex egy viszonylag gyakori malignus hematológiai megbetegedés, melynek kezelése nem megoldott. Annak ellenére, hogy a te...

Szisztémás lupus erythematosusban az egyik legjellegzetesebb eltérés az antinuclearis autoantitestek jelenléte. Ezek különféle antig...

A vizsgálat célja a gyermekkori asthma bronchiale prognózisának értékelése. A szerzők 145 (96 férfi, 49 nő), gyermekkorban allergi...

Mióta az apoptosis morfológiai kritériumait leírták, számos tanulmány született a programozott sejthalál egyes betegségek - de leg...

Az androgen insensitivitas syndroma (AIS) lényege, hogy a betegekben a férfi hormonok biológiai hatása részben vagy teljesen hiányzik ...

A vezető halálokok között világszerte előkelő helyen szerepelnek a rosszindulatú daganatos megbetegedések. A szív- és érrendszer...

A gyulladásos bélbetegségekben (IBD) szenvedő betegek csontsűrűsége az egészséges populációéhoz képest csökkent. Ez az eltér...

A szerzők a 7-es kromoszóma anyai eredetű uniparentalis disomiájának gyakoriságát és a kórkép klinikai jellemzőit közlik 73 Silv...

A 2-es típusú diabetes mellitus terápiájának számos gondja az oralis antidiabeticumok újabb hatástani csoportjának kifejlesztéséh...

Az 1960-as évekre a poliovirus által okozott betegséget a fejlett országokban és Magyarországon is sikerült felszámolni a teljes kö...

A szerzők felnőtt Kawasaki-szindrómás betegük esetét ismertetik, akit icterus, hepatomegalia és kóros transzaminázértékek miatt m...

A malignus transzformáció oka a kiindulásul szolgáló sejt genetikai állományának megváltozása, azaz szomatikus mutáció. E geneti...

A hypertoniás betegek életkilátásait alapvetően betegségük szövődményei határozzák meg. Az emelkedő vérnyomás a cardiovascula...

A szerzők az akut pancreatitis különös esetét mutatják be. A fiatal férfinél epekövesség miatt elvégzett cholecystectomia után ...

A szerzők retrospektív klinikai tanulmányt és hosszú távú titánvizsgálatot végeztek a szívműtétet követő mély poststernotomi...

A szerzők összefoglalják az evészavarok közép- és kelet-európai epidemiológiai adatait, amelyek azt igazolják, hogy az evészavaro...

A szerzők 1999. november 15. és 2000. július 15. között 37 primer hyperparathyreosis miatti műtét alatt végeztek intakt parathormon ...

A szerzők 78 éves férfibetegük esetét ismertetik, akinél akut transmuralis myocardialis infarctus következtében a bal kamra szabadfa...

A méhnyakrák és praeblastomatosisainak kialakulásában a magas kockázatú humán papillomavírus-fertőzés bizonyult a legfontosabb ko...

Nagyméretű idegentest endoszkópos eltávolítására ritkán van szükség. A szerzők egy 32 éves fiatalember esetét ismertetik, aki v...

A szerzők a gyermekkori malignus megbetegedések hazai epidemiológiai elemzésének eredményeit mutatják be az Országos Gyermektumor Re...

Ebben a tanulmányban az epidermális növekedési faktorreceptor (EGER) és a c-erbB-2, c-erbB-3, valamint c-erbB-4 onkogének expressziój...

A kórházi ellátás értékelésére az akkreditációs eljárásokban gyakran alkalmazott, evidenciákra támaszkodó indikátorok az aku...

A szerzők akut leukaemiában a betegségek molekuláris alapjaként ismert kiméra gének termékeit mutatták ki és követték mennyiség...

A szerzők a klinika két évtizedes anyagában a hímvessző és a herezacskó súlyos szövetelhalással járó elváltozásait foglalják...

Az adrenomedullin 52 aminosavból álló peptidmolekula, melyet eredetileg emberi phaeochromocytomából izoláltak. Lokálisan autokrin és...

Az elmúlt években az analgetikum-nephropathia képalkotó eljárással történo diagnosztikájának kidolgozása nagy fokban növelte a b...

Genetikai amniocentesissel igazolt 13-as trisomia miatt került sor vetélésindukcióra az 50 éves betegnél. A magzat cyclopiát, probosc...

A szerzők az ösztrogén-receptor gén Xbal, a D-vitamin- receptor gén Bsml és a kalcium-érzékelo receptor gén A986S polimorfizmusait ...

A szerzők bemutatják a - Magyarországon még kevéssé elterjedt - nukleinsav-amplifikációs (felsokszorozó) módszert, amellyel a hepa...

A szerzők retrospektív tanulmányukban a magas frekvenciás lélegeztetés alkalmazhatóságát vizsgálják praeeclampsiával szövődöt...

A gyulladásos bélbetegségekben (IBD) az anaemia, a thrombocytosis (különösen Crohn-betegségben), az alapfolyamat súlyosságát is j...

A szerzők tanulmányukban azt vizsgálták, hogy alkalmas módszer-e a szájnyálkahártya és perifériás vérkenet-preparátumokon tört...

A gépjárművezetés sajátos tevékenység, melyre vonatkozóan orvosilag felvetődik a kérdés, hogy az adott személy képes-e ellátni...

A krónikus lymphoid leukaemia (CLL) a leggyakoribb felnottkori leukaemia, melyet a monoklonális CD5 + B-lymphocyták akkumulációja jelle...

A szerzők 1476 essentialis hypertoniában szenvedo beteg (774 férfi, 702 nő) esetében vizsgálták a cardiovascularis rizikófaktorokat,...

Az atherosclerosis kialakulásának korai fázisában endothel-diszfunkció mutatható ki. A dyslipidaemiás állapotokban kóros endothelfu...

A Budapesti Stroke Adatbank 500 akut stroke-betegének 28 napon belüli, azaz korai halálozási rátája 17%: Az egyéves halálozási ará...

A hypertonia a terhesség anyai és magzati szövődményeinek legfontosabb oka. A lepényi elégtelenség patofiziológiájának részletes...

A szerzők a magyar orvosképzés stratégiai célrendszerét vázolják fel, a korszeru egészségügyi rendszerek emberi eroforrás-igény...

Az örökletes hasnyálmirigy-gyulladás (herediter pancreatitis) a pancreas dominánsan öröklodo, autoszomális, idült gyulladásos megb...

A háromdimenziós digitális radiológiai képalkotó eljárások és a számítógépes háttér fejlodése lehetővé tette az emberi tes...

A hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptidet, vagy angol neve alapján mozaikszóval PACAP-ot, 1989-ben izolálták Miyata és mts...

A Helicobacter pylori (H. pylori) cagA génjének jelenléte fokozza a gyomornyálkahártya proliferációját és a baktérium virulenciáj...

Primer biliaris cirrhosisban (PBC) gyakori a fokozott csontvesztés és az osteopenia. A szerzők a metabolikus eredetu csontvesztés súlyo...

A szerzők a Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinikáján 1995 januárjától 1999 decemberéig 74 betegen 81 alkalommal elvégzett or...

A szerzők a vinpocetin agyi glükózmetabolizmusra gyakorolt hatását vizsgálták pozitronemissziós tomográfiával (PET), territorialis...

A szerzők 20 súlyos Guillain-Barré-szindrómás beteg klinikai adatainak retrospektív feldolgozását végezték el. Az 1986 és 1998 k...

A szerzők hipotézise az volt, hogy a fiatalkori primer mélyvénás thrombosisban szenvedokben a thrombosishajlam az uteroplacentaris keri...

A biatrialis ingerlés ígéretes nonfarmakológiás terápia gyógyszerrezisztens, paroxizmális pitvarfibrilláció megelozésében. A bia...

Az utóbbi idoben a bakteriális fertozések leküzdése a klasszikus antibiotikumokkal szembeni rezisztencia fokozódó elterjedése, multi...

A Framingham és más epidemiológiai tanulmányok bizonyították a HDL és a triglicerid közötti inverz összefüggést. Mások a HDL-ne...

Az enyhe és középsúlyos dehidrációval járó csecsemokori hasmenés kezelésében dönto fontosságú a 3-4 óra alatt történo gyors...

1986-1999 között a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. sz. Belgyógyászati Klinikáján 1519 beteg esetében...

A szerzők pozitronemissziós tomográfia módszerével vizsgálták a vestibularis rendszer agyi vetületét egészséges, jobbkezes egyén...

Ezen munkában a szerzők Helicobacter pylori-fertőzött primer Raynaud-szindrómás betegekben a baktérium eradikációjának a tünetekr...

A szerzők az első magyarországi eset ismertetésével kívánják felhívni a figyelmet az onkogén osteomalaciára és a kórkép patome...

Az orvostudományt régóta foglalkoztatja a xenotranszplantáció, idegen fajok szerveinek (sejtjeinek, szöveteinek) emberbe ültetéséne...

Az eosinophil kationos protein (ECP) szérumszintje allergiás megbetegedésekben megnő. A szerzők tehéntejfehérje-érzékeny betegei k...

A biventricularis ingerlés kezdeti klinikai eredmények alapján hatékonynak mutatkozik súlyos bal kamra dysfunctióval és intraventricu...

A H. pylori-fertőzés befolyásolja a gyomornyálkahártya megnövekedett proliferációs aktivitását, a pontos mechanizmus azonban még ...

A szerzők egy 58 éves férfibeteg esetét ismertetik. A beteg korábbi anamnézisében 1991-ben beszédzavar, bal oldali hemiparesist okoz...

A coeliakia a vékonybél leggyakoribb malabsorptióhoz vezető betegsége, melyet a gabonafélék (búza, rozs, árpa és lehetségesen a z...

Ruzsovics Ágnes dr., Molnár Béla dr. és Tulassay Zsolt dr. Semmelweis Egyetem Budapest, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyá...

Az összefoglaló referátum a "kínai tea" által kiváltott nephropathia és annak egyéb szervkárosodásokat okozó veszélyeire hívja ...

A hereditaer angioneuroticus oedema a C1-észteráz inhibitorfehérje hiányában kialakuló, autoszomális dominánsan öröklődő kórké...

A szerzők vastagbélrák agyi áttéte mellett kialakult agyi mélyvénás thrombosisban szenvedő betegük esetét ismertetik, valamint á...

Az immunfenotípus-meghatározás jelentősen hozzájárul az akut leukaemiák osztályozásának pontosításához és különösen hasznos...

Az atherosclerosis folyamatának korai szakaszában fontos szerepet játszik a keringő sejtek vascularis endotheliumhoz történő adhézi...

A szerzők a Turner-szindróma nagyon ritka családi előfordulásáról számolnak be, a 45,X/46,X,r(X) karyotypusú anya gyűrűkromoszóm...

A vizsgálat célja 12 hónapos növekedési hormonnal végzett hormonpótló kezelés hatásának elemzése felnőtt növekedési hormonhi...

A progresszíven emelkedő intenzitású fizikai terhelés során egyes élettani mutatók nem lineárisan változnak a terheléssel és az ...

A szerzők áttekintést adnak a hasnyálmirigyrák somatostatin-kezelésének klinikai tapasztalatairól. Terápiás célra jelenleg 3 soma...

Az invazív aspergillosis központi idegrendszeri manifesztációjának egyik lehetősége, amikor a sinus sphenoidalis falán keresztül a ...

Szívsebészeti műtéteket követő posztoperatív szakban gyakori szövődmény a pitvarfibrilláció. A posztoperatív pitvarfibrilláci...

A szerzők méhen kívüli szimultán terhességgel szövődött, méhen belüli ikerterhesség esetéről számolnak be. Ilyen kórképről...

A von Willebrand-betegség a von Willebrand-fehérje minőségi vagy mennyiségi zavara által jellemzett örökletes vérzékenység. A bet...

A fájdalom a kellemetlen inger érzékelésén és lokalizálásán kívül számos más agyi tevékenységet indít el, különböző vál...

A praeeclampsia és az eclampsia az anyai morbiditás jelentős hányadáért tehető felelőssé. Ezen belül a központi idegrendszeri vá...

A krónikus myeloid leukaemia klonális myeloproliferativ őssejtbetegség. Citogenetikai markere a Philadelphia-kromoszóma (Ph) vagy a BCR...

A szerzők thrombophilia és colitis ulcerosa együttes előfordulásáról számolnak be. Elemzik a szakirodalom idevonatkozó megállapít...

A szerzők Magyarországon 1974-1997 között nyilvántartott 359 Down-szindrómás szívbeteg csecsemő és gyermek életkilátásait vizsg...

Szerzők jelen tanulmányukban Sjögren-szindróma és myeloma multiplex társulásának 2 esetét mutatják be. Nagy beteganyag vizsgálat...

Az arteria radialist mint artériás graftot egyre többen alkalmazzák a koszorúerek sebészetében. A szerzők által leírt endoszkópos...

A két intézetben 1992 januárja és 1998 decembere között 196 betegben (123 férfi és 73 nő) történt PTCA 70 éves vagy idősebb kor...

Az intervenciós radiológia viszonylag új módszerei közé tartoznak a mágneses rezonancia elvén alapuló, MR-képalkotással vezérelt...

A szerzők 15 Prick-teszttel igazolt pollenallergiás gyermeknél pollenszezonon kívül nazális öblítőfolyadékban mérték az interleu...

A diszkordáns binokuláris látás elterjedt állatkísérleti modellje a laminotomiával indukált strabismus. Mindeddig nem fordítottak ...

A szerzők rövid áttekintést nyújtanak a scientometria bonyolult témájáról, különös tekintettel az orvostudományokra. Tárgyalj...

A myelodysplasiás syndroma (MDS) fő klinikopathologiai sajátossága a funkcionális csontvelő-elégtelenség, a hypercellularis, ineffec...

A szerzők a vesepótló kezelések költséghatékonysági vizsgálatának életkilátásokra vonatkozó eredményeit ismertetik. A vizsgá...

A proteinkináz C (PKC) a jelátvitelben betöltött központi szerepe miatt vonzó és ígéretes célfehérjeként szolgál különböző ...

A szerzők 1996. december és 1998. szeptember között összesen 32 májdaganatos betegnél alkalmaztak lokoregionális lipiodolos kemoembo...

Az elmúlt évtizedben a neuroradiológia és a sugárterápia technikai fejlődése jelentős szemléletbeli és gyakorlati változást hoz...

A minimális reziduális betegség a tumoros elváltozások- lymphomák (például follicularis lymphoma) vagy szolid tumorok- kezelése ut...

A terhesség alkalmával, ami ugyan természetes állapot, komoly veszély fenyegetheti olykor mind a leendő anyát, mind a várva várt gyermekét. Tíz-húsz várandós kismama közül átlagosan egynél fordul ...

210 terápiás és spontán abortuszon végzett foetalis autopszia revíziója kapcsán a szerzők az 1992 és 1999 közötti periódusban 1...

A 18-as kromoszóma rendellenességeinek kialakulását 18-triszómiás esetek és a 18-as kromoszóma különböző szerkezeti rendelleness...

A szerzők a magyarországi vesepótló kezelésekkel foglalkoznak. felfogásuk szerint a betegáramlást tekintve a vesepótló kezelések ...

A krónikus hepatitisre a gyulladásos reakción kívül a hepatocyták pusztulása jellemző. A necroinflammatiót kompenzatorikus prolifer...

A szerzők egy 42 éves nőbeteg esetét ismertetik, aki epigastrialis fájdalmak és fogyás miatt kereste fel egyetemüket. Az endoszkópo...

A nemzetközi multicentrikus gyógyszervizsgálatok adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy az egyes vizsgálatokba bekerült b...

A recidiváló polychondritis ritkán diagnosztizált megbetegedés, melyre jellemző a porcszövet rohamokban visszatérő, fokozatosan des...

14-sejtes non-Hodgkin-lymphomában (NHL) szenvedő betegeknél az immunglobulin nehézlánc (IgH) gén klonális átrendeződése markerkén...

A szerzők 14-70 éves szezonális allergiás rhinitisben szenvedő betegeken vizsgálták a mometazon furoát (MF) glükokortikoid orrspray...

A szerzők 20 éves, l. típusú osteogenesis imperfectában szenvedő férfi esetét ismertetik, akinek membranosus típusú kamrai septumd...

Becslések szerint a házaspárok 15-20%-a szenved meddőségben. A reproduktív biológia fejlődése tette lehetővé ezen párok kezelés...

Thoracoabdominalis aortaaneurysma-műtétek egyik legveszélyesebb szövődménye a paraplegia, amelynek előfordulási gyakorisága irodalm...

Két magyar pszichiáter, akik közül az egyik epileptológiai, a másik pedig antropológiai képzettséggel is rendelkezik, többszöri, ...

A szerzők egy olyan B-CLL-ben szenvedő beteg esetét ismertetik, akinek törzsén és az alsó végtagjain a betegség diagnózisa után e...

A szerzők epidemiológiai helyzetfelmérést készítettek azzal a céllal, hogy megállapítsák, mennyi veleszületett szívhiba került ...

Az ischaemia/reperfusio okozta neuronalis károsodásban az intracellularis Na+-koncentráció-emelkedés egyrészt fokozott energiaigényt ...

Az elmúlt években mind a Crohn-betegség, mind a colitis ulcerosa patogenezisének megértésében jelentős előrehaladás történt, de ...

A B-catenin egy folyamatosan termelődő citoplazmaprotein, amelynek kulcsszerepe van mind az E-cadherinmediált sejt-sejt adhézióban, min...

A szerzők 3 eset kapcsán ismertetik a hazánkban kevéssé ismert Gardner-szindrómát, melynek legfőbb jellemzői a malignizálódó vas...

A máj központi szerepet játszik az alvadás prokoaguláns és természetes antikoaguláns enzimjeinek, fehérjéinek szintézisében és ...

A betegség, elesettség, akut vagy krónikus fájdalom olyan pszichés állapottal jár, amelyben az ember fokozottabban érzékeny minden ...

A Jehova tanúi vallási közösség az 1870-es években alakult, és a közösség 1945-ben kimondta, hogy a vértranszfúzió Isten törv...

A neutrális endopeptidáz (neprilysin; EC 3.4.24.11) az ügynevezett kefeszegély-membránokban található (többek között az epeutakban...

A primer tumorok diagnosztikájában és terápiájában jelentős fejlődés ment végbe a közelmúltban, azonban a klinikai onkológia le...

A magas stroke-morbiditás és mortalitás mérséklésének egyik lehetséges stratégiája a magas rizikójú betegek kiválasztása és g...

A H. pylori kimutatása a gyomornyálkahártyában számos módszerrel lehetséges. Vizsgálataink célja az volt, hogy ezeknek a módszerek...

A szerzők 14 esetben (2 konverzió) végeztek adrenalectomiát hátsó lumbotomiás behatolásból, "minimálinvazív" retroperitoneoszkóp...

A szerzők retrospektív tanulmányukban 20 év alatt haemophilia A és B miatt a genetikai tanácsadásukhoz forduló esetek 149 terhesség...

A szerzők fiatal nőbeteg esetét ismertetik, akit hónapok óta tapasztalt thrombocytopenia miatt vizsgáltak. Fizikális statusában mér...

A szerzők egy sokkos állapotot okozó rupturált bal kamra aneurysma sikeres sebészi kezeléséről számolnak be. Az eset kapcsán össz...

Az autoimmun kórképek kezelésében merőben új terápiás lehetőségként merül fel az őssejt-transzplantáció. Az állatkísérlete...

Jól ismert tény, hogy Magyarországon - Európa más országaihoz hasonlóan - a korai halálozás trendjeit elsősorban a keringési rend...

Az NIDDM (az ún. nem inzulindependens vagy 2. típusú diabetes mellitus) előfordulása és az NIDDM nephropathia okozta vesepótló kezel...

Intézetünk csecsemő- és gyermekidegsebészeti ambulanciáján 1994 júliusától 1997 végéig 17 gyermeket láttak Chiari I. malformác...

A Parkinson-kór a leggyakoribb idegrendszeri betegségek egyike. Előfordulása a 65 év alatti népességben 1-2 ezrelék, 65 év felett 1...

A nyelőcsőtumorok eltávolításának súlyos posztoperatív szövődménye lehet a szepszis és az ehhez társuló morbiditás és mortal...

A leptospirosis, valamint a hantavírus-fertőzés világszerte elterjedt zoonózisok, amelyeknek mind az epidemiológiája, mind a klinikai...

A szívműtétek kapcsán alkalmazott extracorporalis keringés okozza az adult respiratory distressz-szindróma esetek közel 15%-át. A sz...

A tanulmány célja egy új típusú pótgyomor, az aboralis pouch bevezetése totális gastrectomia után, és a pótgyomros betegcsoport m...

A SZOTE Sebészeti Klinikáján 1996. január 1. és 1998. december 31. között 62 esetben végeztük el a rectum középső és alsó harm...

A szerzők 1997. július és 1999. április közt 25 alkalommal kíséreltek meg transperitonealis laparoszkópos adrenalectomiát. Konverzi...

A szerzők áttekintik az akut pancreatitis patofiziológiájának szemléletében az utóbbi években történt változásokat, különös ...

226. A krakkói egyetem
(2000-02-06)
...

A tartós glükokortikoid-kezelés a szekunder osteoporosisok leggyakoribb oka. A betegek csontásványianyag-tartalmának csökkenésére v...

A szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM) olyan anyagok, amelyek az ösztrogén-receptorokon keresztül, szövettől függően ...

A Semmelweis OTE Bőr és Nemikórtani Klinikán 1971 és 1998 között kezelt, majd gondozott 34 dermatomyositises beteg adatait dolgozták...

A szerzők akut femoralis abscessus diagnózissal felvett 47 éves férfibeteg esetét ismertetik. A sürgősséggel elvégzett vizsgálatok...

Az inzulindependens diabetes mellitus legsúlyosabb akut szövődménye és a cukorbeteg gyermekek kórházi kezelésének, valamint mortali...

A szerzők 120 gondozott szisztémás lupus erythematosusos (SLE) betege közül kettőben keletkezett diffúz alveolaris haemorrhagia. Cél...

Több mint harminc éven át a psoriasis vulgaris fumársavészterekkel történő kezelése meglehetősen vitatott volt. Az utóbbi időben...

Az elmúlt években a hazai kábítószer-fogyasztás gyakoriságának ugrásszerű növekedésével párhuzamosan a klasszikus drogok haszn...

A szerzők az emlőelváltozások nagy érzékenységű diagnosztikai módszerét, a dinamikus MR-mammográfiát (dMRM) ismertetik. Retrospe...

A krónikus myeloid leukaemia krónikus fázisában az interferon-kezelés széles körben alkalmazott eredményes kezelési eljárás, amel...

A szerzők intézetében 1960. január 1. és 1997. december 31. között 1097 rosszindulatú petefészek-daganatos beteget kezeltek, közü...

A szerző fél évszázados orvosi tevékenységének élményei alapján elemzi, hogyan vált ezalatt önálló orvosi szakággá a baleset...

A primitív neuroectodermalis tumorok családjába tartozó neuroblastoma nagyfokban változó biológiai viselkedését a daganat molekulá...

A szerzők a hangulat- és szorongásos zavarok előfordulási gyakoriságát vizsgálták a magyar felnőtt lakosság körében egy struktu...

A szerzők az irodalmi adatok alapján összefoglalják a szérum emelkedett trigliceridszintjének csökkentésére alkalmazott fibrátok k...

A papillaris pajzsmirigy (pm.)-carcinoma (cc.) műtét előtti kivizsgálásának legfontosabb eszköze a fizikális vizsgálat, a nyaki ult...

243. Refsum-kór
(2000-01-02)
A szerzők Refsum-kóros betegük bemutatása kapcsán az irodalomban elsőként értelmezik a kórképet pseudo- A-hipervitaminózisként. ...

Az antifoszfolipid-szindrómára antifoszfolipid antitestek jelenléte mellett kialakuló artériás és vénás thromboembolisatio jellemz...

A köpenysejtes lymphoma (KL) egy klinikopatológiai entitás, amely változatos hisztológiai és citológiai megjelenése alapján széles...

A preventív orvostudomány magában foglalja a betegségek kialakulásának megelőzését (primer prevenció), csakúgy, mint a korai feli...

A szerzők a széles körben használt nyomelemkészítmény (Béres Csepp Plusz) daganatok terjedésére kifejtett hatását vizsgálták m...

A szerzők három újszülött kórtörténetén keresztül bemutatják a hydranencephalia klinikai és radiológiai jellemzőit. Elemzik a ...

A gastrooesophagealis reflux-betegség sebészeti kezelésének jelentősége az utóbbi években újra megnőtt. A gyógyszeres kezelés t...

A vegetatív idegrendszer és egyes arrhythmiák kapcsolata régóta ismert. A szerzők a cikkben egy olyan beteg esetét ismertetik, akiné...

A FOSIT (FOSAMAX International Trial) multicentrikus, kettős vak, randomizált vizsgálat volt, amely osteoporoticus postmenopausalis nőkb...

A medullaris pajzsmirigy-(thyroid) carcinomák (MTC) 25%-ában mutatható ki a daganatot okozó hibás gén autoszomális domináns örökl...

A szerzők 1964-1996 között végezték el 1412 személy általános szűrővizsgálatát és az egészségi állapot mellé felvették szo...

A Still-betegség (juvenilis rheumatoid arthritis) felnőttkori formája ismeretlen etiológiájú szisztémás betegség, külön entitásk...

A hasnyálmirigyen végrehajtott sebészi beavatkozások után az exokrin működés hosszabb ideig fennálló diszfunkciójával kell szám...

A synovialis sarcomák mintegy 95%-ában jellegzetes és diagnosztikus értékű reciprok kromoszóma-transzlokáció t(X; 18) (p11,2; q 11,...

Az autoimmun eredetű inzulintermelő béta-sejtek károsodása által okozott cukorbetegség kialakulásának legjobban vizsgálható jelle...

Két prosztaglandin molekulának, a prosztaglandin F2a- nak és a prosztaglandin Ez-nek fontos élettani és kórélettani szerepe van a sze...

Az utóbbi évtizedekben az atópiás megbetegedések és ezen belül az allergiás asthma előfordulása elsősorban a magasabb technikai c...

A hosszú QT-szindróma (LQTS) a testfelszíni elektrokardiogram QT távolságának megnyúlásával jellemzett kórkép, mely malignus arrh...

A szerzők emlőmegtartó műtét és posztoperatív tele-és/vagy brachyterápia utáni bőr és parenchymás mellékhatások kiterjedésé...

A cisztás fibrosis az egyik leggyakoribb veleszületett anyagcsere-betegség. Az utóbbi évtizedben a hazai betegek túlélése és életm...

Egyidejű HHV-6A fertőzés aktiválhatja a HIV-1 lappangását és így gyorsíthatja az AIDS lefolyását, de ebben a folyamatban a HHV-6A...

Az Országos Onkológiai Intézetbe utalt betegek körében a szerzők az elmúlt 5 évben 399 pozitronemissziós tomográfiás (PET)-vizsg...

Tekintettel az ellentmondó irodalmi adatokra, a szerzők intrauterin dystrophiás és koraszülött gyermekek utánvizsgálatát végezték...

A szerzők az epigastrium térfoglalásának differenciáldiagnosztikájában gondot okozó, ritka, jóindulatú gyomortumorok két esetét ...

Bár a gyomorrák előfordulása az elmúlt évtizedekben a fejlett országokban folyamatosan csökken, ma is világszerte az egyik leggyako...

Az öröklődő haemochromatosis a vasanyagcsere autosomalis, recesszíven öröklődő betegsége. A kórkép 6-os kromoszómára lokalizá...

Az otosclerosis multifaktoriális kórkép, amelynek kialakulási mechanizmusaira nézve számos elmélet született az elmúlt egy-két év...

A T-sejtes non-Hodgkin-lymphomák (NHL) többségében a T-sejt receptor (TCR) gének klonálisan átrendezettek. A TCR ?-génátrendeződé...

A gastrointestinalis traktus normális flórájához tartozó Actinomyces israelii ritkán okoz megbetegedést. Az actinomycosis incidenciá...

A malignus lymphomák incidenciája folyamatosan nő. Ez indokolja, hogy azon esetekben is kívánatos gondolni lehetőségükre, amikor az ...

Számos tanulmány igazolta, hogy sinuscsomó-betegségben az izolált kamrai pacemaker-kezelés hosszú távon előnytelen hatású. A kamr...

A kis GTP-kötő fehérjék egyetlen, 21 kD körüli tömegű polipeptidláncot tartalmazó szabályozó fehérjék, amelyek GTP-t kötő fo...

A szerző a távoktatás koncepcióját és módszereit elemzi. A távoktatás definíciója kifejezi a tanár és tanuló földrajzi szepar...

A szerzők tanulmányukban a DOTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 1988 és 1997 közötti szülészeti eseményeiből dolgo...

A szerzők megvizsgálták az inzulinszerű növekedési faktort kötő fehérje-3 meghatározás diagnosztikus értékét az inzulinszerű ...

Az inzulinszerű növekedési faktorok a plazmában kötőfehérjékkel - inzulinszerű növekedési faktorokat kötő fehérjékkel - alkot...

A daganatos betegségek kialakulását a táplálkozás több mechanizmussal befolyásolhatja: a táplálék karcinogén anyagokat tartalmaz...

A szerzők 20 növekedési hormonnal kezelt Turner-szindrómás betegnél végeztek szénhidrátanyagcsere-vizsgálatokat. Céljuk, hogy meg...

A szerzők egy akut myeloid leukaemiába torkolló malignus és egy benignus systemás mastocytosisos esetüket ismertetik. Ennek kapcsán ...

A szerzők 286 Raynaud-szindrómás betegük gondozásával és a mikrocirkulációjuk vizsgálatával szerzett tapasztalataikat összegzik....

A glaukóma krónikus betegség, amely kezelés nélkül vaksághoz vezethet. A szem funkcióromlásának oka a betegségben kialakuló neur...

A mélyvénák trombotikus elzáródása, illetve aplasiája esetén a felületes vénák kitágulnak, emiatt billentyűik gyakran elégtele...

A szerzők 67 éves férfibeteg macroscopos haematuriájának kezelését ismertetik. A betegnél a vérzés fellépése előtt két héttel...

A szerző röviden összefoglalja a gyógyszertervezés új perspektíváit a baktériumok antibiotikum-, illetve a tumorsejtek kemoterápi...

A szerző irodalmi adatok és saját vizsgálatai alapján röviden ismerteti azokat a legfontosabb immunológiai módszereket, amelyek megk...

Pálok László, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) kincstári biztosa aláírta az egyetem menedzsmentje által készített adósságcsökkentő tervet. Ha a pénzügyi és az oktatási tárca képviselője is e...

Az osteoporosis sok országban a leggyakoribb anyagcsere-csontbetegség. Sokat tudunk a betegség kialakulásának patomechanizmusáról és...

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. Sebészeti Klinikáján 13 betegen (6 nőn és 7 férfin) total gastrectomiát végeztek. A műté...

A szerzők 1991 és 1998 között 21 pylorus-megtartásos pancreatoduodenectomiát (PMPD), 32 Beger és 13 Frey szerinti duodenum-megtartás...

Ezen tanulmányban a szerzők beszámolnak Magyarország különböző bortermelő vidékeiről származó vörösborokkal végzett in vitro...

A szerzők három, egymástól igen különböző klinikai képpel, kórlefolyással észlelt mastocytosisos betegük kapcsán bemutatják e...

A költség-haszon-szemlélet terjedése jelentősen közrejátszik abban, hogy az egynapos sebészet világszerte terjed és fejlődik. A b...

A szerzők egy - jelenlegi ismereteink szerint - Magyarországon viszonylag kis számban diagnosztizált betegség nem széles körben elter...

A szerzők 1900 hiszteroszkópos vizsgálat során talált 163 endometrialis polypus kapcsán elemzik az elváltozás előfordulását, az a...

A nem enzimatikus glikáció végtermékei fontos szerepet játszanak a diabeteses szöveti károsodás kialakulásában. Jelen tanulmány a...

Az IgA nephropathia progresszióját a magas vérnyomás kialakulása és fennállása kedvezőtlenül befolyásolja, ezért ezen betegekné...

A Helicobacter pylori patogenetikai szerepe a gyomorrák kialakulásában, mind a diffúz, mind az intestinalis típusú carcinoma esetén e...

Az FDG-PET vizsgálómódszer az agydaganatok malignitási fokának meghatározására, valamint a tumorrecidíva kimutatására eredményes...

Az immunrendszert érintő vírusfertőzések hatására megváltozhat a normális citokinegyensúly, amely betegségek tüneteihez vezethet...

A közlemény célja az acut myocardialis infarctus igen korai szakában alkalmazható olyan korszerű módszer bemutatása, melynek eredmé...

Szerzők az Egészségügyi Világszervezet egészség meghatározásából kiindulva indokolják az életminőség vizsgálatok fontosság...

38 éves férfi HCV okozta cirrhosis hepatis végstádiumában májátültetésen esett át. 3 hónappal később súlyos cholestasis, jelen...

A HHV-6A in vitro fokozza az immunsejtek felszínén a CD4 molekulák kifejeződését, együttes fertőzésekor elő- segíti a HIV szaporo...

A szerzők egy új direkt pancreasfunkciós teszt, a széklet elasztáz-1 meghatározás diagnosztikus értékét vizsgálták krónikus pan...

A karbonil stressz a szabad gyökök, a nem-enzimatikus glikáció és az anyagcsere folyamatai során termelődött reaktív aldehidek szö...

A TIPS egyre szélesebb körben alkalmazott intervenciós eljárás a portalis hypertensio csökkentésére. Segítségével az oesophagusva...

A cathepsin B (CATB) és cathepsin L (CATL) (cisztein proteázok), valamint a szerin proteázok közé tartozó urokinase-plasminogen activa...

A távoktatás és az internet természetes kapcsolatából kiindulva a szerzők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy kifejlesszenek egy...

Egyelőre nem adja ellenjegyzését Pálok László, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) kincstári biztosa a szakszervezet által kért 13 százalékos béremeléshez. A biztos újabb javaslatokat vár az eg...

A szerzők egy 55 éves nőbeteg adatait ismertetik, akinél extensiv anterior infarctust követően jelentős kiterjedésű csúcsi aneurys...

A gyomorrák világszerte az egyik leggyakoribb szolid daganat. Annak ellenére, hogy kórismézésében és a kezelésében történtek el...

Krónikus schizophreniában szenvedő betegben agyi vérátfolyás eltérések mutathatók ki. Az agyi működészavar, aktivációs tesztek...

A szerzők fludarabinnal kezelt betegeik hosszú távú követése során szerzett megfigyeléseikről számolnak be. 1993-1997 között 9 k...

Az elmúlt alig több mint egy évtizedben a H. pylori (újra)felfedezése gyökeresen átalakította a gastroduodenalis fekélybetegségrő...

Az idegsejtek közötti információátvitelben kulcsfontosságú neurotranszmitter-receptorok megismeréséhez egyik alapvető eszközünk ...

A heparinkezelés klinikailag legfontosabb szövődménye az ún. immun típusú, életveszélyes vérzést okozó, s gyakran progresszív, ...

A K-ras mutáció diagnosztikus és prognosztikus értéke colorectalis carcinomában a kiterjedt és intenzív vizsgálatok ellenére sem e...

A SOTE sztrájkbizottságának mai ülésén sem terjesztett elő új ajánlatot az intézmény vezetősége. A szakszervezet és a sztrájkbizottság újabb tíz nap türelmi időt adott, azt azonban kilátásba helyezték...

A SOTE költségvetésében biztosítható a béremelés fedezete - ezt állapította meg az intézmény adósságkezelésére létrehozott ad hoc bizottság azt követően, hogy áttekintette az egyetem pénzügyi helyzeté...

A szerzők ritkán előforduló appendix carcinoid és Crohnbetegség (CD) együttes előfordulását ismertetik. Nőbetegük esetében a ca...

A közelmúltban egy új humán hepatitis vírust, a hepatitis G vírust sikerült izolálni és azonosítani. Vizsgálatunk célja hemodial...

326. A vörös szem
(1999-07-18)
A szerző összefoglalja a vörös szem okait, a subconjunctivalis suffusiót és a különböző típusú hyperaemiákat, megjelölve, hogy...

A regionális betegellátás elvének és gyakorlatának megfelelően hazánkban a koraszülött-ellátás centrumokban történik. Ennek k...

Az atherosclerosis kialakulásában a szervezetben állandóan termelődő szabad gyököknek jelentős szerep jut. A fehérvérsejtek rész...

Értesülésünk szerint várhatóan teljesül a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 6600 dolgozójának követelése, megkapják a 13 százalékos béremelést. Mint arról lapunk is beszámolt, július 1-jén figyelmezte...

A szerzők a POTE Női Klinikán 1960-1997 között 92 rosszindulatú granulosasejt-daganatos beteget kezeltek. A legfiatalabb 14, a legidő...

A látást befolyásoló degeneratív-dystrophiás megbetegedések a szaruhártyában, a szemlencsében, az üvegtestben, a retinában, vala...

A gyermekkori asztma kezelésében fő célunk, hogy elérjük az összes akut tünet oldódását és ezen túlmenően ha kell - olyan prof...

Szerzők a szervezett lakossági emlőrákszűrésnél talált rákoknak és a nem szervezetten, hanem panaszaik miatt alkalomszerűen mammo...

A szerzők áttekintést adnak az állatok, főleg a kutya és a macska belső élősködői közül elsősorban a férgek (helminthek) azon...

A tanulmány célja: Korai emlőrák konzervatív műtétje után a tumorágy egyedüli, szövetközi irradiációjának mint új terápiás...

Hodgkin-kóros és nem-Hodgkin lymphomás betegekben az emberi 6-os herpeszvírus DNS-szekvenciáit, antigénjeit, a velük szembeni emelked...

A XX. század második felétől egyre nagyobb jelentőségű az az infrastrukturális közeg, amelynek keretében az orvostudomány működ...

A szerzők egy 36. gestatiós hétre, 2800 g-mal született bélperforáció miatt ismételten operált csecsemőben a jobb v. subclaviába ...

339. Sztrájk lesz a SOTE-n?
(1999-06-24)
Egyelőre elkerülhetetlennek ítéli a július 1-jére hirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkot a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) sztrájkbizottsága. Berki Zoltán, a szakszervezet titkára ...

A szerzők esettanulmányukban egy alkoholos hallucinózisban szenvedő beteg feleségénél kialakult indukált hallucinózis esetét elemz...

A szerzők ismertetik a laparoszkópia történetét, az urológiai sebészetben való alkalmazásának hazai és külföldi fontosabb állo...

A szerzők összefoglaló tanulmányban foglalkoznak az embryo-fetopathologia genetikai tanácsadásban felmerülő legfontosabb kérdéseiv...

A per os táplálkozni nem tudó betegek szondatáplálásra szorulhatnak. A mesterséges enteralis táplálás ma legelfogadottabb módja a...

A daganat elleni gyógyszeres terápia sikerét jelentősen befolyásolja a citosztatikumok megfelelő adagolásban és ütemben történő ...

A hyperthyreosis radiojód kezelése Magyarországon ambuláns ellátás keretében 1993 óta végezhető. A szerzők közleményükben 118 ...

A szerző a szegedi középiskolások körében vizsgálta a leggyakoribb pszichoszomatikus tünetek előfordulását és az egészség ön...

A sejtek szabályozott keletkezése és pusztulása (apoptózis) kulcsfontosságú a szervezet homeosztázisának fenntartásában. E két b...

A szerzők egy 64 éves férfibeteg esetét ismertetik, áttekintik az adenomyomatosis radiológiáját és patológiáját. A képalkotó v...

A szerzők ismeretlen eredetű diffúz kétoldali disszeminált tüdőbetegség miatt 1990 és 1997 között 208 betegen összesen 224 alkal...

Ötéves periódus alatt több mint ezer krónikus vírushepatitises beteget vizsgáltak egységes diagnosztikai és therapiás kritériumok...

Az újabb hatóanyagok klinikai vizsgálati eredményeinek, valamint a toxikus mellékhatások sikeres elhárításának tulajdonítható, h...

Tartós (fél-egy évig alkalmazott) interferon-alfa kezeléssel krónikus C hepatitises betegekben csak az esetek mintegy 20%-ában lehet e...

A HHV-6A és B változatai, valamint a HHV-7 magyarországi előfordulásáról, az elsődleges fertőzés idejéről nincsenek adatok. Ezé...

A szövődményes akut pancreatitis kialakulásában szerepet játszó tényezők között a splanchnicus keringés funkciózavarai is felt...

A CT-vezérelt szövethenger biopszia rendszeresen alkalmazott eljárás gócos tüdőelváltozások természetének tisztázására. A tanu...

Két beteg, egy 55 éves férfi és egy 30 éves nő felső gastrointestinalis panaszok miatt végzett gyomorbiopsiás anyagában spirális ...

A paprika hatóanyaga, a capsaicin napjainkban a hólyag fiziológiájának kutatásában és az urológia klinikai gyakorlatában az érdek...

A szerzők 13 osztrák és 13 magyar újszülött köldökzsinór vénából nyert vérmintáiban hasonlították össze a plazma foszfolipi...

A szerzők olyan intervenciós radiológiai módszert ismertetnek, mellyel 12 masszív tüdőembóliás beteget kezeltek sikeresen. Ismertet...

Az ultrahangtechnika fejlődése számos új adattal gazdagította a magzati keringés fejlődéséről, a fejlődési rendellenességek mé...

Az iskola folyosóin hirtelen felgyulladnak a fények, egyenruhás, kutyás rendőrök tucatjai özönlenek be a főbejáraton, és néhány percen belül a diákok már tarkóra tett kézzel a fal felé fordulva, rette...

A Helicobacter pylori carcinogenesisben játszott kóroki szerepe ma már kétségtelennek tűnik. A pontos patomechanizmus ugyan még nem i...

Az excimer lézeres fotorefraktív keratectomia (PRK) egyéves kezelési eredményeinek meghatározása különböző dioptria csoportokban ...

A ceftriaxon 3. generációjú széles spektrumú antibiotikum, amelyet a gyermekgyógyászat területén széles körben alkalmaznak. A sze...

Az interferon-(3-1 b az első farmakon, amely relapszusremisszió kórformájú sclerosis multiplexes betegekben a relapszusok gyakoriságá...

A szerzők 67 éves nőbeteg kórtörténetét mutatják be, akinél kezdetben vesiculosus Sweet syndromának, később pyoderma gangraenosu...

A szerzők célja az volt, hogy megállapítsák, milyen arányban fordulnak elő különböző súlyosságú carotis laesiók stroke-os dia...

381. Az amyloid golyváról
(1999-03-21)
A szerzők az irodalmi ritkaságként észlelt amyloid golyva esetük kapcsán adnak áttekintést a kórkép eredetéről, klinikumáról, ...

A szerzők összefoglaló jellegű közleményükben ismertetik az 5 leggyakoribb allergiás kötőhártya-betegség (a szezonális allergi...

A bizonyítékon alapuló orvoslás alapvető feltétele a bizonyítékok ismerete. Az orvosi beavatkozások hatásosságát vagy hatástala...

A szerzők 56 éves férfi esetét ismertetik, akiben ismétlődő jelentős emésztőszervi vérzést észleltek. A vérzés forrása az il...

A szerzők 149 mellékvese incidentalomás beteg közül 68-nál végeztek hisztológiai vizsgálatot, és közöttük 5 ganglioneuroma volt...

Az egészséges személyeknek javasolt, fittségmegőrző testmozgástól eltérhet a betegek rehabilitációs edzése a következőkben: a ...

A szerzők 48 éves nőbeteg esetét ismertetik, akinél 31 hónappal korábban (1995. 08. 23-án) arteria mesenterica superior occlusio oko...

Hypertonia betegségben típusos angina pectorist okozhat normális coronarogramm mellett a microvascularis coronariabetegség. Ezt bizonyí...

A közleményben a szerzők azt kívánják bemutatni, hogyan lehet minőségi felülvizsgálattal (audittal) a mindennapos klinikai gyakorl...

A szerzők célja a vastagbél simaizomzat elektromos lassú hullám tevékenységének testfelszíni electromyographia módszerével való ...

A szerzők a 99mTc-HM-PAO leukocyta szcintigráfia (LS) diagnosztikus értékét vizsgálták az akut pancreatitises betegek diagnosztikus s...

A juvenilis gégepapillomatosis a gége leggyakoribb benignus tumora gyermekkorban. Kórokozója a human papillomavírus 6-os és 11-es típ...

A szerző áttekintést ad a ciklooxigenáz (COX)-gátlás utóbbi években ismertté vált körülményeiről, különös tekintettel a ké...

A multiplex endokrin neoplasia (MEN) 2 szindróma a medullaris thyreoidea carcinoma, phaeochromocytoma és hyperparathyreosis társulásáva...

A gyomor ún. mucosa asszociált lymphoma (MALT) kóreredete vonatkozásában az elmúlt években számos új és fontos felismerés törté...

A vér magasabb húgysavkoncentrációját mindeddig anyagcsere-egyensúly zavarokkal magyaráztuk, amelyekben felhalmozódik a purin nukleo...

A szerzők 1991-ben a Debreceni OTE Szívsebészetén egyszerű és olcsó módszert vezettek be a mitralis billentyű elégtelenségének m...

398. Muir-Torre-szindróma
(1999-01-31)
A Muir-Torre-szindrómában szenvedő betegekben többszörös visceralis tumor mellett a bőrben sebaceus tumorok és keratoacanthomák for...

A magatartás-orvoslás az orvostudomány igen gyorsan fejlődő interdiszciplináris területe, amely az emberi magatartás biológiai és ...

A melanoma malignum prognózisának megítéléséhez számos marker szerepét vizsgálták, azonban eddig egyik sem váltotta be a hozzá f...

A szerzők feldolgozásukban a nyitott szívműtéteket követő alacsony perctérfogat szindróma (LCO) lehetséges rizikótényezőit és ...

A méhnyakrák kialakulásában a human papillomavírusfertőzés fontos kockázati tényezőnek bizonyult. A szerzők multicentrikus felmé...

A szerzők 18 család 22 tagjánál végeztek részletes véralvadási és genetikai vizsgálatokat, akikben véralvadási vizsgálat során...

Tanulmányukban a 7 napos clarithromycin (2 x 500 mg) + amoxicillin (2 x 1000 mg) + pantoprazol (40 mg) (I. csoport, 48 beteg), illetve a 14...

Szívelégtelenség számos szívbetegség (térfogat- vagy nyomásterhelés, contractilitási zavar) következményeképpen alakulhat ki, k...

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1918-ban kapta Howell és Holt első részletes közleményében a heparin nevet az a mukopoliszacharida-keverék,...

A marihuána immunszuppresszív hatásai közül a természetes ölősejtek tevékenységének gátlása jelentős. A HIV szintén gátolja ...

A paraneoplasiás szindróma részjelenségeként, különböző humán tumorok kíséretében, viszonylag ritkán ún. "paraneoplasiás nep...

A technikai feltételek javulása és az egészségügyön belüli folyamatok jobb kontrolljának igénye lehetővé és szükségessé tett...

A felületi EKG 12 elvezetésében észlelt QT távolságok közötti különbség (QT diszperzió) a kamrai repolarizáció helyi megválto...

A krónikus mellűri gennyedések eredményes sebészi kezelése az esetek jelentős részében nagy műtéttel vagy nagy mellkasi műtétek...

A szerzők 17 hónap alatt 101 olyan betegüket vizsgálták nagy felbontóképességű komputertomográfiával, (HRCT) akiknél a mellkasr...

A fragilis X szindróma a leggyakoribb öröklődő szellemi retardáció. A betegség oka a fragilis X szellemi retardáció gén első exo...

Magyarországon először közölt MEN IIB (multiplex endokrin neoplasia) esetismertetése kapcsán a szerzők irodalmi adatok alapján öss...

Terhesség során a leggyakoribb anyai halálok a thromboemboliás komplikáció. A szerzők 32 thrombophiliás terhes 60 terhességének th...

A szerzők a szomatosztatin és a kortikotrop releasing hormon együttes hatását vizsgálták a hypophysis-mellékvese- kéreg rendszer é...

Az óriássejtes interstitialis pneumonia (GIP) ritkán előforduló megbetegedés. A kórképről első leírása óta csak kevés szakirod...

A mágneses rezonancia cholangiographia az MR-nek egy új alkalmazási területe, melynek segítségével a májepeútrendszer betegségeir...

A Kaposi-sarcomához asszociált herpeszvírus vagy humán herpeszvírus-8 patogenetikai szerepe a Kaposisarcoma kialakulásában mára szé...

A hugyúti rendszerben intraluminalisan elhelyezkedő benignus fibroepithelialis polyp a gyermekkorban ritka elváltozás. Lokalizáció sze...

A dolgozat az idiopathiás hypercalciuria etiológiai szerepét, feltételezett patomechanizmusát és az ajánlható kezelési módokat tek...

A kilencvenes években a specifikus DNS szekvenciák citológiai, valamint paraffinos metszet preparátumok interfázis magjain is elvégezh...

Gyermekkorában malignus betegségből gyógyult 20 fiatal felnőtt 21 gyermekének részletes antropometriai, diszmorfológiai és citogene...

A szerzők bemutatják a multiplex endokrin neoplasia (MEN) 2a típusú pajzsmirigy-carcinoma familiáris halmozódását egy család kórt...

A búzacsíra fermentálása révén 0,04% szubsztituált benzokinon tartalmú, per os adagolható készítményt (MSC) állítottak elő ma...

A szerzők a tanulmány során 116 egészséges véradó plazmájának endotoxin szintjét határozták meg. Fizikális és laboratóriumi v...

Számos új megfigyelés bizonyítja, hogy a transzplantációt követően a beültetett szív vegetatív szabályzása helyreáll. A szerz...

Az analgetikum-nephropathiát legalább kétféle analgetikumot, nem szteroid gyulladásgátlót és hozzászokást kiváltó szereket (coff...

A Meckel-diverticulum radiológiai módszerrel való kimutatása nehéz feladat. Esetünkben vékonybél-passage vizsgálattal sikerült ezt...

A pancreas divisum a hasnyálmirigy leggyakoribb congenitalis fejlődési rendellenessége, mely a populáció 5-10%-ában lelhető fel. Az ...

A közlemény két család két testvérpárját ismerteti. Az első családban mindkét gyermeknél összetett szívfejlődési rendellenes...

A multiplex endokrin neoplasiák ritkán előforduló, örökletes betegségek. A szerzők multiplex endokrin neoplasia 2A típus esetét is...

A szerzők súlyos, sebészi ellátást igénylő hasűri fertőzésben szenvedő 34 beteg prospektív, randomizált vizsgálatában vetett...

Mi a klinikai és mentálhigiéniai lélektan? Hogyan épült be az egészségügyi ellátó rendszerbe, mint tudományág és professzional...

A szerzők a hepatitis C vírus által okozott hepatikus és extrahepatikus kóros folyamatokat tárgyalják a vírus által okozott krónik...

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján malignus tumor miatt az elmúlt hét év alatt elvégzett radik...

Az orvosi pszichológia központi kérdése az orvos-beteg kapcsolat minősége. Ebből a szempontból sajátos a nőgyógyász és a betege...

A szerzők ritka neurocutan dysplasiában szenvedő betegük esetét ismertetik. A gyermeknek már születésekor macrocraniája, jobb oldal...

A szerzők azt vizsgálták, hogy kimutatható-e az agyi keringészavar kialakulásával összefüggő haemostasis eltérés olyan 50 év al...

A szerzők olyan beteg esetét ismertetik, akinél in vitro fertilizáció során ultrahangvezérelt transvaginalis folliculuspunctiót vég...

A szerzők a malignus haematologiai kórképek áramlási citometriás immunfenotipizálása során a CD45 vs. SSC kapuzás előnyeit vizsg...

A carcinoid tumorok a gastrointestinalis daganatok ritka formái, azok mintegy 2%-át teszik ki, azonban gyakoriságuk növekvő tendenciát...

A pentoxifyllinnek, amelyet érbetegségek kezelése során alkalmaznak, többféle immunológiai hatása is van. A szerzők ezek közül a ...

A szerzők osztályukon fél év alatt észlelt négy spontán retroperitonealis haematoma esetét ismertetik. A betegek átlagosan három n...

A paracetamol májkárosító hatása jól ismert, szórványosak az ismeretek vesekárosító hatásáról. Krónikus alkoholfogyasztók es...

A gyógyszerallergia diagnózisa aprólékos anamnézisfelvételből, laboratóriumi vizsgálatokból és provokációs próbából áll. A ...

A szerzők retrospektív módon vizsgálták az antifoszfolipid antitestek: 1. a kofaktorfüggő antikardiolipin; 2. a plazma kofaktor ellen...

A szerzők a Debreceni OTE Radiológiai Klinikáján átlagosan 3,5 évvel korábban katéteres percutan kőoldással kezelt betegek közül...

A diabetes mellitusban szenvedő betegekben a betegség korai, microalbuminuriával nem járó fázisában is gyakran megfigyelhető a glome...

A rekombináns aktív VII-es alvadási faktor (rFVIIa) hatásmechanizmusát és hatékonyságát tekintve új lehetőséget kínál több, s...

Az akut pancreatitis miatt bekövetkező halálozás fő oka a pancreasnecrosishoz társuló septicus állapot. 1986 óta klinikánkon 155 b...

A szerzők 1993 és 1997 között vizsgált 185 herebiopsia alapján elemzik a klinikai diagnózisokat és a kórszövettani leleteket az az...

A szerzők egy új mikroanalitikai módszerrel vizsgálták 41 egészséges egyén és 87, egyéb (képalkotó) eljárásokkal klinikailag i...

Szisztémás candidiasis renalis érintettséggel viszonylag ritkán fordul elő fiatal csecsemőkben. A szerzők 4,5 hónapos volt koraszü...

A tápcsatornai vérzések, amelyek előfordulási gyakorisága 100000 felnőtt lakosra évente 100 körül mozog, mindig komoly diagnosztik...

A szerzők a terhesség 15. és 26. hete között, a magzati karyotypus meghatározása céljából végzett 199 cordocentesis kapcsán vizs...

A szerzők az elmúlt két évben 28 olyan beteget vizsgáltak, akiknek allergiás légúti tünetek mellett hasi panaszaik is jelentkeztek....

Az arrhythmiák keringési következményei nem mindig nyilvánvalóak, s a tüneteket gyakran csak az egyéb hemodinamikai tényezőkkel ö...

A szerzők 36 krónikus myeloid leukaemiás (CML) betegben HLA identikus testvér donor csontvelővel végzett transzplantáció során a ha...

A szerzők hepatocellularis carcinoma (HCC) kuratív resectiója utáni szekvenciális lokális recidíva és távoli (tüdő-) metastasisba...

A szerzők 66 erectilis dysfunctióban szenvedő betegben mérték a szérum össztesztoszteron és a nyál szabad tesztoszteronszintjét. A...

A legutóbbi évek molekuláris genetikai kutatásai hét gén, a beta-miozin nehéz lánc, troponin T, a- tropomiozin, miozinkötő C fehé...

A myeloproliferativ betegségekben észlelhető thrombocytosisok elkülönítése a reaktív vagy szekunder thrombocytosisoktól időnként ...

Célkitűzések: A hepatitis C vírus fertőzés (HCV) az utóbbi évek egyik legkiterjedtebben vizsgált kórképe. Krónikussá válása g...

A Poser-féle kritériumrendszer szerinti klinikai és laboratóriumi vonatkozásban definitív sclerosis multiplex diagnózis megállapít...

Az evolúciós időléptékkel kialakult alkalmazkodási folyamatokhoz képest a modern életviszonyok igen rövid időtávon belül teszik ...

A vesetranszplantáció korai és késői posztoperatív szakában számos szövődmény léphet fel. A szerzők jelen munkájukban 1979 okt...

Munkánkban in vitro megközelítésből vizsgáltuk a humán rekombináns növekedési hormon (rhGH) immunrendszerre kifejtett hatását. L...

A krónikus myeloproliferativ betegségek a csontvelői őssejt neoplasticus betegségei. Jellemző e betegségekre, hogy egy vagy több hae...

Célkitűzések: A szerzők újszülött- és fiatal csecsemőkorban diagnosztizált primer vesicoureteralis reflux (VUR) eseteiben összeha...

A vérkeringésbe jutott (metasztatikus) daganatsejtek kimutatása és vizsgálata már több évtizede célja az orvostudományi kutatások...

A szerzők a Semmelweis OTE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1990. és 1997. július 1. közötti 7 éves beteganyagában k...

A fejfájáspanaszok túlnyomó többségét az elsődleges fejfájások (migrén, tenziós, cluster típusú, különleges fejfájások) ok...

Az interleukin-6 multifunkciós citokin, mely számos immunológiai és egyéb sejtélettani folyamat szabályozásában vesz részt. Hatás...

A szerzők pereljárás alatt levő, orvosi szakvéleményadást igénylő esetek kapcsán szerzett tapasztalataikat ismertetik. Az esetek t...

Szerzők a Prader-Willi-szindróma laboratóriumi diagnosztizálására reverz transzkripciós polimeráz láncreakciót vezettek be, amelyn...

A diagnosztikus eljárások fejlődésével újra szükségessé vált a dobüreg inframakroszkópos anatómiájának leírása, melynek ki ...

A szerzők 1997. április 3. és augusztus 14. között négy laparoszkópos adrenalectomiát végeztek: három bal és egy jobb oldalit. H...

A hydrocephalus internus miatt beültetett ventriculo-atrialis (VA) és ventriculo-peritonealis (VP) shuntök fertőződhetnek, aminek szöv...

A carotis sinus syncope hazánkban a pacemaker implantáció egyik vezető indikációja. Bár a vezérfonalak hangsúlyozzák a vasodepress...

A szerzők vizsgálatukban 16 asthma bronchialeban szenvedő beteg csoportját hasonlították össze 16 egészséges kontroll csoportjával...

A turbidimetriával meghatározott homogén immunoassay lehetővé tette a plazmaferritin-tartalom rutin laboratóriumi mérését. A növek...

A szerzők a glutation-S-transzferáz (GST) enzim diagnosztikus értékét az irodalmi adatok alapján elemezték az orvosi gyakorlatban. A ...

Annak ellenére, hogy a heveny féregnyúlvány-gyulladás halálozási aránya jelentékenyen csökkent a legutóbbi ötven évben, a perfo...

A kardiotokográfia a magzati állapot megítélésében fontos szerepet játszik. A magzati szívműködés észlelése alapvetően háromf...

A haemorheologiai paraméterek elsődleges rizikófaktor szerepét ischaemiás szívbetegségben (ISZB) több tanulmány igazolja. Jelen viz...

A HIV/AIDS megbetegedésben a fertőzést okozó vírus reverz transzkriptáz, illetve proteáz enzimének gátlása jelenti pillanatnyilag ...

A szívátültetés, mint terápiás lehetőség 1992-től Magyarországon is realitássá vált. A szerzők ismertetik a világon széles k...

A pacemaker-szindróma olyan, elsőrendűen kamrai pacemaker beültetése kapcsán kialakuló tünetegyüttes, melynek hátterében a pitvar...

Az orális rehidrációs terápia számos közlemény szerint az elsőként választandó kezelés hasmenésben. A hasmenés valamennyi alak...

A gyulladásos bélbetegségek etiopatogenezisével kapcsolatban számos elképzelés látott napvilágot. Az utóbbi időben egyre inkább ...

A ritkán előforduló CD30 pozitív cutan lymphoma nagy, anaplasticus, pleomorph, CD30 pozitív sejtekből álló, rendszerint solitaer, gy...

Magyarországon jelenleg a mintegy hét-nyolcezer természetgyógyász-tevékenységet is végző orvosból mindössze húsznak van hivatalos működési engedélye. Rajtuk kívül elvileg nincs olyan orvos, aki...

A szeptikus shock és legsúlyosabb komplikációja a több szervi elégtelenség, "Multiple Organ Dysfunction Syndrome" (MODS) ma a legnagy...

A szerzők megvizsgálták a Hidden Markov model rendszerű, diszkrétszavas beszédfelismerő és a fonéma alapú beszédszintetizáló re...

A tricuspidalis atresia a harmadik leggyakoribb cyanosissal járó szívhiba, az élveszületett újszülöttek közötti veleszületett sz...

A thrombosisos megbetegedés az összlakosság egy ezre lékét érinti. A kiváltó okok, hajlamosító állapotok két nagy csoportra oszt...

A szerző a tuberkulózis jelenkori történetének legjelentősebb hazai és nemzetközi eredményeit foglalja össze. Foglalkozik a tuberk...

Az Uzsoki Utcai Kórház idén ünnepli megnyitásának 70. évfordulóját. Az évfordulóra a Fővárosi Önkormányzat méltó ajándékkal készült. Az ezredfordulóra befejeződő, csaknem hétmilliárd forintba k...

A szerzők egyéves kontrollált (1.5., 3., 6., 12. hónap: pH metria, endoszkópja, szövettan) tanulmány során vizsgálták 40 betegben ...

A szerzők trauma nélkül, spontán bekövetkező nyaki haematomával jelentkező betegük esetét ismertetik. Összefoglalva a nemzetközi...

A szerzők a myotoniás dystrophia molekuláris biológiai diagnózisára mutatnak be egy polimeráz láncreakción (PCR) alapuló módszert...

A közlemény három esetet ismertet, melyekben atrioventricularis septumdefektus 13-as, 18-as és 22-es trisomiával kapcsolódik, valamint...

Egy fiatal, krónikus vashiányos anaemiás nőbeteg esete kerül ismertetésre. A beteg székletének Weber-vizsgálata következetesen poz...

A szerzők gamma-glutamil-transzferőz (GGT), alkalikus foszfatáz (ALP), leucin-arilamidáz (LAS) és dipeptidiI peptidáz-IV (DPP-IV), min...

Az elmúlt két évben elterjedőben lévő új DNS technoló gia, a DNS (gén)-chip eljárás hatalmas technikai előrelépést jelent a ge...

A szerzők elsőként számolnak be magyar nephrogen diabetes insipidusban szenvedő betegek molekuláris biológiai vizsgálatáról. Az X ...

Célkitűzések: Az interferon-alfa (IFN-alfa) terápia krónikus C hepatitis kezelésében általánosan elfogadott. A kezelésre reagáló...

A leukocyták beáramlása a synoviumba alapvető a rheumatoid arthritis patogenezisében. Számos solubilis gyulladásos mediátor szabály...

A szerzők elemzik az orális fogamzásgátlók thromboemboliás szövődményeinek gyakoriságát. Konkrét esetek kapcsán ismertetik a v...

A múlt század kutatói az elmebetegséget agybetegségnek tartották. A századfordulótól a mentális zavarok neurológiai és pszichol...

Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Szeged, Bőrgyógyászati Klinika, (igazgató: Dobozy Attila dr.)2 A vulvaris melanosis, a vul...

A 44 éves nőbeteget malignus lymhoma gyanúja miatt vizsgálták. A hasi ultrahang- és CT-vizsgálat multiplex májlaesiót és a v. port...

A familiáris hypercholesterinaemia (FH) és a familiáris defektív apolipoprotein B-100 (FDB) monogenikus, autoszóm dominánsan öröklő...

A szívfejlődési rendellenességek kialakulása, öröklődés menete, ismétlődési kockázata intenzív kutatások tárgya. A magzati e...

A bizonyíthatóan kedvezőbb postoperativ kórlefolyás valószínűsíti, hogy a laparoscopos technika indukálta sebészi trauma kevésb...

A szerzők egy 38 éves nőbeteg kóresetét ismertetik, akinek orrán angiolymphoid hyperplasia eosinophiliával tüneteit észlelték. Tá...

A hazai papillaris pajzsmirigyrákos betegek hosszú távú daganatspecifikus túlélési eredményei (78%) rosszabbak, mint a legjobb nemze...

A szerzők egy császármetszés után kialakult súlyos endometritis esetről számolnak be, amelyért valószínűleg kizárólag genitál...

A krónikus lymphocytás leukaemia az összes leukaemiák 30%-át teszi ki, a leggyakoribb malignus hematológiai megbetegedés a fehér pop...

Célkitűzés: Az arteria carotisok atheroscleroticus laesiói hemodinamikai és embolizációs eredetű ischaemiás cerebrovascularis kerin...

Fél évszázad telt el a sejtciklus alapvető lépéseit tisztázó kísérletek elvégzése óta. A molekuláris biológiai mód szerek fe...

A szerzők a Szülészeti Rendtartás (1931-1958), a Köz ponti Statisztikai Hivatal (1958-1995) és az Országos Szülészeti és Nőgyógy...

A vizsgálat célja volt, hogy a szisztémás lupus erythematosus (SLE) inaktív szakában fogant terhességek magzati kockázatát határoz...

Magyarországon az angiotenzin konvertáló enzimbénító enalapril alkalmazása a népbetegségnek számító hypertonia kezelésében min...

Nemrégiben megjelent könyve miatti elbocsátásának körülményeit leírva, nyílt levélben fordult Glatz Ferenchez, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez dr. Nagy Attila, a Debreceni Orvostudományi...

Az IgA nephropathia prognózisát befolyásoló tényezők közül úgy tűnik, hogy döntőek a tubulointerstitiális elváltozások, melye...

Magyarországon a férfi lakosság szájüregi és garatrák halálozása emelkedik a leggyorsabb ütemben. Mind a szájüregi és garatrák...

A lakosság mintegy 3%-a mentálisan retardált. Az orvosi genetika fejlődésével egyre több fogyatékos gyermekben lehet veleszületett ...

A táplálkozási magatartás zavarainak legfontosabb szövődményei, tünetei közé sorolandók a menstruációs problémák. Az anorexia...

A végbélrák sebészi kezelésében az utóbbi évtizedet a záróizom-megtartó módszereknek az abdomino-peri nealis végbél exstirpati...

A myocardium calcificatiója ritka elváltozás. Oka dystrophicus vagy metastaticus lehet. Ugyancsak ritkán fordul elő autosomalis recessi...

537. Pótlék
(1998-02-04)
A szegedi orvosegyetemen az ügyeleti díjak és a veszélyességi pótlék miatt pereskedők körülbelül kétharmada elfogadta az egyetem vezetőségének ajánlatát: megelégszenek a jog szerint járó összeg...

Az angiogenesis, vagyis az új erek képződése több élet tani és patológiás folyamatban, úgymint a szövetfejlődésben, sebgyógyul...

A schizophrenia terápiájának egyik kulcspontja azon antipszichotikum dózis meghatározása, amely még nem okoz életminőséget nagyban...

A szerzők röviden összefoglalják a csecsemőkori congenitalis tracheo-chondrohypoplasia és tracheomalatia patológiai alapjait, patofiz...

Mirizzi-szindrómának nevezzük azon állapotot, amikor a ductus cysticusba vagy az epehólyagnyakba ékelődött kő és azt kísérő gyu...

Súlyos scoliosis miatt gerincműtéten átesett 1 6 éves fiú a postoperativ szakban lázcsillapítás céljából a terápiás előírás...

Az emlő rosszindulatú daganatos megbetegedésének korai felismerése fontos kérdés. A különböző radiofarmakonokkal eddig végzett m...

A szerzők az intraoperatív endoscopos vizsgálat új alkalmazásáról számolnak be. A superficialis nyelőcső-carcinoma határát a mű...

A tamoxifen egy nem szteroid ösztrogén antagonista, melyet elsősorban az emlőcarcinoma adjuváns kezelésében használnak. Elsődleges ...

A szerzők összehasonlító kinetikai és stabilitási vizsgálatokat végeztek lokális BCG-kezelést követően a vizeletben megjelenő I...

A szerző összefoglalja a gastroenterologiai daganatok kezelésében az utóbbi időben bekövetkezett változásokat. Részletesen elemzi ...

A szerző krónikus szívelégtelenségben szenvedő 237, NYHA III-IV. stádiumban lévő, gondozott betegen, 65,4 hónap átlagos utánköv...

A szerzők letális kimenetelű junctionális típusú epidermolysis bullosában szenvedő beteg családjában végzett praenatális diagnó...

A szerzők hazánkban ritkán előforduló, emberről emberre nem terjedő, Echinococcus granulosus okozta óriási tüdőcysta diagnosztik...

A mesterséges neurális hálózatok kutatása, alkalmazási területeinek felderítése az orvostudományban is egyre fontosabbá vált. A ...

Az atrioventricularis septumdefectus, más néven endocardialis párnadefectus súlyos szívfejlődési rendellenesség, mely gyakran társu...

A szerzők 50 szezonális náthás parlagfű érzékeny beteget kezeltek egy második generációs antihisztaminnal, terfenadin tartalmú sz...

Magyarországon a szájüregi rákos megbetegedések miatti halálozás 1960 és 1993 között ötszörösére emelkedett, akkor, amikor az ...

A szerzők a bronchoscopos vizsgálatok eredményességét vizsgálták 16 olyan vesetranszplantáción átesett betegben, akikben átlagosa...

A t(14;18) kromoszóma-transzlokáció jelenléte a non Hodgkin centroblastos-centrocytás follicularis lymphomák többségében kimutathat...

A toxoplasmosis az ép immunrendszerűek körében általában enyhe tünetek kíséretében vagy tünetmentesen zajlik le. A fertőzés azo...

A felnőttkorban diagnosztizált coeliakia ismert szövődménye az osteoporosis. A glutenmentes diéta számos adat szerint a csont ásván...

Az immunológiai működések szabályozásában a pszichés tényezők is fontosak, a neuroimmunológiai betegségekben zajló primer immun...

A szerzők regionális polyposis regiszterében 10 FAP-os család 151 tagját tartják számon, akik között 51 szövet tanilag igazolt FAP...

A szerzők egy két és fél éves hepatoblastomás gyermek tumorsejtjeiből végzett citogenetikai és fluoreszcens in situ hibridizációs...

A szerzők az interfázis citogenetikai módszer használ hatóságát vizsgálták számbeli kromoszóma eltérések megállapítására. N...

A szerzők áttekintést adnak a thrombolysissel kapcsolatos módszertani levelekről, ajánlásokról, különös tekintettel az abszolút ...

Esettanulmányunkban egy a májat másodlagosan érintő neuroendocrin tumor (NET) miatt végzett májátültetést ismertetünk. A műtét ...

A szerzők a liquorterek, a liquoráramlás noninvazív, di namikus mágneses rezonancia (MR) metodikáját mutatják be több mint száz hy...

A szerzők 5 éves fiúgyermekben generalizalt dystonia, dysarthria, a magatartás megváltozása és retinitis pigmentosa alapján Hallervo...

A hypophysis adenilát-cikláz aktviáló polipeptidet először juh hypothalamusából izolálták annak alapján, hogy az a hypophysis mel...

A II. típusú cukorbetegség (nem inzulindependens diabetes mellitus) hazánkban is népbetegségnek számít, a lakosság mintegy 5%-át ...

A szerzők vékonybélkaccsal végzett nyelőcső-reconstructiók után 4 esetben teljes vagy részleges regenerációval járó ischaemiás...

A tanulmány röviden összefoglalja ismereteinket a fibrinolysis molekuláris alapjairól; a plazmin aktivitásáról és az enzim keletkez...

A szerzők röviden áttekintik a szabályalapú számítógépes orvosi konzulensek felépítését majd egy antibiotikum kezelési tanács...

A szerzők 291 betegben (köztük 39 pancreas-, 32 gyomor-, 36 colorectalis carcinomás, 40 krónikus pancreatitises beteg) vizsgálták a C...

Tanulmányunkban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 1991. január 1. és 1996. december 31....

A szerzők egy ritkán előforduló betegség, a spinalis és bulbaris izomatrófia diagnózisára dolgoztak ki molekuláris genetikai móds...

A képfúzió (és képi regisztráció) a háromdimenziós (3D) orvosi képfeldolgozás egyik alapvető módszere. A különböző képi mo...

Tíz közepes méretű európai ország 1990-1996 közötti élettudományi publikációs aktivitását hasonlítottuk össze. Harminchét d...

Az endothelin-1 főleg az erek endothelsejtjei által termelt peptidek. Az endothelin-1 hatását a simaizmokon fejti ki. A simaizmokon spec...

A "pure red cell" aplasia (PRCA) ritka betegség, amelyet az erythroid prekurzorok izolált hiánya és következményes anaemia, reticulocy...

1995-ben 3 országban: Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon azonos protokoll szerint, kettős vak módszerrel összesen 326...

A szerzők vénás thrombosison átesett, random módon válogatott 116 betegben vizsgálták polimeráz láncreakcióra (polymerase chaine ...

A szerzők 1973. január l. és 1996. december 31. között 24 éves longitudinális vizsgálatot folytattak lakóhely által definiált min...

Általános tapasztalat, hogy a légúti fertőzések száma a laktanyákban a bevonulások utániidőszakokban, ugrásszerűen megemelkedik...

Az adenovírusok különböző légúti, szemészeti, gastrointestinalis és urogenitalis fertőzéseket okoznak. Az utóbbi másfél évtiz...

A szerzők az Egészségügyi Világszervezet statisztikai adatait elemezték, hogy értékeljék a vénás betegségekkel kapcsolatos halá...

A csontritkulás előfordulása serdülő és fiatal felnőtt korban, speciális amenorrhoeát előidéző esetekben (anorexia nervosa, túl...

A vékony glomerularis basalmembran nephropathia (TMN) csak elektronmikroszkópos vizsgalattal igazolható, újabban definiált kórkép, me...

Enyhe és középsúlyos hypertoniában szenvedő ambuláns betegekben vizsgálták napi 20 mg betaxolol monotherapia hatékonyságát, és ...

A szerzők célkitűzése az volt, hogy megállapítsák az f emelkedett szabad glikoprotein hormon alfa-alegység prevalenciáját különb...

A szerzők 25 éves nőbeteg esetét ismertetik, akinél peritonealisan megtapadt és heves vérzést okozó trophoblastszövet terhességme...

A szerzők beszámolnak a háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazásával szerzett tapasztalatalkról 286 terhes és 35 nőgyógyászati...

A szerzők áttekintést nyújtanak a kismedencei összenövéseknek a nőgyógyászati sebészetben játszott szerepével foglalkozó nemze...

A combfej ischaemiás elhalásában egész sor etiológiai faktor szerepel. A korai szakaszra jellemző a combfejben az intraossealis nyomá...

Hyposmiával járó hypogonadotrop hypogonadismusban szenvedő 24 éves kétpetéjű iker nőbetegben igazolták a Kallmann-kór fennálltá...

A szerzők nyelőcsőtumor miatt végzett transhiatalis oesophagus exstirpatiót követően észlelt, ritka szövődményről számolnak be....

A szerzők öt év alatt végzett komplex emlővizsgálataik alapján számolnak be az intracysticus daganatok diagnosztikájával szerzett ...

A szerzők 16 betegről számolnak be, akiket 10 év alatt az aorta descendens traumás eredetű aneurysmája miatt operáltak. Az indikáci...

Ha a gyógyításra fordítható kiadások követnék az inflációt, a jövőre tervezett 296 milliárd forintnál százmilliárddal több kellene e célra - állapították meg az Országos Egészségbiztosító Pénzt...

Cholecystectomia után a betegek 85%-a tünetmentessé válik, 5%-ban a cholecystectomia előtt észlelt súlyos görcsrohamok visszatérnek...

Anatómiai struktúrák MR leképezése és annak széles körű elterjedése immáron több mint egy évtizedre tekint vissza, ugyanakkor a...

A szerzők végtag amputáción átesett betegek kétéves országos kórházi adatait vizsgálták azzal a célkitűzéssel, hogy a mintegy...

1993. január l. és 1996. április 30. között huszonhárom súlyos ritmuszavarban szenvedő magzatot kezeltek. A ritmuszavar természeté...

Kétéves leány tapintható hasi terime és clitoris megnagyobbodás miatt került vizsgálatra. Képalkotó eljárások (UH, CT, szcintigr...

A szerzők 44 spondylitis ankylopoeticában szenvedő férfi beteg és azonos számú illesztett kontroll személy csontsűrűség vizsgalat...

A szerzők az irodalomban eddig nem ismertetett ritka szövődményt közölnek. Exit block miatt az eredeti helyén hagyott és rövidre v...

Eredményeinket röviden összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kezeletlen, kismértékben hiperlipidaemiás betegek esetében is eltér a ...

A szerzők humán atheroscleroticus a. femoralis érdarabok endothelfüggő relaxációját és a kontraktilitást vizsgalták szervfürdők...

Hypercholesterinaemiában szenvedő 12 beteg monocytáinak intracelluláris jeltovábbítását hasonlítottuk össze low density lipoprotei...

Az arteriosclerosis kialakulásában az oxidatív stressz szerepe megalapozott. Ez a patogenetikus megközelítés egyesíti magában a lipi...

Semmelweis Orvostudományi Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest (igazgató: Romics László dr.) Az ischemiás szívbetegség...

A lipoprotein (a) atherosclerosisban, főleg coronariasclerosisban játszott szerepével, független rizikótényezőként való hatásával...

Humán monocytákban az 50 mikrog LDL már optimális gátlást fejtett ki az endogén koleszterinszintézisre, melyet [4C] acetátnak a sej...

A szerzők krónikus hypertoniás terhes nőben a 17. gestatiós héten noninvazív úton, Doppler ultrahangvizsgálattal, MRI-vel és MR-an...

A közlemény a Pécsi OTE Gyermekklinikán az 1988. január 1. és 1995. december 31. között 161 appendectomián átesett gyermek sebész...

A hét hazai szívsebészeti centrum több mint egymilliárdos hiányt halmozott fel. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) 800 milliós adósságának negyede a Városmajor utcai Ér- és Szívsebészet...

A szerzők ismertetik a közúti ellenőrzések során a nemzetközi gyakorlatban már elterjedt, hazánkban 1996- ban bevezetésre került,...

A Debreceni Orvostudományi Egyetem PET Centrumában 1996 júniusa óta van lehetőség a 11C-metilmetionin nyomjelző anyag diagnosztikai c...

A nitrogénoxid-szintáz enzim megoszlásának életkorral összefüggő változásait vizsgáltuk újszülött és felnőtt patkányok hasn...

A humán szérum paraoxonáz enzim (PON) a farmakogenetikai polimorfizmust mutató enzimek egyike. Eddigi ismereteink szerint az enzim gáto...

A szerzők 28 trigeminus neuralgiás beteg kezelésében alkalmazták a hátsó-scalai feltáráson át végzett microvascularis dekompressz...

A májhaemangiomák ritka, jóindulatú, spontán regrediáló vascularis tumorok, melyek mind morphologiai, mind klinikai megjelenésükben...

Az "International Lymphoma Study Group" által javasolt revideált európai-amerikai lymphoma osztályozás (REAL) az egyes lymphoma entitá...

A belső fülben hangstimuláció hatására mechanikus rezgések keletkeznek, ezeket otoakusztikus emissziónak nevezzük. A szerzők önk...

A szerzők a Ca-antagonista, hosszú hatású verapamil és a szelektív béta-1-receptorblokkoló bisoprolol szekunder prevenciós hatásá...

Nyolc systemás lupus erythematosusban (SLE) szenvedő beteg és öt egészséges, kontrollszemély agyi glükóz felvételét vizsgáltuk p...

Fiziológiás körülmények között a pancreas a cardiovascularis rendszer működésére direkt módon kevéssé hat, annak ellenére, ho...

Humán papillomavírus génszakaszokat számos malignus és benignus daganatban mutattak ki. A benignus nyálkahártyatumorok kialakulásáb...

A szerzők 1990 és 1995 között a Debreceni Orvostudományi Egyetem I. Belgyógyászati Klinikán kezelt infarctuson átesett betegeket vi...

Az állkapocs legeredményesebben élő csonttal pótolható. Ennek a transzplantátumnak önálló vérellátása van, így életképesség...

A colorectalis daganatok adjuváns kemoterápiájában leggyakrabban alkalmazott citosztatikum az 5-fluorouracil, amely bizonyos esetekben c...

A szerzők közleményükben nehezen csillapítható fájdalmat okozó obstructiv pancreatitis miatt végzett 95%-os pancreas resectio után...

Az elmúlt években egyre több esetismertetés jelent meg dializált nőbetegek sikeres terhességéről rekombináns humán erythropoietin...

A szerzők a diagnózis felállításakor 3 éves, I. típusú tyrosinaemiás betegük kórtörténetét ismertetik. A kislánynál három a...

A szerzők bal oldali subclavian steal syndroma esetét ismertetik, amelyet a bal arteria subclavia occlusiója okozott, és amelyhez az art...

A Williams-szindróma összetett fejlődési rendellenesség, melynek súlyos congenitalis cardiovascularis komponense, a supravalvularis ao...

Az ultrahangvezérelt aspirációs citológia a körülírt májelváltozások esetében egyre inkább elterjedt vizsgálati eljárás. A sz...

A szerzők 56 éves férfi beteg esetét ismertetik, akinél két szívizominfarctust követően az invazív kivizsgálás háromér-betegs...

639. Merkel-sejtes daganat
(1997-06-29)
A Merkel-sejtes tumor ritka, a bőr neuroendocrin sejtjeiből kiinduló daganat. Diagnózisához a klinikai képen, a kórszövettani és az...

Az Országos Transzplantációs Bizottság felkérése alapján 1992 óta országos keratoplasztika (cornea transzplantációs) regiszter m...

A szerzők egy hetven éves, myelodysplasticus szindrómában szenvedő férfi esetét ismertetik. A betegség 22 hónap alatt akut leukaemi...

A szerzők a TSH-receptor gén 1. exonjának (52. triplet, 1. nukleotid) polimorfizmusát vizsgálták BasedowGraves-kórban és egészsége...

A szerzők 75 éves férfi betegükről számolnak be, akinek nyelőcsövében korai, planocellularis tumort mutattak ki, tüdejében pedig ...

A szerzők az irodalom részletes elemzése során áttekintik az 1980-ban felfedezett és 1987-ben a nitrogénmonoxiddal (NO) azonosított ...

A szerzők 1009 újszülött adatait vizsgálták, akik a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáj...

Az epekő eredetű akut pancreatitis (ABP) esetenként súlyos, végzetes kimenetelű kórkép. Kóreredete mindmáig pontosan nem tisztázo...

A szerzők 47 éves férfi coronariastenosishoz társult, ritka aortabillentyű fejlődési rendellenességének szívsebészeti kezelésér...

A rövid közlemény áttekinti az elektronikus orvosi tanácsadó rendszerekben használt döntési technikákat. Az előre programozott el...

A Semmelweis OTE Oktatókórház Sebészeti Osztályán 1989. O1. O1. és 1994. 12. 31. között 719 beteget kezeltek malignus betegség mia...

A tanulmány a női atléta triásznak nevezett evészavarok, amenorrhoea és osteoporosis legfontosabb ismérveit foglalja össze. Az egyes...

Az anyagcsere-csontbetegségek vizsgálata az érdeklődés előterébe került hazánkban. A kalcium-, illetve csontanyagcsere vizsgálatá...

A Langerhans-sejtes histiocytosis (LCH) diagnosztikájában az utóbbi években számos marker kipróbálásra került, jeleként annak, hog...

A Vater-papilla jó- és rosszindulatú tumora ritka diagnózis az endoscopos gyakorlatban. A tanulmányban 16 benignus és 22 malignus tumo...

A hepatotorop vírusfertőzések patomechanizmusát a vírus sajátosságai (genotípus, mutáció), a vírus-gazdaszervezet interakciója, ...

A referátum ismerteti a hepatitis C vírus (HVC) sajátosságait, a genotípusok és (a mutációk kapcsán keletkező) ún. quasi-speciese...

Transvaginalis ultrahangvizsgálatot végeztünk 52 endometrium-carcinomában szenvedő betegen annak megítélésére, hogy a módszer mily...

A programozott sejthalál (döntően apoptosis) meghatározó jelentőségű az immunfolyamatok szabályozásában.A saját struktúrákkal ...

A szerzők klinikai tanulmányukban a következő kérdésekre kerestek választ: I. Hány esetben kér az alapellátó orvos sürgős inté...

Az ismert tumormarkerek közül csak a laphám antigénnek és a lipid asszociált sziálsavnak van prognosztikai értéke. Célunk az volt,...

660. Systemás mastocytosis
(1997-05-18)
A szerzők, két esetük kapcsán, Magyarországon elsőként számolnak be a systemás mastocytosis előfordulásáról, a diagnózishoz ve...

A kontaminált vékonybélszindróma vezető tünete a puffadás és hasmenés, amely a felszaporodott enterális baktériumok gázképződ...

A vizsgálati populációt 30 Wertheim-műtétre került I.a.-II.b. stádiumú beteg képezi, akiknél párhuzamos hisztológiai értékelé...

A szerzők a régóta fennálló cukorbetegségben gyakran észlelhető epekövesség kialakulásáért felelős tényezők egyikét, az epe...

Közleményünkben egy szenzibilizalt RhD-negatív vércsoportú anya véréből történő praenatalis magzati RhD vércsoport-meghatároz...

A szerzők különböző alapelvű kórszövettani grading rendszerek reprodukálhatóságát vizsgálták 50 prostata adenocarcinomában, k...

A non-Hodgkin centroblastos-centrocytás lymphomák többségében a 18-as kromoszóma bcl-2 proto-onkogénje ( 18-21 ) transzlokálódik a ...

A szerzők a postoperativ szakban kialakult szövődmények orvoslására két betegnél percutan endoscopos gastrostomát/jejunostomát (PE...

Az akut pancreatitis 80%-a enyhe lefolyású, a mortalitás 1-2%; 20%-a azonban kisebb-nagyobb necrosissal jár. Steril folyamat esetében a...

A tanulmány a gyógyszerrefrakter szívelégtelenség kezelésének szívátültetésen kívüli alternatíváit ismerteti, beleértve néh...

A szerzők Magyarországon elsőként számolnak be az X kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetű haemophilia B betegség praen...

A jejunum ischaemiás szqkülete ritkán fordul elő. Különleges megítélést kíván a nyelőcső, gyomor pótlására hasznalt jejunumk...

A szerzők Magyarországon elsőként végeztek nem-átalakító műtétet. Ismertetik a kórelőzmény adatait, a műtétig vezető eljár...

Helicobacter pylori (H. pylori) elleni IgG, IgA és antiCagA antitest meghatározás történt 481 dyspepsiás beteg szérumában. Az anti-H...

Szerzett hosszú QT-szindrómát és annak talaján fellépő torsades de pointes" ventricularis tachycardiát számos " gyógyszer provoká...

A virológia és az onkológia körében új fejezet nyffott egy eddig ismeretlen herpesvirus AlDS betegek Kaposi-sarcomás szöveteiből t...

A szerzők 296 (159 mitralis és 137 aorta) csappantyús (tilting disc) típusú műbillentyű beültetésen átesett, sinusritmusos, 18-60 ...

A szerzők két éve tartó polychondritis recidivanshoz (PR) csatlakozó myelodysplásias syndroma (MDS) esetét ismertetik, ami rövid id...

A szerzők 1989 és 1995 között a Dél-Alföldön végzett pollenszámlálási és allergológiai vizsgálatalk alapján elemzik a pázsit...

A szerzők a Westergreen-módszer módosításával új eljárást alkalmaztak a fehérvérsejtek in vitro aktivációjának mérésére. A ...

A CD3O(Ki-1) pozitív anaplasticus nagysejtes lymphoma (ALCL) önálló entitás, melyben a tumorsejtek CD3O(Ki-1) antigénje elleni monoklo...

A szerzők taurokólsav ( 150 ul vagy 200 ul 6%) intraductalis adásával akut nekrotizáló pancreatitist hoztak létre Wistar-patkányokba...

A Creutzfeldt-Jakob-betegség (CJB) a prion betegségek közé tartozó szubakut lefolyású, spongiform encephalopathia, melynek öröklete...

A szerzők öt esetükben demonstrálják a patológiás Q hullámok átmeneti megjelenését ischaemiás szívbetegségben. Felhívják a f...

A szerzők két olyan, Marfan-kórban szenvedő betegük esetét mutatják be, akiknél csendben, szinte észrevétlenül fejlődtek ki a be...

Tudományos vizsgálatok sokasága kereste és keresi ma is a magyarázatot arra a "francia paradoxon" elnevezésű jelenségre, miszerint n...

A szerzők megállapítják, hogy bár a 65 év felettiek körében a depresszív kórképek nagy gyakorisággal fordulnak elő, ennek ellen...

Az utóbbi két évtizedben derült fény a human parvovírus B19 emberre patogén voltára. E vírus különböző klinikai szindrómákat ...

A szerzők felmérték a HCV-PCR pozitív, krónikus hepatitises betegeik közvetlen családi és kórházi környezetének C-vírus fertőz...

Az atópiás dermatitis multifaktoriálisan öröklődő betegség, amelyben a külső környezeti tényezők (klíma, allergének, ruházat...

A szerzők Budapest közel százezer lakosú X. kerületében 1975-ben kezdett prospektív longitudinalis epidemiológiai vizsgalat összefo...

A szerzők idiopathiás thrombocytopeniás purpurában szenvedő nő vajúdása alatt végzett, a magzati fejbőr vérvizsgálatával igazol...

A szerzők hét albínó gyermeket vizsgáltak haemorrhagiás diathesis irányában. A véralvadás szűrőtesztjeit (protrombinidő, aktiv...

A szerzők 6, májtranszplantáción átesett beteg alanin-transzamináz (ALT), aszpartát-transzamináz (AST) és a-glutation-S-transzferá...

A szerzők a hazánkban egy év alatt, 1994. január 1. és december 31. között előforduló rosszindulatú petefészek-daganatos betegek ...

A nikotinamid adenin-dinukleotid-foszfát (NADPH) oxidáz enzimrendszer veleszületett defektusa a krónikus granulomatózus betegség (chro...

A szerzők egy jelenleg 2 éves PEHO syndromás fíúgyermek kórtörténetével egy ritka, hazánkban még nem közölt kórképre hívják...

Szatmáry László János dr., Nyikos György dr., Kerkovits Gábor dr., és Marozsán Ibolya dr. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Ér- ...

A kamrai repolarizáció térbeli inhomogenitása jól jellemezhető a 12 elvezetéses EKG leghosszabb (QTmax) és legrövidebb (QTmin) QT i...

A neurodegeneratív megbetegedések (Alzheimer-betegség, Parkinson-szindróma, Huntington-betegség, cerebellaris degenerációk) egyre nö...

Magyarország és Kozép Európa első pozitron Emisszios Tomografias (PET) Központjának, a Debreceni Orvostudományi Egyetem PET Centrum...

A szerzők saját anyaguk alapján tanulmányozzák a gyermekkori epilepsziák 7% át kitevő infantilis myoclonus és spazmus (West syndrom...

A szerzők 5, a tüdő Langerhans-sejtes granulomatosisából (LSG) származó biopsiás esetet dolgoztak fel, a klinikai adatokat is figyel...

A szerzők 60, retinopathia irányában első szűrővizsgálaton, 6 hetes életkorban megjelent, 2000 g alatti születési súlyú (átlag ...

A cisztikus fibrózis (CF) autoszomalis recesszív módon öröklődő betegség, amiért egy membrántranszportfehérje (CFTR) hibája a fe...

A szerzők a kromoszomális aneuploidiák (elsősorban a leggyakoribb Down-syndroma) prenatalis szűrése céljából Hajdú-Bihar megyében...

A tanulmány célja a transcervicalis endometrium-resectio műtéti biztonságának fokozása. A vizsgálatban 54 válogatás nélküli bete...

Gastroenterologiai endoscopos ul

Az antithromboticus gyógyszerek családjába tartoznak a véralvadást gátló, a thrombocyta működést gátló és a fibrinolysist fokoz...

A szerzők egy 73 esztendős nőbeteg esetét ismertetik, aki komplett AV-block miatt pacemaker beültetésben részesült, s utóbb székel...

A hyperprolactinaemiás anovulatióban az alacsony ösztrogénszint az oka a korai csontritkulásnak. A szerzők a csontdenzitást a femur f...

A szerzők előrehaladott vesedaganat interferon alfa 2b kezelése során nyert tapasztalataikat foglalják össze, különös tekintettel a...

A felnőttkorban manifesztálódó congenitalis bronchooesophagealis sipoly ritka kórkép. A szerzők egy sikeresen kezelt esetük kapcsán...

A felmérés célja volt, hogy megbízható adatokat szerez zenek a betegség tüneteiről és súlyosságáról gyermek korban 1994 folyam...

A szerzők 4 betegnél végeztek achalasia cardiae miatt oesophagomyotomiát bal oldali thoracoscopos behatolásból. Betegeiket a sikeres m...

A familiáris hypercholesterinaemia (FH) autosomához kötött, domináns formában öröklődő anyagcsere-betegség. A kórkép hátteréb...

A tonsillectomia logikus teendőnek tűnik az IgA nephropathiás betegek kezelésében, különös tekintettel a gyakori tonsillitisre a bet...

A diabeteses nephropathia a krónikus veseelégtelenség egyik leggyakoribb oka az iparilag fejlett országokban. Biokémiai és molekulári...

A szerzők két szellemileg elmaradott, korábban a típusos Smith-Lemli-Opitz-syndromásnak tartott fiútestvér kóresetét ismertetik, ak...

721. Micturitiós syncope
(1996-12-08)
A micturitiós syncope az úgynevezett szituációs syncopék csoportjába tartozik, s efferens mechanizmusai révén közeli kapcsolatban ...

A tápcsatorna felső szakaszából származó heveny vérzés hatásos kezelésének kulcsa a vérzésforrás felfedezése endoszkópos viz...

Laparoscopos gyomorfal-resectióval távolíthatóak el a 10-25 mm átmérőjű I-II/C típusú korai gyomorcarcinomák és a gyomor benignu...

A szerzők in vitro vizsgálták az etanol és indometacin toxikus, valamint a prosztaciklin citoprotektiv hatását patkány gyomornyálkah...

A szerzők 24 androgén túlsúlyos, anovulatiós beteg 50 ciklusában egészítették ki az ovulatio inductiót adjuváns antiandrogén kez...

A szerzők a bifurcatios carinát érintő sebészeti műtéteket sorolták a centralis hörgoplasztikák csoportjába. Az 1980. és 1993. k...

Szerzők haemophilia A betegségben a VIII. faktor gén "22-es intron régiójában fellépő inverziót vizsgálták Southern-blot technika...

A szerzők az angiotenzin konvertáló enzim inhibitor captopril kezelés hatását vizsgálták nem hypertoniás, perzisztaló microalbumin...

A szerzők egy 38 éves férfi betegük kórtörténetét ismertetik. A súlyos nephroso-nephritíses klinikai kép hátterében a patkóves...

A cystás fibrosis (CF) az egyik leggyakoribb (1 :2500), =; potenciálisan halálos, veleszületett örökletes megbetegedés. A diagnózisr...

A szerzők a hazai irodalomban elsőként számolnak be többesiker-terhesség kettősiker-terhességre történő redukciójáról, amelyet...

Négy éve gondozott I9 éves fiatalember esetét ismertetik, akin neurofibromatosis talaján különböző szöveti szerkezetű, multiplex,...

A szerzők egy 66 éves férfi esetét ismertetik, akit gyakori eszméletvesztésének kivizsgálására vettek fel. A beteg eszméletveszt...

A klinikai gyakorlatban az 1970-es években, az emlőrák hormondependenciájának mintegy megjóslására elterjedt ösztrogén- és proges...

A telepatológia olyan, a távolból folytatott patológiai munkaként összegezhető, amelyben interaktív telekommunikációs kapcsolaton ...

Az elhúzódó hatású somatostatin analóg octreotid hatását az ERCP-t követő pancreasenzim-változások prevenciójában nagyszámú ...

Májtranszplantáció során a vérigény különösen nagy. A szerzők beszámolnak arról, hogy a budapesti Transzplantációs és Sebész...

A szerző a hazai májátültetés feltételét és a meglévő adottságokat tárgyalja. Részletezi a személyi, szervezési, tárgy i (he...

A szerző áttekintést ad a májtranszplantáció időzítésének kérdéséről, ismerteti azokat a predictív faktorokat és kritérium ...

A szerző röviden összefoglalja a májtranszplantációt követő nem technikai szövődményeket és azok főbb kezelési elveit. Részle...

A májműködés pótlását célzó eljárások ismét az érdeklődés középpontjába kerültek, mert segítségükkel áthidalható a m...

A szerzők közleményükben beszámolnak arról, hogyan sikerült 1994 szeptemberétől kezdve megszervezniük a májátültetésre váró ...

A májtranszplantációs program tervezése céljából a szerzők a magyarországi cadaver donorhelyzet felmérésére prospektív adatgyű...

Magyarországon évente 4000-5000 ember hal meg májcirrhosisban. A májzsugoros megbetegedés nagyobb része alkoholos eredetű, de igen te...

A szerzők röviden összefoglalják a májtranszplantáció szervezéséhez szükséges háttérmunkát és a májriadó szervezésének m...

A májátültetés anesztéziája és intenzív terápiája a szakmai tudás mellett speciális eszközöket is igényel. Osztályunkon a Im...

A köröm-patella syndroma csontrendszeri elváltozásokkal és nephropathiával járó autoszomalis domináns öröklodésű betegség. Min...

A szerző Balassa Jánosra emlékezve kiemeli azon szempontokat, amelyek napjaink sebészetét formáló energiaként is hasznosíthatók. B...

A szerzők in vivo vizsgálták az etoposid hatását a metotrexát farmakokinetikájára. A malignus agytumoros gyermekek egyik csoportja a...

A szerzők 26 éves, korábban sportoló primiparán a szülés utáni 9. héten ismeretlen eredetű congestiv szívelégtelenséget észlel...

A Na+/K+-ATP-áz enzim központi szerepet játszik a sejtmembránon át zajló transzportfolyamatok szabályozásában. Aktivitása több kr...

A korszerű kezelés hatására javul a cukorbetegek életminősége és hosszabbodik élettartamuk. A szerzők ismertetik azokat az iránye...

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc, Hematológiai Osztály (vezető: Nagy Kálmán dr.)3 Magyarországon 1990-1...

A supraventricularis tachycardia életveszélyes állapot a magzati életben. Non-immun hydropsot, a magzat méhen belüli elhalását, a sz...

A szerző ismerteti a pancreatitis acuta patogenezisével kapcsolatos legfontosabb adatokat. Összefoglalja a betegség patológiai jellemzo...

A szerzők a Pécsi Bőrgyógyászati Klinikán két éve alkalmazott argonlézerrel elért kezelési eredményeikről számolnak be. A 373 ...

A leiomyomák ritkán előforduló benignus, simaizom eredetű daganatok. A szervezetben bárhol előfordulhatnak, ahol simaizom található...

A szerzők tápszerrel táplált egészséges csecsemőkben vizsgálták a plazma foszfolipid (FL), triglicerid (TG) és szterin észter (SZ...

A több mint 5 évtizede ismert mellékvesekéreg eredetű dehidroepiandroszteronnak és szulfátészterének biológiai-hormonalis hatásai...

A szerzők a benazepril hatását vizsgálták ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM) segítségével enyhe és középsúlyos essentiali...

A B-sejtes nem-Hodgkin-lymphomák (NHL) többségében az immunglobulin nehézlánc (IgH) gének klonalisan átrendeződnek. A génátrendez...

A szerzők Budapest IV kerületében, Káposztásmegyeren vizsgálták az 1993-ban született 405 csecsemő táplálását és az allergiár...

A szerzők egy hat hónapos, sikeresen desinvaginált csecsemő kórtörténetét ismertetik. Az invaginatio kialakulásában vizsgálataik ...

A fibrinolysis laboratóriumi vizsgálatának néhány évvel korábban nagy jelentőséget tulajdonítottak a thrombophilia okának keresé...

A szerzők közleményükben azokat az ismereteket foglalják össze, melyek a diabetes mellitus okozta szénhidrátanyagcsere-zavar állatk...

A szerzők 25 beteg 31 keloidját kezelték. Mikrokristalyos hydrocortison infiltrációt követően cryotherapiát alkalmaztak. Egy borter...

A szerzők a hazai besugárzástervezés módszereinek és klinikai alkalmazásának több mint 3 évtizedes fejlődését tekintik át a me...

A szerzők 47 éves nőbeteg esetét ismertetik, akiknek nyelőcsövében intraepithelialis carcinomat diagnosztizáltak. A toluidinkék old...

A szerzők egy olyan neurocardiogen reflex-syncopés beteg kórtörténetét ismertetik, akiben rejtett postero-septalis Kent-köteget felha...

A szívelégtelenség kezelésére irányuló vizsgalatok a kombinált gyógyszeres kezelés célszerűségét támasztják alá, ez jelenle...

A subarachnoidalis vérzés (SAH) kezelésének megtervezésében a kialakuló vasospasmus kimutatása nagy jelentőségű. Erre a célra az...

A szerzők célja az volt, hogy kísérletükkel eldöntsék, van-e direkt károsító hatása a humán biopsziás mintából tenyésztett H...

Az amiodaron kezelés legrettegettebb mellékhatása a tüdőfibrosishoz vezető fibrotizáló alveolitis/interstitialis pneumonitis. A szer...

A neurofibromatosis 1. típusa a leggyakoribb autosomalis dominánsan öröklődő megbetegedés, mely gyakran szövődik secunder hypertoni...

A Science folyóirat felmérése alapján, a nitrogén-oxid (NO) az I992-es év molekulája volt (9). Ez a kis, instabil, potenciálisan mé...

A szerzők ritka központi idegrendszeri rendellenességről számolnak be három esetük ismertetése kapcsán. A septo-opticus dysplasia l...

A szerzők 1985-1992 között végbélrák miatt radikálisan operált 149 beteg prospektív módon gyűjtött adatait tekintették át. A p...

A szerzők 68 éves férfi kórtörténetét ismertetik, akinél jelen észlelése elott 2 évvel már diagnosztizálták a jobb pitvarban e...

A cisztein - (katepszin B, katepszin L) és szerin -proteázok (urokináz típusú plazminogén aktivátor és 1 típusú inhibitora) fontos...

A szerzők a lineáris gyorsítóra alapozott stereotaxiás sugársebészet terén szerzett négyéves klinikai tapasztalataikról számolna...

A multiplex lymphomatosus polyposis a gastrointestinalis rendszer ritka megbetegedése, amelyet a daganatos sejtek intra- és submucosalis, ...

A magasvérnyomás-betegség hatásos kezelésére számos korszerű és eltérő támadáspontú gyógyszer áll a mindennapi gyakorlat ren...

A szerzők ismertetik a perifériás facialis paresis okait (traumák, vírusos és bakteriális gyulladások, daganatok, és ismeretlen ere...

A szerzők 23 osteogenesis imperfectában szenvedő beteg ( 1-26 év) radiusán mértek csont ásványianyag tartalmat SPA-technikával. A S...

A szerzők fiatal korban kialakult, életet veszélyeztető, halmozott kamrafibrillatióval járó, azonnali reanimációk sorozatával kiv...

A szerzők mikrohullámú technikával és vákuummal felgyorsított fixálási és paraffin beágyazási módszereket írnak le. Ezek a mó...

A szerzők szekunder hyperparathyreosisban szenvedő, rendszeres hemodialízissel kezelt betegek intravénás calcitriol terápiájával a s...

A halál kérdése világszerte tabu. A hozzá társuló problémák (halálfélelem, gyászreakciók stb.) még az orvostársadalomban is r...

A felnőttkori glomerulopathiák 15%-át képező mesangiocapillaris glomerulonephritis kevés figyelmet kapott eddig a hazai irodalomban. M...

A szerzők az újszülöttek szülőszobai resuscitatióját az Amerikai Kardiológus Társaság és az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadé...

Szerzők egyszeres vak, placebokontrollált helyi kezeléseket végeztek natív propoliszt, gyulladásgátló nyomelemekkel telített propol...

A vesetranszplantáltak multirezisztens Gram-pozitív infekcióinak kezelésére a szerzők tizenöt esetben teicoplanin antibiotikumot alka...

Vizsgálatok arra utalnak, hogy manifeszt hyperthyreosisban a csontokban a szintézis és degradáció folyamatának egyensúlyi állapota m...

A minimális invasiv sebészet fejlődése magával hozta a kihívást: laparoscopos úton megoldani az inguinofemoralis sérveket. A szerz...

A cochlearis implantáció az utolsó évtizedek legnagyobb jelentőségű új fülsebészeti eljárása, melynek során kétoldali, belsőf...

A szerzők 24 éves nő esetét ismertetik, akin a terhesség során jelentkezett kétoldali, primer malignus emlőlymphoma. A császármets...

Az elmúlt két évtized az agypályák kutatása terén óriási fejlődést eredményezett. Számos eddig ismeretlen agypályát sikerült...

IgA nephropathiás és HIV-fertőzött betegekben számos hasonló immunológiai rendellenességet mutattak ki és számos esetben IgA nephr...

Chronicus C hepatitisben az interferon kezelés heti három alkalommal alkalmazva, 3 millió egység (MU) dózisban, az esetek egy részébe...

1990. július 1. és 1995. június 30. között, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján ...

A szerzők 1993 óta végeznek leukémiás gyermekek blasztjain immunfenotipizálást sejtfelszíni markerek segítségével, áramlási cit...

A szerzők a hazai irodalomban először ismertetik egy korai csecsemőkorban súlyos tüneteket okozó primer hyperparathyreosis sikeresen ...

A szerzők 30 HBsAg és/vagy anti-HD szeropozitív beteg (23 férfi, 7 no, életkoruk: 20-65, átlag: 44 év) májszövetében vizsgálták ...

46XX karyotypus és csak hereszövetet tartalmazó gonád esetén az XX férfi kórkép elnevezést használjuk, mely járhat férfi fenotí...

A szerzők konkrét esetek kapcsán rámutatnak a halottvizsgálati bizonyítványok adatainak bizonytalan voltára, egyúttal felhívják a...

A papillaris pajzsmirigyrák kezelési stratégiájának megválasztása egyedi túlélés becslést tesz szükségessé, ugyanis a betegsé...

A szerzők a Pécsi Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikáján 1993. január 1. és 1994. december 31. között 4-17 év közötti 27 g...

A szerzők enzimpótlás hatását vizsgálták közepes és súlyos exocrin insufficientiával járó chronicus pancreatitises betegekben. ...

A szerzők választási, hím Wistar-patkányokat kezeltek egy adagban adott 50 mg/tskg streptozotocinnal intravénásan. A kezelt állatok ...

A terhesség alatt az ultrahangos szűrővizsgálatok eredményeképpen egyre nagyobb számban kerülnek felismerésre olyan magzati fejlőd...

Az a felismerés, mely szerint az elmúlt évek során sokkal több beteg részesült elégtelen, vagy éppen túl- adagolt gyógyszeres kez...

Háromszázhetvennégy, klinikai tüneteik alapján cisztás fibrózisos beteg vizsgálatát végezték el a 0F508, G542X, G551D, R553X és ...

A hypertoniás sürgősségi állapot akut, életveszélyes helyzet, mely a perifériás vaszkuláris rezisztencia markáns növekedésével...

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, II. Pathologiai Intézet (igazgató: Kádár Anna dr.) (igazgató: Flautner Lajos dr.) A szerz...

Hazánkban 1993-ban 181 új primaer pajzsmirigydaganatot (145 nő és 36 férfi) diagnosztizáltak a patológusok. Ez az egész népességbe...

A vizsgálat célja a kalcium- és oxalátürítés korspecifikus normálértékeinek meghatározása egészséges gyermekek vizeletében. 4...

A nitrogén-monoxid szabad gyök az emésztőcsatorna idegelemeinek feltételezett transzmittere. Fontos szerepet játszhat a fali simaizomr...

A szerzők egy vesetranszplantáción átesett, NYHA III funkcionális osztályba tartozó betegnél sikeresen elvégzett, együttes aorta m...

A 17beta-hidroxiszteroid dehidrogenáz defektus (17bHSD-d) 46,XY karyotípus és herék jelenléte ellenére, a tesztoszteron bioszintézis ...

A szerzők az accessorius idegsérülés klinikai és orvosszakértői jellemzőinek áttekintését adják. Az elmúlt két évtizedben ura...

A szerzők jelen munkájukban a magyarországi graduális és postgraduális családorvosképzés helyzetét, a feladatkörrel kapcsolatos p...

A szerzők 1 napos korban valvularis pulmonális stenosist diagnosztizáltak. A pulmonális billentyű súlyos szűkületét 4 napos korban ...

A szerzők idiopathiás krónikus urticariában vizsgálták az alapvető élelmiszerek (liszt, tej, tojás) kiváltó szerepét. Megállap...

A szerzők 40 esetben alkalmaztak egy új vizeletelterelési módszert, az alacsony nyomású ureterosigmoidostomiát, más néven Mainz pou...

A szerzők az Rh-alloimmunizáció terhesség alatti invazív kezelésének stratégiáját ismertetik. A 34 terhes közül 6-ot amniocenté...

A szerzők az általános érzéstelenítés kiküszöbölésére egyszerű, veszélytelen módszert ajánlanak a csecsemők és kisgyermeke...

Hamis adatokon nyugvó biomedicinalis kutatások sokkal több esetben fordulnak elő és kerülnek közlésre, mint azt felfedeznék. A szer...

832. A BCG-oltásról:
(1996-03-24)
A szerző ismerteti a BCG-oltások meglehetősen viharos előtörténetét. Áttekintést ad a különböző földrajzi területeken végzet...

A szerzők intermittálóan előforduló hosszú QT-syndromáról adnak ismertetést két eset kapcsán. A hosszú QT-syndromának az által...

A szerzők az Fcy-receptorok ellen termelődő autoantitestek előfordulásáról és lehetséges szerepéről számolnak be autoimmun kórk...

A pajzsmirigybetegségek molekuláris hátterének megértéséhez a TSH receptor, a pajzsmirigy peroxidáz és a thyreoglobulin aminosavsor...

1993 második és 1994 első félévében 103 beteg került felvételre a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Int...

A szerzők a non-radioaktív in situ hibridizáció praenatalis diagnosztikára történő felhasználását vizsgálták. Tizennégy limfoc...

A szerzők 67 534 véradás alkalmával vizsgálták a hepatitis C-vírus ellenanyag jelenlétét, valamint mérték a szérum alanin-amino-...

A szerzők Magyarországon elsőként számolnak be az autosomalis domináns módon öröklődő Huntington betegség praesymptomás diagnó...

A szerzők 43 ischaemiás agyi keringészavarban szenvedő beteg, valamint 16 egészséges személy thrombocytaaggregatiójának mértékét...

A szerzők hosszú kórlefolyást mutató (túlélési idő > 10 év) primer, pulmonális angiocentrikus T-sejtes lymphomás esetük kórtö...

A szerzők familaris halmozódást mutató Wilson-kór eseteik ismertetése alapján áttekintik a betegség patogenezisét, diagnosztikáj...

A szerzők 1982-1990 közt nemzetközi multicentrikus tanulmány keretében vizsgálták a vérzés szempontjából fokozott kockázatú má...

I. típusú diabetes mellitusban (IDDM) szenvedő 50 gyermek HLA II. osztálybeli DQA 1, DQB 1, DRB I génlocusainak molekuláris genetikai ...

A szerzők mélyvénás thrombosist okozó, átmenetileg lupus anticoaguláns pozitivitással járó colorectalis carcinomában szenvedő n...

846. A lépáttétekről
(1996-02-11)
...

A pajzsmirigybetegségek molekuláris hátterének megértéséhez a TSH receptor, a pajzsmirigy peroxidáz és a thyreoglobulin aminosavsor...

A szerzők a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 5 éves periódusa alatt diagnosztizált 40 malignus mesotheliomás beteg jellemzőit fogl...

A szerzők összefoglalják azon ismereteiket és gyakorlati tapasztalataikat, melyek a peri- és postmenopausában élő női populatio oes...

Magyarországon a szerzők először végezték különböző eredetű orrvérzések, alsó orrkagyló hypertrophia, orrpolypositas és rhin...

A 10 napos korban coarctatio aortae klinikai tüneteivel echocardiographiás vizsgálatra került újszülöttnél az aorta isthmus stenosis...

A szerzők 112 akut leukaemiás és 10 szolid tumoros gyermekben végeztek sikeres kromoszómavizsgálatot a malignus sejtekben. Szerzett kr...

A 10 napos korban coarctatio aortae klinikai tüneteivel echocardiographiás vizsgálatra került újszülöttnél az aorta isthmus stenosis...

A szív mellkasból való kihelyeződését ectopia cordisnak nevezik. A szív fejlődési rendellenességei általában multiplex malformat...

A kis molekulatömegű heparin (LMWH), szemben a hagyományos, frakcionálatlan heparinnal, számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. ...

Az orvosok "hatalmának" csökkenése, a jogalkotók és jogászok aktív tevékenységének eredményeként bővültek a betegek jogai, ala...

A szerzők célul tűzték ki az eosinophil aktivációt jelző szekretoros fehérjék - az eosinophil kationos protein és az eosinophil-pr...

Retrospektív vizsgálattal a szerzők 38 beteg adatait elemezték. Valamennyi beteg intenzív terápiás osztályon legalább 72 órán ker...

A szerzők eszméletvesztés miatt észlelt fiatal nőbeteg esetét ismertették. Az eszméletvesztésért a vegetatív idegrendszer egyens...

A szerzők in vitro alvadékoldási teszt segítségével vizsgálták a fibrinolysist polycythaemia verában, esszenciális thrombocythaemi...

A fotorefraktív excimer lézerkészülék nemcsak a szaruhártya törőerejének megváltoztatására, hanem a cornea patológiás felszín...

Az IgA nephropathiában (IgA NP) észlelt emelkedett táplálékantigének elleni IgA antitest titerek és a megnövekedett bélpermeabilit...

A szerzők gastrooesophagealis reflux betegségben szenvedő betegek panaszait és az általuk alkalmazott objektív vizsgálóeljárások (...

A szívinfarktus okozta halálozás vezető népegészségügyi probléma Magyarországon. A prevenció lehetőségeinek kvantifikálására...

Patológiás állapotokban többek között atherosclerosisban és emphysemában az elasztáz szekréció fokozódása és/vagy a szérum pr...

hírdetés

Web Design & Development Prowebshop