Első osztályos a gyerek

Nagy az izgalom azokban a családokban, ahol most lesz kisiskolás a gyermek. Nem véletlenül, hiszen az első osztály élményei évekre meghatározhatják a további eredményességet, az iskola szeretetét.

iskola, iskolakezdés | InforMed Hírek16   InforMed | Belényessy, I.

 

 Minden iskolaérett kisgyermek meg akar felelni a követelményeknek. Szeretne jól tanulni, jól viselkedni. Hogy ez sikerül-e, sokban függ a családtól és a pedagógustól. Közös megértő, segítő attitűdök szükségesek az eredmény érdekében.

Az első osztályos gyermek számára a közösségi alkalmazkodás már nem ismeretlen, hiszen módja volt megtapasztalni, gyakorolni az óvodában. Csakhogy az óvodai közösségek másak.

Az iskolai közösségek tudatosabbak, érettebbek, optimális esetben a teljesítmény és a viselkedés alapján szerveződnek. Az élet első, komoly megfelelést igénylő kihívása iskolásnak lenni. Csendben végigülni a tanóra negyvenöt percét. Csak akkor megszólalni - jelentkezés után -, ha a tanító néni kérdez. Arra figyelni, amiről az órán szó van. Bizony szokatlan az óvoda után, ahol a szeretett óvó néninek bármikor, bármit el lehetett mondani. Társ volt a játékban, mesélő a mesében, meg lehetett fogni a kezét séta közben.

A gyerekek nagy részének így az első napok csendes vagy hangos csalódással telnek. Pláne akkor, ha a szülők nem készítették fel őket megfelelően. Megfelelő felkészítés alatt az értendő, hogy a kisiskolásnak legyen pontos tudása arról, milyen lesz az osztály, mit jelent a tanulás, a tanítás, mit fog megtanulni az iskolában. Éreznie kell a szülő beleélő készségét. Kapjon megerősítéseket arra vonatkozóan, hogy meg tud felelni az iskola által elvárt követelményeknek.

Nem szabad túlértékelni egy rosszabb minősítést. Sokkal célravezetőbb megbeszélni, hogyan lehet majd javítani!

A hatéves gyerek természetes igénye, hogy a családon kívül eltöltött időről beszélgessenek. Arra általában nem képesek, hogy a "mi történt az iskolában?" kérdés után fogalmazzák meg sikereiket, kudarcaikat. Spontán a legváratlanabb helyzetekben hozzák szóba iskolai élményeiket. Ezek a közlések ne maradjanak a levegőben. Ha kérdés van bennük, arra legyen válasz.

Lényeges szerepe van az otthoni napirendnek. Jó ha a tanulási idő a délutánnak mindig ugyanazon részére esik. Gondoskodni kell, hogy időben ágyba kerüljön a gyerek, az éjszakát átaludja. Reggel érdemes negyedórával korábban felkelni, mint kapkodva, elkéséstől félve indítani a napot.

Az első osztályos gyerek azért tanul, hogy a tanító néni szeretetét elnyerje, szülei szeretetét megtartsa. Szeretetigénye a motiváció. Ezzel kell jól manipulálni a pedagógusnak, szülőnek, hogy a tőle elvárható legjobb eredményt produkálja, s az évek során a motivációt saját belső igényszintje jelentse.

| iskola, iskolakezdés
2019-09-04 16:24:10
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop