Perek a környezetkárosítók ellen

ügyészség, környezetvédelem, bíróság | Népszabadság   Népszabadság
A megyei és a városi ügyészségek eddig 53 környezetvédelmi ügyben fordultak a bíróságokhoz - rendszerint a hatóságok eredménytelen intézkedéseit követően.

Az 1995-ös környezetvédelmi törvény polgári perindítási joggal ruházta fel az ügyészeket. E szerint a környezet veszélyeztetése, illetve károsítása esetén az ügyész kezdeményezheti a káros tevékenység gyakorlásától való eltiltást, kártérítési keresetet nyújthat be a bíróságokon. A legutóbbi összesítés szerint az ügyészségek eddig 53 esetben fordultak a bíróságokhoz - rendszerint a környezetvédelmi hatóságok eredménytelen intézkedéseit követően. Ez utóbbiak gyakran hiába bírságolták meg a környezetszenynyezőket, az elkövetők a büntetés kifizetése után is folytatták ténykedésüket. Az ügyészek által benyújtott keresetek nagyobb része, 41 beadvány a szennyező tevékenységtől való eltiltást célozta.Az összesítések szerint a legtöbb keresetet, tizennyolcat talajszennyezés miatt adták be. A jellemző ok: kommunális hulladék szakszerűtlen lerakása, veszélyes hulladék engedély nélküli kezelése, továbbá a talaj olajjal, üzemanyaggal való elszennyezése. Egy árufuvarozó ellen a miskolci ügyészség kezdeményezett eljárást, mivel a vállalkozó olajjal szennyezte el a talajt. Egy nyírtassi vállalkozó rendszeresen külterületi szántóföldekre engedte szippantókocsijából a szennyvizet. Két kft. ellen amiatt nyújtottak be keresetet, mert 150 ezer köbméternyi, részben veszélyes hulladéknak minősülő anyaggal töltötték fel a Rákos-patak egy szakaszát.

A keresetek benyújtása előtt az ügyészség felszólíthatja a szennyezőt tevékenysége abbahagyására. Ez több esetben eredményre vezetett. Az egyik Zala megyei önkormányzat például a helyi ügyészség felszólítására számolt fel egy illegális szemétlerakót.

Hajdú Mária, a Fővárosi Főügyészség osztályvezető ügyésze elmondta: ha a szennyező beszünteti ténykedését, az ügyészség nem ragaszkodik a per befejezéséhez. A fővárosban az utóbbi másfél évben hat környezetvédelmi ügy miatt fordultak bírósághoz. Kiderült például, hogy a BKV Rt. óbudai autóbusz-üzemegységéből származó kommunális szennyvíz az Aranyhegyi-patakba került. A cég ígéri, hogy felszámolja a szennyezést, így vélhetően nem kerül sor a perre.

| ügyészség, környezetvédelem, bíróság
2002-07-10 12:30:56
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop