A házasságterápia gyakorlati alkalmazása

Manapság egyre több a válás, a különválás veszélyét magukban hordozó házasságok, kevés kielégítő minőségű párkapcsolattal találkozunk. Egyre többen igényelnének segítséget ebben a kritikus időszakban.

házasság | Gyógy-ír   Kisalföld | Szalánczi, K.

A családterápia, a házasság, illetve párterápia elválaszthatatlanok egymástól a gyakorlatban. A családi konfliktusok hátterében az esetek jelentős részében a házastársi kapcsolat zavarai húzódnak meg, ha a párkapcsolat minősége javul, az a családban élő személyek, gyermekek számára is kedvező, ugyanis sok esetben a gyermek "csak" a tünetek hordozója (pl. deviáns magatartás, tanulási teljesítményzarvarok, szorongás), az ok a szülők kapcsolati zavarában keresendő.

Azok a házassági konfliktusok, melyek egymás iránt alapjaiban elkötelezett párok között léphetnek fel, akiknek "alapkapcsolatuk" jónak mondható, ott a terápiás hatás is eredményesebb. A házasságterápia azokban az esetekben alkalmazható, amikor a társak eleve vállalják, együttesen felelősek a konfliktusokért, mindketten aktívan közreműködnek a megoldásban. Amikor két ember problémával jelentkezik, akkor krízishelyzetnek élik meg kapcsolatukat. Reménytelenség, fokozott szorongás, heves indulatok vagy frusztáció érzése szövi át mindennapjaikat. Képtelenek megbirkózni a helyzettel, a kötődés, ami a párt kezdetben összehozta megbomlott, a problémamegoldás korábban használt módszerei nem működnek, új megoldásokat kell találni, melyekre saját erejükből már képtelenek.

A kezdeti stádiumban a terápia fő célkitűzése: tanuljanak meg a párok egymással hatékonyan kommunikálni! Fontos a feladatok meghatározása, mit is szeretnének elérni? Ez tudatos tevékenységet eredményez a terápia során, feladat elé állítva a párt.

Fel kell tárni továbbá, szerepel-e valamilyen aktuális stresszhatás jelenleg életükben, amit manapság a családokban majd mindenki megtapasztal. Egyes családok viszonylag jól átvészelik a nehézségeket, másoknak ugyanez válságot okozhat. Ilyen például, ha egy anya ismét munkába áll, magasabb pozícióba kerül a partner, új tag lép a családba, gyermek születése, illetve kirepülése, haláleset, szülőkkel való együttélés

Gyakran egyszerre több probléma merül fel, egyik hozza magával a többit: "Minden probléma a kapcsolatban, senki és semmi nem jó." Cél, ki kell emelni az alapproblémát, hisz rendszerint eköré szerveződik a többi.

Sajnos a párkapcsolatok jelentős részénél fellelhető az a fajta "kóros játszma", ami a következőkről szól: "ha én nyerek, te veszítesz; ha én veszítek, te nyersz" - ez a megközelítés a vita során nem nevezhető együttműködésnek. A beállítódást, egymáshoz való viszonyulást úgy kell kialakítani, hogy mindkét fél számára elképzelhető legyen, mindketten nyernek a versengés helyett. A párterápiában sok munka kell a kölcsönösség belátása érdekében, és ne áldozatként tekintsék magukat a felek, ha ez megtörtént, már szerencsés fordulópont a terápiában. Az élet egyik területén bekövetkező kedvező hatás (pl. szerepek tisztázása, feladatok megosztása) gyakran más területekre is kedvezően hat, javul az otthoni légkör, ez jó alapot szolgáltat a további változásokhoz. A terápia során a tanácsadónak rá kell mutatnia a helytelenül működő viselkedésmódozatokra, a partnerek egymásra hatására. Ki hárítja el a felelősséget? Ki veszi át? Melyik az a fél, aki minden konfliktus okozóját a másikban keresi?

A párterápia hatásától elvárható a partnerek közötti világos, egyértelmű és közvetlen kommunikáció, és a remény légkörének megteremtése. Lehet változtatni, de a változás minden esetben a feleken múlik.

A kölcsönös megértésnek növekednie kell a házastársak egymással való megértőbb, elfogadóbb viselkedése által. Sok esetben a próbálkozások ellenére a házasság válással végződik, ha az egyik fél döntött a kapcsolat felbomlása mellett, akkor további együttes terápia már nem célszerű.

"A házasság nem kész áru" - tartja a bölcs mondás. Két ember kapcsolata folytonos fejlődési folyamat, mely állandó, de megtérülő befektetést igényel a partnerek részéről, a harmónia, jó érzés, a szeretetteljes légkör megőrzése érdekében mindaddig, amíg a házasság fennáll.

| házasság
2002-07-18 14:03:00
hirdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop