Szex és hazugságok

Az ókori világ szigorú erkölcsi szabályokat állított fel az erotika és a szerelem területén. Megtiltotta a vérfertőzést, rögzítette a házassági kötelezettségeket, elítélte a házasságtörést, a házassági ígéret megszegését, és kötelezővé tette a teherbe ejtett lány feleségül vételét. Ezek a szabályok azonban elavultak, és naponta veszítenek jelentőségükből. Az erotikus és szerelmi kapcsolatokban egyre inkább a szabad egyéni választásra, a tetszésre hagyatkoznak az emberek.

szerelem, hűtlenség, hűség, erkölcs, morál, szex, viszony, partner, erkölcs | Ideál - Reforméletmód magazin   Celsus Kft. | Fritz, K.

Mit bír el egy szerelem?

Ártalmatlan flört, alkalomszerű félrelépés vagy tartós viszony? - a vélemények a megcsalással kapcsolatban aszerint oszlanak meg, hogy kinek meddig terjed a fájdalomtűrő képessége.

A televíziós sorozatok és teleregények által hirdetett erkölcs egyértelmű üzenete az, hogy a házasságot összetartó egyetlen erő a szerelem. A szerelem mindent igazol. Az új erkölcsnek egy parancsolata van: "Menj, ahová a szíved húz." Ha valaki nem szereti többé a másikat, ha haragszik rá vagy gyűlöli, elmegy, hátra sem fordul, egy pillantást sem vet a maga mögött hagyott fájdalomra és pusztulásra. Ennek az az eredménye, hogy a valós életben a szerelem és az erotika világán egyre inkább eluralkodik az egyiknek való kedvezés és a másikkal való elbánás logikája.

BOCSÁNATOS BÛNÖK?

Aki manapság még azt gondolja, hogy félrelépései és viszonyai dicsekvésre méltók, az bizony nem követi az aktuális trendet. Napjainkban a hűtlenség olyasvalami, amiről szigorúan tilos beszámolni. A "trendkutatók" az értékek visszatéréséről beszélnek, s a XX. század legfontosabb kérdéseinek az etikát és a morált tartják.

ERKÖLCSI SZERZŐDÉSEK

Természetesen nincs semmiféle szerződés, semmilyen erkölcsi törvény, amely arra kötelezne bennünket, hogy szeressünk valakit, akit már nem szeretünk. Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy nem vagyunk felelősek tetteink következményéért. Aki felelőtlen, megsérti civilizációnk erkölcsi alapelveit: azt a bibliai parancsot, hogy ne tegyük mással azt, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének, a kantitanítás, hogy úgy cselekedjünk, ahogy másoktól elvárjuk.

Mindig felelősek vagyunk a másoknak okozott rosszért, és igyekeznünk kell a lehető legcsekélyebb rosszat okozni. Ha igaz az, hogy nem kényszeríthetjük magunkat arra, szeressük, akit nem szeretünk, ugyancsak igaz, hogy óvatosan is eljárhatunk, kedvesek lehetünk vele, segíthetjük szükség esetén, tiszteletben tarthatjuk méltóságát, értékeit.

HÛSÉG ÉS KIZÁRÓLAGOSSÁG

A szerelmi hűség kizárólagosságot jelent: szerelmet egyetlen személy iránt, a csakis ővele fenntartott szexuális kapcsolatot. Épp úgy, mint az egyistenhitben: "Nem lesznek más isteneid rajtam kívül." A több istenséghez is hűséges lehet, mint ahogy az embernek több barátja is van. Hűnek lenni egy baráthoz annyit jelent, hogy az idők folyamán érintetlenül megőrzöm szeretetemet, ragaszkodásomat, segítőkészségemet, de nem azt jelenti, hogy nincs más barátom, persze a házasság több, mint barátság...

A mi hagyományainkban a hűség kettős eredetű. Egyfelől a kizárólagos birtoklás elvéből gyökerezik. A patriarchális időkben a nő a férfihoz tartozik, és ha megcsalja, megölik. A másik gyökér viszont a törzs, a haza, a hit, a vezető iránti kizárólagos hűség. A szexuálpszichológusok egy csoportja a 20-30 év közötti fiatalok szexuális szokásainak felgyorsult ütemű változásáról beszél. A hűség napjainkban már nem valamiféle homályos és bizonytalan monogámiafogalmat takar, sokkal inkább jelent "romantikus poligámiát".

Mit is takar ez a megfogalmazás? Testileg hűek vagyunk, de működni engedjük ábrándozó fantáziánkat, a kisebb, gondosan keretek közé szorított flörtöket, s mindezt csak-is azért, hogy meglévő partnerünkkel erotikus és lelki szempontból is "edzésben maradjunk", társunknak így újból és újból megadva a lehetőséget meghódításunkra.

MIT JELENT HÛSÉGESNEK LENNI?

A hűségemmel üzenem a kedvesemnek, hogy többet ér másoknál, hogy ő számomra az egyetlen, csakis őrá vágyom. S ha a másik nem is tudja, hogy hűséges vagyok hozzá? Ez esetben a hűség saját magamhoz való viszonyulás. Valami, amit önmagamért cselekszem. Gondolataimból elűzök minden más jelenlétet, minden más vágyat, hogy csak neki legyen ott helye, hogy ő legyen ott az abszolút és kivételezett főszereplő. Lelkemből-szívemből mindent kizárok, ami zavarhatná, megsérthetné a szerelmemet, ami eltávolíthatna tőle. Kiküszöbölök minden lehetséges csábítást, kísértést. Védőgátat emelek a szerelmem köré.

HOL KEZDŐDIK A HÛTLENSÉG?

A mi társadalmunkban tánc közben átölelni egy másik férfit nem számít hűtlenségnek, mint ahogyan az sem, ha találkozásnál vagy búcsúzásnál arcon csókolunk valakit. Munkaügyben egy más nemű kollágával elutazni szintén nem hűtlenség. De vajon nem az -e, ha minden este felmegyünk hozzá egy bizalmas beszélgetésre, mégha nincs is köztünk szexuális kapcsolat? Vajon a barátság, a lelki kapcsolat férfi és nő között mikor lépi át azt a határt, amikor már hűtlenségről lehet beszélni? Ha a partnerek között eleven, állandó és folyamatos a párbeszéd, akkor egy mással fenntartott lelki barátság nem okozhat problémát. Ha azonban a kapcsolatuk nagyon szegényes, elég egy lelkes beszélgetés valakivel, és máris feltámad a féltékenység.

TÖBB SZERELEM

Bizonyos körökben a hűtlenség, még ha szenvedést okoz is, nem elegendő ok a válásra. Az európai arisztokrácia és nagypolgárság világára jellemző ez, ahol nemesi címek és óriási vagyonok forognak kockán. Ezek nem nyitott házasságok, a házastársaknak semmit sem kell egymásnak elmesélniük. Mindegyik fél úgy tesz, mintha nem tudna semmit, azzal a feltétellel, hogy a másik továbbra is teljesíti családi kötelességeit és megőrzi a látszatot.

SZEXUÁLIS HÛTLENSÉG

Évezredeken át nem számított hűtlenségnek, ha a férj házasságon kívüli kapcsolatot létesített szolgálókkal, prostituáltakkal, de ha a feleség lépett félre, az hűtlenség volt. Ma már egyenrangúak a nemek, ám ma is van olyan, aki az érzelem nélküli alkalmi, szexuális kapcsolatnak nem tulajdonít jelentőséget, mások meg egy szájra adott puszit is árulásnak minősítenek. Egy partnerkapcsolat pont olyan sok, illetve pont olyan kevés hűtlenséget visel el, amennyit mindkét partner szeretne. Tehát alapkövetelmény a másik tűréshatárának ismerete.

A HÛTLENSÉG OSZTÁLYZÁSA

A hűséget abból a szempontból is vizsgálni lehet, hogy mekkora szenvedést mérünk a hűtlenséggel másokra. A hűtlen nem szenved. Az szenved, akit megcsaltak, és még jobban, ha ő maga hűséges. De csak akkor szenved, ha tudomást szerez a hűtlenségünkről. És ha nem tudja meg az igazat? Ha olyan jól hazudok neki, hogy elhiszi, hogy csak őt szeretem, és ha egy életen át sikerül ezt elhitetnem vele? Erkölcsileg mi a fontosabb, megmondani az igazat, vagy nem hagyni, hogy a másik szenvedjen?

A hűtlenség lehet a bosszú egyik formája is. Van, aki akkor csalja meg a másikat, ha úgy érzi, elhanyagolják vagy rosszul bánnak vele.

A SZABADSÁG TITKA

Ha flörtölésről, udvarlásról vagy bókolásról van szó, szereti mindenki maga eldönteni, hogy meddig mehet el. Miben rejlik a tökéletes párkapcsolat titka? Elengedni! Csak az nyerhet, aki enged. Ha magunknak és partnerünknek is megadjuk a lehetőséget, hogy saját álmai szerint kibontakozzon, csakis ebben az esetben alakul ki akkora szabadság, melyben létrejöhet a dolgokról való lemondás képessége.

"Egyedül is elutazhatsz nyaralni" - ez végül is nem jelent mást, mint "Bízom benned!". Egészen biztos, hogy evvel a bizalommal partnerünk nem fog visszaélni és jobban fogja mérlegelni, hogy ez egyáltalán megéri-e neki vagy sem.

A lehető legrosszabb az, ha a félrelépések rendszeresek és megtervezettek - mint például a szexpartner-közvetítők esetében: Ezeknek ugyanis vajmi kevés közük van a szabad személyiség kibontakoztatásához.

A XXI. SZÁZAD ERKÖLCSI IDEÁI

Hűség, barátság, bizalom - ezek volnának tehát az új generáció alapszabályai. Egy olyan világban, ahol folyamatosan változik minden, és ahol egymással csak e-mailen, faxon és üzenetrögzítőn keresztül kommunikálunk, ott a hűség érzelmi szempontból stabilitást és biztonságot jelent.

ÉRDEKES

A mai fiatal felnőttek nagy része azért mond nemet a hűtlenségre, mert maguk is átélték, hogyan zúzták szét a szülők félrelépései és partnerváltogatásai családjuk életét. Az elvált szülők gyermekeinek generációja, akik immár tartós kapcsolatra vágynak. Többet beszélgetnek egymással, és csakis akkor készek házasságra lépni, ha teljesen biztosak partnerük hűségében.

A másiknak való megbocsátás képességére manapság mindenkinek nagy szüksége van - hiszen a hűség azt jelenti, hogy a társunk életében érdeklődéssel és odafigyeléssel veszünk részt, s elfogadjuk őt olyannak, amilyen.

Szemmel láthatóan úgy tűnik, hogy a partner hűségében való hit és annak tudása napjainkban éppen azt hozza vissza, ami elveszni látszik: valódi testet, igazi szexet, intimitást, közelséget, állandóságot és biztonságot.
A cikkben szereplő természetgyógyászati módszerek nem a tényeken alapuló orvostudomány eredményein nyugszanak és nem feltétlenül azonosak az InforMed szerkesztőségének álláspontjával.
| szerelem, hűtlenség, hűség, erkölcs, morál, szex, viszony, partner
2002-07-25 12:03:53
hirdetés
hirdetés

Web Design & Development Prowebshop