A titkok rabjai

Ahogy nyiladozik a gyermek értelme, ahogy önálló egyéniséggé alakul, és fejlődik az identitástudata, úgy lesz fokozatosan szüksége arra, hogy kialakítsa és berendezze magának külön titkos "rekeszeit". Ebben a mások elől takargatott megszégyenülések és kudarcok, enyhébb-súlyosabb gonoszságok, tiltott örömök emlékei, meg "bolond" gondolatok, dédelgetett vágyak és tervek pihennek. Előfordulhatnak itt másoktól meglesett, netán saját maga által elkövetett súlyos, sötét cselekedetek is.

titok, önismeret, önismeret | Ideál - Reforméletmód magazin   Celsus Kft. | Ignácz, P.
Némelyiket valóban veszélyes lenne elárulni. Ha meg nem is büntetnék érte, lehet, hogy lenéznék, "elítélnék" vagy legalábbis kinevetnék miatta. Egyébként is: ahogyan tárgyakat szeretünk birtokolni, hogy az csak a miénk legyen, ugyanúgy élményeink, gondolataink egy része is csak magánhasználatra való.

Midász király borbélya

Az emberi lélek számos ellentmondásainak egyike, hogy féltve őrzött titkainkat mégis meg akarjuk osztani valakivel. Mint a mondabeli borbély, aki - mivel fővesztés terhe mellett nem árulhatta el senki emberfiának - a hajladozó nádasba vagy a mezei ürgelyukakba suttogta bele titkos felfedezését, hogy: a királynak szamárfüle van. Igen ám, de a nádas elsusogta, a szél tovakiáltotta a hírt, így hamarosan minden kiderült. Az sem jár persze jobban, aki emberre bízza titkát. Hiszen, mint tudjuk "a falnak is füle van", és különben sem titok az már, amiről egynél több embernek van tudomása .

Ha legelső tulajdonosa (elkövetője, elszenvedője, elgondolója) nem bírta, nem akarta örök időkre magában tartani titkát, ugyanúgy bánik azzal - előbb-utóbb - az a személy is, akit megajándékozott vele. Az érdektelen titkocskát könnyen elfelejtjük, de a szenzációs hír szinte égeti az ember fülét, csiklandozza a száját. Szeretné továbbadni valakinek.

Szószátyár nők, pletykás férfiak

Ez tipikus belső konfliktust idéz elő. "Eláruljam - ne áruljam?" a mérleg egyik serpenyőjében ott lapul az ígéret ("becsszóra, nem mondom el senkinek"), de a másik oldalt észrevétlenül lehúzhatják bizonyos pszichés előnyök és az (el)árulás felé billenthetik. Ezen "előnyök" közül vezető helyen áll a feltűnéskeltés, a szenzációhajhászás. Mintha az elbeszélő személyes értékét fokozná, hogy tud valamit, és megosztja azt kíváncsi hallgatóságával. Egyesek különösen szeretnek jólértesültnek látszani, úgy gondolják, ez emeli egyéni presztízsüket, előrébb léphetnek általa a nem hivatalos társas rangsorban. Különösen a nők nem képesek titkot tartani, de a férfiak is szeretik a pletykát (legfeljebb másféle témák érdeklik őket jobban).

A titkos információ továbbadásának motívuma lehet jószándék is ("azért mondom el neked, hogy okulj belőle"), de sajnos állhat a háttérben boszszúvágy is. Akit elárulnak, természetesen rosszul érzi magát. Csalódott, becsapott, elkeseredett, haragszik és fogadkozik; majd következnek a szemrehányások és veszekedések. Pedig mindkét fél hibás, hiszen aki elmondta, tudhatná, hogy kivételesen nehéz dolog a titkot örökre magunkba temetni. Az áruló is tisztában van vele, milyen rossz érzéseket, sőt bajt idéz elő pletykálkodásával.

Érdekes, hogy a titoktartásra való nagy fogadkozásoknak mintha lenne egy lejárati ideje. A megbízhatóbb természetűek őrzik is néhány hónapig, olykor néhány évig. Egy idő után - fokozatosan - úgy érzik, elévült most már ígéretük, lejárt az adott szó határideje, s ekkor, mintha ez rendjén való lenne, kinyitják a szájukat.

Ne szólj szám, nem fáj fejem

A külső konfliktusok után, a kapott szemrehányások hatására jobb belátásra térhet az árulkodó, és megbánást tanúsítva rájöhet a fenti népi igazságra. A kavart pletyka miatti idegesség, megbánás, önvád valóban előidézet pszichoszomatikus fejfájást! A titok gazdája is elmondhatja, hogy "a fejem sem fájna, ha lennének megbízható barátaim."

A titok biztonságos csereeszközként is használható. Ahogy serdülő lányok kicserélik egymás közt féltett titkaikat, ugyanúgy a felnőttek is kölcsönösen rábízhatják egymásra, miközben tudják, hogy "ha én megtartom, tőle is elvárhatom". A kölcsönös bizalom persze csak közelebbi ismeretség után, meghitt kapcsolatban működik igazán. Létezik viszont két olyan emberi kapcsolat, melyek egyoldalúak ugyan, de a titoktartás szempontjából teljesen biztonságosak: az egyik a gyóntatópappal, a másik az orvossal, illetve pszichológussal való beszélgetés.

| titok, önismeret
2002-07-25 14:36:50

Web Design & Development Prowebshop