A női lélek férfias oldala

A pszichológusokat szakmailag sikeres klienseik belső bizonytalansága "vezette" a pátriárka nyomára. Hangdialógusnak nevezett technikával párbeszédet kezdeményeztek számos asszony belső pátriárkájával, és így olyan meglepő értékítéletekbe ütköztek, amelyek ezeket az asszonyokat tudat alatt vezették. A tapasztalatok alapján a következőkben foglalható össze a pátriárkaelmélet: A belső pátriárka az a hang vagy belső személy, amely az elmúlt hat évezred ősi patriarkális (férfiak által irányított) tradícióit, értékeit és szabályait képviseli. Bizonyos értelemben ő a külső patriarchátus belső megjelenítője, megléte jelenthet védelmet, de okozhat problémákat is. A belső pátriárkának komoly befolyása van az asszonyok önmagukról alkotott véleményére.

asszony, , nők, viselkedés, lélek, nőies, pátriárka, belső személy, nÅ‘, nÅ‘k, nÅ‘ies | Ideál - Reforméletmód magazin   Celsus Kft. | Kőkúti, D.

A női lélek férfias oldala

Érezte már úgy, hogy nem nőies, mert túlontúl energikusan, ne adj` isten erőszakosan viselkedik? Egy, a szokásosnál magasabb pozícióban lévő nővel találkozva megfordult már a fejében, hogy ezért az állásért vajon kivel kellett neki ágyba bújnia...? Ha beteg, szívesebben fordul-e az erősebb nemhez tartozó orvoshoz, pusztán csak azért, mert több hozzá a bizalma? Nos, ha igen, akkor az ön pszichéjében egy "belső pátriárka" lakozik. A HAMIS DIKTÁTOR

Azt követeli ugyanis a "valódi" asszonyoktól, hogy házasságban, de legalábbis szilárd párkapcsolatban éljenek, hogy felmutathassák a tradicionális női attribútumokat, jellemzőket, mint például a nyitottságot, ugyanakkor személyes tartózkodást, mély érzéseket, intuíciót és mások támogatását.

Ám hiányozzon belőlük minden hatalomvágy, és kizárólag a róluk gondoskodni és őket megvédeni hivatott férjükhöz tartozzanak. A kiindulópont az, hogy az asszonyok alapvetően férjük alárendeltjei, akik nélkül "kint a világban" menthetetlenül elvesznének. De ez még nem minden! Ha egy asszony megfelel ezeknek az elvárásoknak, belső pátriárkájától akkor is megvetést kap, mert az a kapcsolatok iránti vágyát tipikusan nőiesnek ítéli, és mint olyant gyengeségnek tekinti. Sohasem jutna eszébe, hogy a kapcsolatteremtés képessége adomány is lehet.

GÁTLÓ SEGÍTSÉG

Persze olyan lelki mechanizmusokról van szó, melyek valamennyiünkben kísértenek anélkül, hogy tudomásunkra jutnának. Mindenesetre - és ez jó hír - lelkünk egész sor arculatot rejt, melyeknek csak egyike a belső pátriárka. És noha egyike csupán, de nagy a hatalma. Nem lehet semmibe venni, mert az meggyengítheti szabadságérzetünket. Mindezek ellenére azért rendelkezhet egy sor pozitív tulajdonsággal is. Így például olyan szabályokat fogalmazhat meg, amelyek a rend, a megbízhatóság és a biztonság érdekében születnek. Másik pozitívum lehet, hogy a nőknek az életben elfoglalt tradicionális szerepét tiszteli. Abból indul ki, hogy az asszonyoknak kötelességük teljesítése közben joguk van a csodálatra, a támogatásra és a védelemre. Tehát segíti a kapcsolatokat, és támogatja azokat a tulajdonságokat, amelyek hozzájárulhatnak a családtagok jó közérzetéhez. Egyértelmű hát, hogy a belső pátriárka meglehetősen ellentmondásos, aszerint, hogy melyik oldalról hallatszik a hangja: lehet gátló, de segítő tényező is.

PÁTRIÁRKÁNK FELADATAI

A belső pátriárkánk tudat alatti munkálkodása a mindennapokban úgy nekünk asszonyoknak, mint partnereinknek kifejezetten irritáló is lehet. Ha partnerünk - megfelel elvárásainknak, vágyunknak - gyengéd és megértő, hideg zuhanyként érhet bennünket belső pátriárkánk véleménye, aki ezt a viselkedésmódot kifejezetten nevetségesnek tartja. Így az asszony már maga sem ismeri ki magát, hogyan is várhatná el ezt akkor partnerétől? Mi hát akkor a megoldás? A belső pátriárka ellentmondásos viselkedése lényegében felszólítás a hozzá vezető út tudatos megkeresésére.

Első feladatunk, hogy elsősorban anyagi szempontból tanuljuk meg vállalni a felelősséget önmagunkért. Belső pátriárkánk segíthet az anyagi függetlenségünk megteremtésében, hogy így önálló individuummá válhassunk. Olyan banális dolgokra is vonatkozik ez, mint a betegség, a nyugdíj, a gépkocsi vagy a lakásbiztosítás, ugyanakkor idetartozik például a család bankszámlájának aktuális állása is. Ha egy asszony tisztában van ezekkel a dolgokkal, megfelel a belső pátriárka biztonság iránti igényének.

Második teendőnk az autoritás, a kellő tekintély kialakítása. A belső pátriárka nem kér engedélyt, meggyőződéssel beszél, és nem törődik mások véleményével.

Harmadik leckénk sarkalatos pontja a tárgyilagosság, a megfelelő határvonalak meghúzása és a személytelenség képességének elérése. Meg kell tanulnunk, hogy ne hallgassunk mindig az érzéseinkre, s hogy ez a magatartás néha kifejezetten káros is lehet.

Negyedik feladatunk a fegyelemről szól. Ez azt jelenti, hogy tudnunk kell kellően a munkánkra koncentrálni, és elhatározásainkat maradéktalanul véghez vinni.

Ötödik lecke a "tisztességes harcosoknak" ajánlható. Ennek során az asszonyoknak meg kell tanulniuk belső pátriárkájuk hatalmát integrálni, és saját "királyságukat", érdekeiket védelmezni, máskülönben átengedik a kezdeményezést érzelmeik urának, azaz belső pátriárkájuknak, aki majd a saját - nem mindig kellemes - eszközeivel fog harcolni. Saját legbelsőbb birodalmunk elvesztése, feladása pedig súlyos testilelki traumát okoz... Amennyiben egy asszony figyelembe veszi ezeket a szempontokat, máris barátságot kötött belső pátriárkájával, és szabaddá tette az utat egyéniségének, női mivoltának megéléséhez, kibontakoztatásához, és egészséges önértékelésének kialakításához.

A felsorolt tippek megvalósításához és a belső harmónia kialakításához sok sikert kívánunk.
A cikkben szereplő természetgyógyászati módszerek nem a tényeken alapuló orvostudomány eredményein nyugszanak és nem feltétlenül azonosak az InforMed szerkesztőségének álláspontjával.
| asszony, nő, nők, viselkedés, lélek, nőies, pátriárka, belső személy
2002-07-25 11:52:56
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop