Mobbing: lelki erőszak, zaklatás

Lelki erőszaknak nevezzük az egy vagy több célszeméllyel szembeni negatív, megfélemlítő, zsarnokoskodó magatartás ismétlődő mintáját.

zaklatás, lelki erőszak, mobbing | InforMed Hírek16   InforMed | Dobos, L.

Ebbe beletartozik mások minden apróságba beleakadó bírálata, mások értékeinek és elismerésének elutasítása, mások lejáratása, és még egy sor más viselkedésforma.

A csoportosan, „bandában” elkövetett lelki erőszak esetén a célszemélyt általában emberek egy egész csoportja üldözi. Minden csoportnak van azonban vezére. Ha ez a vezér extrovertált, kifelé forduló típus, világos, ki az, aki a lelki terrort alkalmazza és veszi rá a többieket ugyanerre.

Ha azonban a bandavezér introvertált, befelé forduló, akkor nagy valószínűséggel a háttérben marad, és a csoport tagjait manipulálja, hogy lelki erőszakot alkalmazzanak a kiszemelt célszeméllyel szemben. Az introvertált bandavezérek sokkal veszélyesebbek, mint az extrovertáltak.

Egy erőszakos, megfélemlítő szituációban a bandavezér érzelmi kielégülést nyer abból, hogy feltüzeli a támogatóit – ezek lehetnek kisebb csoportok, utánzók vagy felvilágosulatlan, tapasztalatlan, éretlen személyiségű, vagy érzelmileg hátrányos helyzetű és értéktelen egyének –, hogy ellenséges interakcióba kerüljenek a kiválasztott célszeméllyel.

Ha ez a folyamat beindult, a bandavezér a többieket közös megegyezés alapján romboló tevékenységre ösztönzi, amiből neki óriási elégtétele származik – ez a pszichopata személyiségű emberek jellemzője.

A lelki erőszakot alkalmazó pszichopaták egyik jellemző tulajdonsága, hogy az ún. „wannabe”-típusokra támaszkodnak, ezek nem pszichopata személyiségű, kisebb zsarnokok, akiknek minden vágyuk, hogy hasonlítsanak az általuk kiválasztott ideálra. A bandavezér segíti ezeket céljaik elérésében, ami általában bizonyos hatalmi pozíciók megszerzése. Ha ez megtörtént, a wannabe, épp a kompetenciája hiánya miatt függő viszonyba kerül a főpszichopatától, ami azzal jár, hogy oktalan, ám készséges bábként funkcionál.

Kiváló szürkeöltönyös ingyenélő lesz belőle bármely cégnél. További tulajdonsága, hogy mivel nincs meg a pozíciójához szükséges kompetenciája, ahhoz sem elég intelligens, hogy felfogja talpnyaló szerepkörének valódi természetét.

A lelki erőszak megnyilvánulási folyamatában a célszemélyt olyan vitákba kényszerítik bele, amikért látszólag a csoport kisebb zsarnokai a felelősek, a vezér rejtve marad. Annak, hogy a pszichopata bandavezérről többszöri alkalommal sem derül ki a valódi viselkedése, az az oka, hogy senki sem akarja elhinni, hogy ő olyan szörnyeteg lenne, mint amilyen valójában.

Ezért fordulhat elő, hogy sok pedofil vagy feleségverő évekig, sőt akár évtizedekig is elkerüli a büntetését. A naiv, felvilágosulatlan és tapasztalatlan emberek szemében elbűvölőknek és értelmeseknek tűnnek. A pszichopata bandavezérek valószínűleg a markukban tartják a humánerőforrás és a menedzsment embereit, és őket is manipulálják a célszemély megfélemlítésére és üldözésére.

A lelki erőszak-szituáció feloldásának aranyszabálya, hogy azonosítani kell a bandavezért, és csak rá kell összpontosítani, őt kell elszámoltatni. Ha valaki így tesz, számítson arra, hogy azonnal kialakul körülötte a megtévesztés, csalás és az álnokság hálója.

Van, hogy a legjobb módszer elmenni, és nem hagyni többé, hogy ezek az emberek tönkretegyék a karrierünket, egészségünket és életünket. Abban a kevéssé valószínű esetben, ha a pszichopata zsarnok lelepleződik, majd felmond, az általa szított diszfunkció, agresszió és negatív érzelmek még évekig uralhatják a terepet.

Néhány szó a lelki erőszakot alkalmazó zsarnokról és a célszemélyről

Igen fontos tudni, hogy a zsarnok retteg attól, hogy alkalmatlansága és inkompetenciája lelepleződik, a célszemély sokszor már puszta erkölcsi fölényével, képzettségével, intelligenciájával, pozitív értékrendszerével kiváltja az üldöztetését.

Vannak jellemző szituációk vagy események, amelyek elindítják a lelki erőszakhullámot. Ilyenek a régi célszemély távozása, az átszervezés, vagy ha a célszemély a reflektorfénybe kerül, sikerei vannak, kiáll egy másik célszemély mellett, vagy a status quo megváltoztatására törekszik.

A célszemélyre általában jellemzők az alábbi tulajdonságok: sikeres, kitartó, elszánt, bátor, van humorérzéke, gyors, fantáziadús, innovatív, idealista, optimista, érzékeny, empatikus, segítőkész, szorgalmas, toleráns, magasra teszi a mércét.

Az „áldozat” szó helyett szándékosan alkalmazzuk a „célszemélyt”. Az áldozat fogalmához ugyanis igen sok téves mítosz tapad, ilyenek, hogy ő maga is felelős azért, hogy erőszakoskodnak vele vagy zaklatják, hogy gyenge, magányos, elszigetelt.

Mindez épp fordítva igaz, ezek a tulajdonságok a lelki erőszakot alkalmazókra jellemzők. Téves az is, ha valaki összemossa a lelki erőszakot a szigorú menedzsmenttel. A jó igazgató igazgat, a rossz igazgató lelki terrort alkalmaz.

Mi a különbség a lelki erőszak és a zaklatás között?

A zaklatás nemkívánatos, sértő, tolakodó magatartás és mindig van szexuális, faji vagy fizikai eleme. Erőteljes a fizikai elem, a kontaktus és a személyes tér vagy tulajdon megsértése. Azért irányul a célszemélyre, mert az az, ami (nő, fekete, rokkant, stb.).

A lelki erőszakot alkalmazók is mélyen előítéletesek, a szex, a nem, a faj azonban nem játszik náluk döntő szerepet a célszemély kiválasztásában, sokkal inkább annak kompetens volta. Az, akit zaklatnak, azonnal tisztában van ezzel a ténnyel; aki ellen viszont lelki erőszakot alkalmaznak, sokszor hónapokig, sőt, évekig észre sem veszi, eleinte ugyanis hajlamos felülemelkedni ezen a tényen.

| mobbing, lelki erőszak, zaklatás
2019-11-14 21:34:54

Web Design & Development Prowebshop