Jóga

A jóga egy szanszkrit szó, mely a „yui” igéből származik és jelentése többek között kötni, egyesíteni, koncentrálni, alkalmazni. Az emberre vonatkoztatva a jóga a test, a lélek és a szellem minden erejének egyesítése és irányítása az egyetemes Isten felé.

joga | Wellness ABC 2006 ;   InforMed | Kotsis, J.

A jóga eredete az ókori Indiába nyúlik vissza Kr. e. 3000 – 1800 között. Az első írásos feljegyzések a Kr.e. 1000 és 600 közötti időből származnak.

A jóga legjelentősebb művei a Patanjali féle Bhagavat-gita és a Yoga-Sutren (vezérvonalak). Ez utóbbi alkotja a jóga filozófia alapját és befolyásolja valamennyi jóga irányzatot. Bölcs mondásai röviden és pregnánsan összefoglalják a jóga ismereteit és látásmódját és az igazságkeresők számára tervszerű útmutatóként szolgálnak a gyakorlatokhoz.

Az idők folyamán számos különféle jóga irányzat fejlődött ki, melyek a jóga bizonyos aspektusait helyezik előtérbe és ezeknek megfelelő módszereket alkalmaznak. A leggyakrabban ajánlott jóga irányzatok a következők: Astanga-jóga, Bhakti-jóga, Hath-jóga, Integrál-jóga,, Japa-jóga, Jnana-jóga, Karma-jóga, Kriya-jóga, Kundalini-jóga, Luna-jóga, Mantra-jóga, Marma-jóga, Raja-jóga, Tantra-jóga és Tao-jóga.

A jóga egy filozófiai rendszer és gyakorlati módszer, mely utat kínál az embernek a belső szabadságra és megelégedésre. A jóga nem vallás vagy vallási tan, hanem módszer, mely által az igazi lét identitás megtapasztalhatóvá válik.

Az út célja (átmenetileg) minden lelki folyamatot nyugalomba hozni, hogy ezáltal saját lényünkre és a világ lényegére figyelhessünk, és a létet olyannak ismerjük meg, amilyen az valójában.

A tavakat példaként véve világosabbá válik mindez: Amíg hullámzik a víz felszíne, addig nem látunk le a mélybe. Csak akkor, amikor a hullámok (tudatáramlások) lecsillapodnak, nyílik meg a rálátás a lényegre (mélybe). A legfőbb cél a tiszta lét (sat), tiszta tudat (cit) és igazi boldogság (ananda) megvalósítása.

A Patanjali féle Yoga-Sutren szerint ez az út nyolc lépcsőből áll: etikai parancsok, személyes szabályok, testtartás, légzéstudat, értelem visszatartása, koncentráció, meditáció és elmélyülés.

A nyugati világban leggyakrabban használt Hatha-jóga a harmadik lépcsőfoknál beilleszti a testtartást és testgyakorlatot. A légzéstechnika különféle testtartásai és formái itt központi módszerként és gyakorlási eszközül szolgálnak a koncentrációhoz és a lét-érzet eléréséhez. Az etikai magatartás és a személyiségfejlődés itt a rendszeres gyakorlás természetes következményei.

A jógát ma általában mintegy átfogó egészségjavító eljárásként fogadják el. Egyre több orvosi tanulmány ismeri el a jóga gyakorlás egészségre gyakorolt pozitív hatását. A legfontosabb testgyakorlatok mellett a jóga a gyakorlóinak lehetőséget kínál arra is, hogy átélhessék és elmélyíthessék a tudat-lét tapasztalást és ezáltal mintegy kiegészítésként sikerüljön szervezetük működésének jobb megfigyelése és irányítása.

A gyakorlások által ezen kívül a vázizomzat erősödik, a légzés-, végkeringés- és az anyagcsere működése optimalizált lesz, javul a stressz szabályozás és a vegetatív idegrendszer áthangolódik.

A jóga azonban nem minősül csodaszernek súlyos fizikai betegségeknél vagy pszichoszomatikus zavarok, depresszió, függőség és egyéb neurotikus zavarok esetén.

A jóga kizárólag szakszerű irányítás mellett tanulható meg.
| jóga
2019-05-14 18:51:06
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop