Minden energia… - ...még az ember is!

Napjainkban rohamosan terjed annak felismerése, hogy az emberben valamiféle sugárzó, rezgő energia, avagy életerő működik: amiről évezredekig csupán a bölcs gyógyítók tudtak, immár a hétköznapokban is egyre inkább magától értetődővé válik...

aura, energia, biorezonancia | Ideál - Reforméletmód magazin 2006 ;18(8):10-12   Celsus Kft. | Sütő, Gy.
Természetünknél fogva minden kódolva van bennünk, sorsunk kiolvasható vérünkből, auránkból, arcunkból.

Holisztikus medicina

Az emberi testet, lelket és szellemet egységként felfogó holisztikus medicina sok tekintetben
előnyben van a klinikai gyógyászathoz képest. Így például:
  • elismeri, hogy energiából áll, ami a testnek hasznosítható
  • az ember egészére vonatkozó, a betegséget megelőző, korai diagnózist adhat
  • segítségével a tendenciák időben felismerhetők, így a súlyos betegségek elkerülhetők
  • olyan diagnózisokat és terápiákat alkalmaz, amelyek kevéssé vagy egyáltalán nem megterhelők az egyén számára.
Szervezetünk energiaáramlása már jóval a panaszok jelentkezése előtt megváltozik. Az egységre vonatkozó diagnosztikai eljárások már akkor kimutatják ezeket az apró változásokat, amikor a hagyományos klinikai gyógyászat diagnózisai során még semmiféle tényállás nem határozható meg.

Vegyük például a vérvizsgálatot! A vér „életünk folyója” - az ásványi anyagok és a nyomelemek hiánya a szokásos vérlabor-teszttel azonban csak akkor mutatható ki, amikor már a tartalékokat is felhasználtuk.

Ilyenkor rendszerint már késő, mert megbetegedtünk. A vérkép alapján egyértelműen látszik a baj, és ezt a kellemetlen tünetek is jelzik.

Minden sejtünk tud a többi károsodásáról

Aki a gyógyulást és nem csupán a szimptómák gyors enyhítését tűzi ki célul, figyelmet szentel az összefüggéseknek. Nemcsak a test, a lélek és a szellem egységében, hanem a szervezetben lejátszódó kölcsönhatásokban is keresi az okokat, ugyanis minden szinten lényegiek az összefüggések, legyen szó akár arról, hogy a testet meridiánok hálózzák be, és minden szervet érintenek, vagy arról, hogy az egyes szervek kapcsolatban állnak egymással. (Gondoljunk csak talpunk reflexzónáira!)

További felismerés, hogy egyes anyagok például az epehólyag gyulladásakor lerakódhatnak az egyik ízületben, és ott is panaszt idéznek elő. Ebben a viszonylatban a holisztikus kezelés lehetőségét mindig tekintetbe kell venni! Szintén ismeretes, hogy két vesénk eltérő funkciójú. A bal oldali a szervi tevékenységet irányítja és kiválaszt, míg a jobb oldali a máj, az epe és a hasnyálmirigy anyagcseréjéért felelős. Ezt nagyon fontos tudniuk azoknak, akik az egyik veséjüket oda akarják adni valakinek!

Bentről ki

A „bennünk lakozó életerő” energiája belülről kifelé nagy intenzitással sugárzik. A különféle holisztikus gyógyító módszerek alkalmazása a 19. században már gyakorta erre a megfigyelésre épült.

A bennünk lakozó életerő

A holisztikus orvoslás elismeri az emberben rejlő szellemet, ugyanis az evolúciós tanhoz hozzátartozik az emberi energiáról szóló tudás az „energianyalábról”, mely folyton sugárzik, rezeg, sajátos kisugárzása és hullámzása pedig felhasználható a gyógyításban. Az első lépés ennek felismeréséhez az aura sikeres lefényképezése volt.

Az első felfedezéseket a 19. században élt kutatók tették. Munkásságukkal hozzájárultak a modern és egységes holisztikus szemlélet elterjedéséhez.

Németországban Freiherr von Reichenbach volt az első. Goethe megfigyelései késztették arra, hogy a magnetizmussal, az elektromossággal, a hővel, a fénnyel, a kristályok tanával foglalkozzon. Látta, hogyan veszi körül a tárgyakat és az élőlényeket a fénykoszorú, és ezért megalkotta az „OD” fogalmát, s a fényt „a bennünk lakozó életerőnek” nevezte el.

A 20. század 30-as éveinek végén a Szemjon és Valentina Kirlian orosz házaspárnak sikerült az aurát fotón megörökítenie. Azóta fogadják el az aura létezését, a képeket pedig „Kirlián-” vagy „aurafotóknak” hívják.

A II. világháború alatt a kutatás szünetelt, azonban az 50-es években ismét megindultak a vizsgálódások. Azóta „a bennünk lakozó életerő” az egységes holisztikus gondolkodás elválaszthatatlan részét képezi.
Haladni a korral

Időközben egy új eszközt fejlesztettek ki, és a Kirlián-fotókat felváltotta a kissé bonyolultabb elnevezésű „energetikai terminális diagnosztika”, ám az eljárás egyszerűsége megmaradt.

Aurafotózás

A Kirlian házaspár magas frekvenciájú készülékkel elsőként fényképezte le az aurát, bizonyítva ezzel az emberi test egyébként láthatatlan energiáját.

Érdekes! Munkásságuk során meggyőződtek arról, hogy a sugárkoszorú megváltoztathatatlanul övezi a tárgyakat. Ezzel szemben az emberek, az állatok és a növények sugárzása változó, főleg betegségek esetén.

Az idő múlásával már pontosabban meg lehetett magyarázni, hogy mit láttak Kirlianék. Testünk meridiánjainak kezdő- és végpontjai a kéz- és a lábujjhegyek. Ezeken a pontokon koncentrálódik az energia, és egy bizonyos hullámhosszon le is fényképezhető, a képe pedig fotópapíron megjeleníthető. Minden kéz- és lábujj összeköttetésben van valamelyik szervvel.

Érdekes! Tapasztalt orvosok és természetgyógyászok a fotó alapján felismerik, hogy van-e zavar a szervekben, és ha igen, milyen jellegű. Az ujjakat körülvevő fénykoszorú a papíron fekete-fehér színű, igen sűrű és a betegség előrehaladásától függően zárt. Amennyiben a kór még csak kialakulóban van, az aura egyenlőtlen és hézagos. Az is megállapítható, hogy a betegség csak a szellemi-lelki szinten van-e jelen, vagy már a test szöveteire is átterjedt, annak ellenére, hogy a páciens még nem tapasztal tüneteket. Mindennek ismeretében tehát nyugodtan beszélhetünk korai felismerésről! A pontos diagnosztizálás alapja a kisugárzás különbözőségén kívül a fénykoszorú hézagainak nagysága is.

Az aurafotók a terápiás ellenőrzés során is jelentős szerepet kaphatnak. A lelki-szellemi tartomány azonnal reagál a beavatkozásra, és ez a reakció a képen is meglátszik, noha a páciens ezt fizikailag csak jóval később érzi meg. Ezzel a módszerrel sok értékes időt meg lehet spórolni a megfelelő terápia kiválasztása során.

Meghatározó tényező

Az ember aurájával kapcsolatban évezredek óta vannak megfigyelések, a tisztánlátók kezdettói fogva érzékelték ezt. A kisugárzásról szóló ismeretek hozzátartoznak az emberképhez, és ez meghatározó lehet az emberiség jövője szempontjából.

Energetikai ember

A kutatókat, az orvosokat és a pácienseket továbbra is foglalkoztatta, hogy tulajdonképpen mi is látható az aurafotón. Az aurát a bennünk élő szellemmel, a belső életerővel azonosították, az orvosi szaknyelvben pedig az „energetikai ember” fogai mát találták ki a megnevezésére.

Jó tudni! Szellemünk legbensőbb magja testünkön keresztül energiát sugároz kifelé. A sugarak fénykoszorút képeznek. Egyeseknek megvan az a képessége, hogy puszta szemmel lássák az aurát, amely elmondásuk szerint legtöbbször fényes, ritkábban színes, és az egész testet beburkolja. Az emberek, az állatok és a növények körül a természetben mindenütt látható ez a kisugárzás.

Elektro-akupunktúra és biorezonancia

Felismerték, hogy a belső energia nemcsak sugárzik, hanem ultraibolya rezgéseket is kibocsát, és ez a tény szintén eredményesen alkalmazható mind a diagnosztikában, mind a terápiában.

Az elektro-akupunktúra tesztmódszerét dr. ReinhardVoll a kínai akupunktúra alapján dolgozta ki, de nem finom tűket használt a vizsgálathoz, hanem saját fejlesztésű fémceruzát. Módszere segítségével tesztelte, hogy mely szerv működése gátolt, valamint ebből kiindulva azt is, hogy a páciens melyik tartományban reagál érzékenységgel és allergiával. A panaszok okának megtalálásánál ezt az eljárást össze tudta egyeztetni a holisztikus gyógymóddal. Az allergiát könnyen és nagy biztonsággal ismerte fel, beleértve a lappangó allergiát is, amelynek tünetei tipikusak, de egy másik betegséget felerősíthetnek.
A biorezonanciás módszer az elektromágneses rezgésekre épít. Ezek is folyamatosan keletkeznek szervezetünkben.

Dr. Franz Morell német orvos elsőként fejlesztett ki egy készüléket, amelynek segítségével a páciens egyéni rezgései „letapogat-hatóvá” és megváltozott formában a testébe visszajuttathatóvá váltak. Az eljárás során a beteg elektródokat tart a kezében, a rezgések ezeken keresztül jutnak el a készülékhez.

Fontos! Az emberi test egészségre és betegségre utaló rezgései különböző jeleket képeznek. A betegséget szabálytalan, az egészséget szabályos vonal jelzi. A gép szétválasztja a harmonikus és a diszharmonikus jeleket, ez utóbbiakat harmonizálja, majd visszavezeti a testbe. A betegség súlyosságától és a páciens állapotától függően a rezgések dózisokban érkeznek vissza, egészben vagy részletekben.

A fokozatos haladást célzó kezelésre is lehetőség van, így a heves és megterhelő reakciók elkerülhetőek. Az allergia kezelésében ez nagy előrelépést jelent: típusa és súlyossága határozza meg, hogy egy vagy több kezelésre van-e szükség. A legfontosabb, hogy ezzel a módszerrel a diagnózis felállításakor idő takarítható meg, és az a gyógyításra fordítható, a gyógyulás pedig úgy következik be, hogy az immunrendszer erői kioltják az allergikus reakciót.

Jegyezzük meg! A biorezonanciás kezelés a méregtelenítés szempontjából is eredményes, továbbá javítja az általános közérzetet, és sikeresen alkalmazható műtétek után. A bemutatott két eljárás lényeges alkotóeleme a komplementer medicinának: vitathatatlan tény, hogy segítségükkel már sokan meggyógyultak.

A vér sugárzása…

Vérünk nagyon fontos „tájékozódási pont”. Az új labormódszerekkel megbízható információk nyerhetők belőle, s ezek kulcsszerepet játszanak az egységes diagnózis megalkotásában. Vérünk életelixír – híd a lélek és a test között. Tárolja a testünkre vonatkozó, naponta megújuló valamennyi információt, még a legapróbb változásokat is.

Vérünk sugárzása nem hasonlítható össze annak összetételével, amely szerint a vércsoportok szerveződnek, csupán egy részlete a vér diagnózisának. Az egységes vérkép kidolgozásához szükség van a finom anyagi sugárzásra, „a bennünk lakozó életerőre”. Speciális mikroszkóppal nézve a vércsepp színes és formagazdag. A vér ezeket az információkat részint azonnal, részint egy későbbi időpontban leadja. A preparált vércseppben megfigyelhető a bomlás, amiből következtetni lehet a testben zajló eseményekre.

A legfontosabb! A vérvizsgálatnak köszönhető korai felismerés lehetőséget nyújt a betegségek megelőzésére.

Sütő Gyöngyi
| aura, energia, biorezonancia
2006-08-03 17:04:03
hirdetés
hírdetés

Web Design & Development Prowebshop