Gyógyszer, gyógyszerszedés

A mai, civilizált ember élete nem képzelhető el gyógyszer nélkül, még akkor sem, ha makkegészséges. Gyógyszer ugyanis végső fokon az oltóanyag is, amely védelmet nyújt a felnövő nemzedékeknek a fertőző betegségekkel szemben. Nincs egyetlen olyan felnőtt sem, aki gyermekkorában lázas, hűléses hurut, torok- vagy mandulagyulladás miatt ne kapott volna lázcsillapítót, egyszer-egyszer penicillint vagy más antibiotikumot. Tévedés tehát a gyógyszereket valamiféle szükséges rossznak tekinteni, hiszen nagyrészt ezeknek köszönhető, hogy az utóbbi néhány évtized alatt a várható átlagos életkor folyamatosan nőtt.

gyógyszer, gyógyszerszedés, elyettesíthetőség, vénynélküli, OTC | Gyógyszer a családban 2004 ;   InforMed | Szendei, K.
Így nem közömbös, hogy mi a véleménye, mennyire tájékozott akár az egészséges, akár a beteg ember azokról a gyógyszerekről, amelyekkel élete során, hol ritkán, hol gyakran, de szükségszerűen találkozik.

Célunk az, hogy az olvasót olyan ismeretanyaghoz jusson, amelynek segítségével gazdag gyógyszerkincsünkből a legkisebb kockázat árán a legtöbb hasznot húzhatja. Az ilyesfajta tájékoztatásra hazánkban annál is inkább szükség van, mert a fennálló és igen hasznosnak bizonyult rendelkezések értelmében a beteg a gyógyszertárban nem csak orvosi vényre kaphat gyógyszert, hanem jó néhányat recept nélkül is beszerezhet. Hogy e tájékozottság terén súlyos fogyatékosságok állnak fenn, arról e sorok írójának személyesen, mint általában minden orvosnak, sok tapasztalata van. A tájékozatlanság árt a betegnek, mert csökkenti a gyógyszerek hasznát, és növeli a gyógyszerártalmak kockázatát.

A helyettesíthetőségről a későbbiekben részletesen szólunk. Ez a gyógyszerek azon csoportjaira vonatkozik,amelyek azonos hatóanyagúak és azonos a hatóanyagtartalmuk is. A gyógyszerek között a beteg, a patikus segítségével, a pénztárcájának leginkább megfelelőt választhatja.

2005-06-02 18:05:41
| gyógyszer, gyógyszerszedés, elyettesíthetőség, vénynélküli, OTC

Web Design & Development Prowebshop